K U L T U R N Í   C E N T R U M    Česká Třebová  v y h l a š u j e P  Ř  E  D  P  L  A  T  N  É            

12. ročník Hudebního festivalu Antonína Bennewitze                                                                              
 
Pátek 9. dubna    Kostel sv. Jakuba v 19,00 hodin -  zahajovací koncert
                            J.K. Vaňhal:  Stabat Mater pro soprán, alt, ženský sbor a komorní orchestr
           G.  Rossini:  Stabat Mater pro sóla, smíšený sbor a orchest
                  Sólisté: Hana Škarková – soprán, Lucie Hischerová – alt,  Tomáš  Černý -  tenor,Peter Mikuláš – bas
                            Čeští komorní sólisté, um. vedoucí  Ivan Matyá, Český filharmonický sbor Brno
            dirigent Petr Fiala
 
Pátek 16. dubna Velký sál Kulturního centra v 19,30 hodin
                            P.  Shaffer : AMADEUS
                            Východočeské divadlo Pardubice, Komorní filharmonie  Pardubice
 
 
Pátek 23. dubna Velký sál Kulturního centra v 19,30 hodin
                            SVÁTEK ZPĚVU
                            Štefan MARGITA – tenor
                            Kateřina ENGLICHOVÁ – harfa
                            Katarina Bachmannová - klavír
                                                                                                                   
Sobota 1. května sál Hostince u Coufalů - Přívrat v 19,00 hodin
                             Koncert pěveckého sboru BENDL
                              klavírní doprovod Blanka Poukarová
                             sbormistři:  Mgr.Josef Menšík  a Jiří Kadavý ml.
                             a  pěveckého sboru
                             SCHOLA CANTORUM S.EUSEBIO (AGRATE BRIANZA, Itálie)
                             sbormistr Stefano Mapelli
                                                                                                                                                     
Pondělí 10.května Velký sál Kulturního centra v 19,30 hodin
                              Komorní orchestr Jaroslava Kociana
                              J.S. Bach: Braniborský koncert č. 3, G dur
                              L.v. Beethoven: Trojkoncert pro klavír, housle a violoncello C  dur, op. 56
                              B. Martinů: Symfonie č. 4
Účinkují :             (KOJK  rozšířený o dechovou sekci členů Filharmonie v Hradci Králové )
Sólisté:                  František Malý – klavír, Čeněk Pavlík – housle, Evžen Rattay -  violoncello
Orchestrální sóla:Bc. Miluše Barvínková – housle, Jitka Nováková – housle,
                              Karel Hampl - housle Petr Poslušný - violoncello, Miluše Mimrová- cembalo       
                               Dirigent:: Bohuslav Mimra 
                                                                                                                       
Objednávka permanentní vstupenky 
 
a)  Objednávku si můžete vyzvednout v kanceláři KC a v Informačním   centru na MěÚ  ČT.
b)   Každý přihlášený získává zlevněné vstupenky a sedadlo podle vlastního    výběru
c)   Cena permanentky je 700,-- Kč
d)   Předplatné se v případě nenavštívení koncertů nevrací
e)   Každý abonent obdrží včas průkazku, kterou se při návštěvě
koncertu   prokáže. Na  průkazce je uvedena řada a číslo  sedadla. To     platí pro Velký sál KC .V kostele sv. Jakuba je průkazka poukázkou na bezplatný vstup bez rezervace místa
      P r ů k a z k a   j e   p ř e n o s n á  !
f)   Permanentka se hradí složenkou, kterou Vám zašleme na základě      objednávky,   či  v hotovosti v kanceláři Kulturního centra
g)  Objednávky je nutno zaslat do 19.března na adresu:
     Kulturní centrum Česká Třebová, Nádražní 397, 560 02
     Česká Třebová, telefon 465 532 805 nebo 465 530 305
     Objednávky můžete též odevzdat v Informačním centru MěÚ v České Třebové
      
 
O B J E D N Á V K A permanentní vstupenky na XII. ročník HFAB 2010 Česká Třebová               

(vytiskněte)

 

Jméno (Organizace)    ............................................................................

 

Přesná adresa  ............................................................................………

 

Přihlašuji se na sedadlo č.  .................

 

V řadě .......................................

 

Platím  ...............................                                                                                        Cena abonentky činí 700,-- Kč   

 

 

 

                                                             ...............................……….

                                                               Datum, podpis (razítko)