Učitel Vladimír Hubálek (26. 11. 1891 – 27. 1. 1920)            

Vladimír Hubálek byl synem ředitele zdejší obecné a měšťanské školy dívčí, regionálního spisovatele K. O. Hubálka, a jeho manželky Miloslavy. Narodil se dne 26. listopadu 1891 v tehdejším otcově působišti Dolní Dobrouči. Po absolvování tří ročníků měšťanské školy v České Třebové a čtvrtého ročníku v Přelouči nastoupil studia na c. k. Učitelském ústavě v Kutné Hoře, kde 15. června 1910 složil zkoušku dospělosti. Své první učitelské místo získal v témže roce na obecné škole ve Výprachticích jako výpomocný učitel. Odtud 1. ledna 1911 přešel na pětitřídní chlapeckou školu České Třebové, ale již po třech měsících přestoupil jako zatímní učitel na obecnou školu v Loukové Hoře. V roce 1913 se stal zatímním a posléze definitivním učitelem na dvojtřídní obecné škole v Zábřehu na Moravě.
Dne 16. listopadu 1915 nastoupil Vladimír Hubálek vojenskou službu u 30. zeměbraneckého pluku ve Vysokém Mýtě a byl přidělen k V. náhradní setnině a zařazen do oddělení jednoročních dobrovolníků k výcviku. K datu 15. prosince 1915 byl převelen k strážnímu praporu č. 34 při zajateckém táboře ve Wadowicích v Haliči. Sloužil také v Olomouci, prošel důstojnickou školou v Opavě. V roce 1918 se navrátil zpět do školských služeb. Jeho posledním učitelským působištěm se v roce 1920 stala měšťanská školy dívčí v Krumpachu.
Rodinné ovzduší Hubálkovy rodiny, kde se vždy pěstovala hudba, i vrozené výrazné nadání, to vše vedlo kroky mladého učitele. Ve volném čase se věnoval nejraději právě této oblasti umění, neboť byl dobrým zpěvákem a výborně ovládal hru na housle a klavír. I v řadách zábřežského Sokola, jehož pilným činovníkem a cvičitelem se záhy stal, se snažil o založení sokolského pěveckého a hudebního sboru.  Vladimír Hubálek byl také členem Pravečkova smyčcového kvarteta, kde spolu s JUC. Františkem Gremmerem, Čeňkem Beranem a Jindřichem Pravečkem st. účinkoval na nejrůznějších vystoupeních v Lanškrouně, Zábřehu a dalších místech.
Vladimír Hubálek při svém velkém vytížení čelil značným zdravotním problémům, až přišel osudný slabý záchvat mrtvice. Dal se tedy převézt k rodičům domů do Třebové. Ubytoval se v hotelu Padevět, kde také po druhém záchvatu v úterý dne 27. ledna 1920 zemřel jako svobodný ve věku pouhých osmadvaceti let. Jeho pohřbu v České Třebové se zúčastnilo více než sto kolegů – učitelů, členové zábřežského Sokola, přátelé a školní mládež. Hudební doprovod svému členovi zajistilo zdejší Orchestrální sdružení Smetana.
Nenadálý odchod milovaného syna se stal těžkou ranou pro jeho otce, neboť právě v něho vkládal K. O.Hubálek všechny své naděje jako pokračovatele v rodinné učitelské tradici.
Od úmrtí Vladimíra Hubálka letos v lednu uplynulo devadesát  let.                                                                        Martin Šebela