Jak obstojí českotřebovské gymnázium v dalším roce?        

Sdělovací prostředky věnovaly v minulých týdnech značnou pozornost záměru optimalizace sítě středních škol Pardubického kraje. Po zasedání Rady Pardubického kraje 28. ledna 2010 bylo ředitelství gymnázia informováno, že ve školním roce 2010-2011 se počet tříd naší školy nemění. Budeme tedy otvírat – stejně jako dosud -  po jedné třídě v každém typu studia. Pro naše gymnázium vyznívá rozhodnutí představitelů tedy kraje příznivě. Otevírat se bude jak prima osmiletého, tak první ročník čtyřletého studia se všeobecným zaměřením.
 Nepříjemnou objektivní skutečností je, že základní školy začínají opouštět slabé populační ročníky, a tento trend se obrátí teprve v roce 2017. S poklesem počtu uchazečů o studium se budou potýkat všechny střední školy, ekonomický dopad této situace na jejich chod bude citelný. Pardubický kraj proto v zájmu objektivity zvažuje provedení nezávislé analýzy sítě středních škol a výsledky zřejmě zásadním způsobem ovlivní jejich další činnost. Bude na každé škole, co zajímavého nabídne zájemcům o studium v nadcházejících hubených letech, a obhájí tak svou existenci.
 
                                                                                                                                       PhDr. Petr Poldauf, ředitel, Gymnázium Česká Třebová