Výstava brandýského malíře Jaroslava Malátka zahájena

Ve výstavní síni Kulturního centra v Nádražní ulici se zaplnila v pátek 5. února podvečer příznivci výtvarného umění. Na vernisáži brandýského akademického malíře Jaroslava Malátka přišla řada Třebováků také proto, že Jaroslav Malátek je absolventem českotřebovského reálného gymnázia a i dnes ve svých 87 letech zde má svoje spolužáky.  Jedním z nich je např. Ing. Miloš Lána.
V úvodu  vernisáže vystoupil v krátkém koncertním vystoupení  ředitel ZUŠ MgA Bohuslav Mimra a Mgr. Milada Hamplová,  po uvedení ředitelem KC doc. Františkem Preislerem pohovořil o malířově životě, díle a také vztahu k městu Česká Třebová a zdejšímu gymnáziu redaktir Jaroslav Hubený. Akademický malíř Jaroslav Malátek pochází z Chocně a  nyní již dlouho žije v Brandýse nad Orlicí. Vystoupil také sám autor , který působil velmi svěžím dojmem a zavzpomínal na svá studijní léta prožitá  na zdejším reálném gymnáziu a také o svém vynikajícím vztahu s profesorem Františkem Bělským, působícím v České Třebové v době války. vyprávěl i  svoje vzpomínky na totální nasazení v Německu ale i na události spojené s tragickým úmrtím své spolužačky Zdeňky Chaloupkové z Kerhartic, žákyně tercie státního reálného gymnázia v České Třebové, které se událo při cestě ze školy v  lednu roku 1937...
Výstava je velmi zajímavá, protože vystavené reliéfy jsou vytvářeny vlastně řezbářskými pracemi ve vrstvách, a  naplňují i podtitul výstavy "Metafory prostoru" 
Výstava je otevřena pouze do 19. února každá den  dopoledne od 9 - 12 a odpoledne od 14 do 17 hodin. věřím, že bude dobrou inspirací všem, kteří vnímají výtvarno jako obohacující prvek svého života.  (mm)