První ročník Masopustu v Rudolticích dopadl prostě skvěle                                

Na tom se shodli všichni, kdo masopustní veselici připravovali, i ti, kteří se jí účastnili.Také prodejci různého zajímavého zboží  byli spokojení a příště prý rádi přijedou zase. Největší obavy jsme všichni měli samozřejmě z toho, jaké bude v den masopustu počasí, bylo však na únor a na to, jak bylo týden před tím, opravdu pěkně. I díky tomu se mohl přijít podívat a účastnit se každý, kdo chtěl, dopoledního programu na hřišti v obci. Zde si mohli návštěvníci pochutnat na výborných jitrnicích, tlačence, zabíjačkové polévce nebo si koupit domů kousek masa. Nejrychleji zmizely jitrnice, ostatní  zabíjačkové dobroty připravované s velkým úsilím a péčí byly zanedlouho také pryč.
 
Začátek masopustní taškařice
 
Samotný masopustní rej, jehož přípravy začaly před třemi měsíci, začínal ráno shromážděním masek na hřišti a jejich odjezdem autobusem na sídliště Zámeček, aby obyvatele bytovek pod Zámečkem pozvaly na masopustní veselici. Po 8.hod. kapela společně se starostou a jeho masopustní družinou tedy autobusem vyrazila na sídliště Zámeček. Zpočátku byli obyvatelé sídliště zdrženliví a maškarní rej sledovali zpoza svých oken. Po několika málo minutách se však přeci jenom začali scházet a společně se svými dětmi si užívali masopustních koblih, teplého čaje, výborné dechové hudby a rozpustilých maškar, které s dětmi neustále tančily. Děti i jejich rodiče byly nadšené. Po chvíli dorazil i kočár s koňmi a děti několikrát povozil po sídlišti. Po hodině se zase všichni autobusem vrátili zpět na hřiště, kde se schylovalo k zahájení masopustu.
Obecní úřad se snaží pořádat akce pro všechny obyvatele, nejen v dolní části obce, a je proto opravdu škoda, že se obyvatel bytové zástavby pod Zámečkem této pěkné akce se zajímavým dopoledním, odpoledním i večerním programem účastnilo tak málo, vždyť pro ně byla zajištěna i autobusová doprava. Ti, kteří se ze Zámečku podívat přijeli nebo i pěšky přišli, dokázali, že když se chce, všechno jde a dětem i dospělým se program moc líbil.
Mezi tím byly na hřišti v plném proudu přípravy, přijížděli prodejci a  kapela Letohradská 13 po návratu ze Zámečku účinkovala v dopoledním programu a hrála i při masopustním průvodu.
Návštěvníci si mohli dát na zahřátí svařené víno, punč, nebo u stánku medovinu, koupit si perníkové srdce, domácí sýr a uzeninu, zabíjačkové dobroty nebo se podívat na práci kováře a odlévání cínových figurek, které se v rodině výrobců traduje po čtyři generace. Formy na odlévání pochází z r.1910. Navíc byla díky výrobcům, kteří ochotně přijeli z daleka, speciálně připravena možnost v teple jedné místnosti pro všechny děti, které měly zájem možnost si zakoupenou figurku také samy obarvit specielními barvami. Věnovaly se tomu opravdu s nadšením.
 
Dopolední program probíhal na místním hřišti
 
Kdo chtěl, mohl si dát koblih nebo čaj, oboje zdarma, popovídat si s výrobci nebo jen tak porovnávat různé, některé velmi pracné a důmyslné masky, které se postupně scházely. Byla i možnost svézt se kočárem s koňským spřežením, která byla také hojně využívána, přijel se podívat i reportér z Českého rozhlasu Pardubice. Paní starostka totiž den před masopustem pozvala v živém vstupu Českého rozhlasu Pardubice na masopustní veselici všechny jeho posluchače. Na hřišti postupně, za to velice rychle mizely dobroty a přibývalo masek, až byly připraveny na průvod po obci, který vedl kočár s jedním z nejmladších obyvatel obce a několika dalšími pasažéry.
 
Na cestě po obci vyhrávala kapela, přihlížející průvodu mávali a některé masky se opravdu při průvodu vydováděly, jak je vidět i na fotografiích.
Průvod několikrát zatočil tak, aby se na něj mohlo podívat co nejvíce obyvatel, a po různém dovádění kolem 14 hod. dorazil k obecnímu úřadu. Tam už začínal maškarní rej pro děti. Masopustní průvod si však jeho úvod rozhodně nenechal ujít a přišel je pozdravit. Děti měly velkou možnost se při různých hrách a soutěžích, které jako by sypal moderátor z rukávu, se do sytosti vydovádět. Také jejich masky byly moc pěkné a nápadité.
 
Někteří účastníci průvodu se poté spěchali připravit na večerní zábavu pro dospělé a vzít si i nové masky, nebo chystat večeři pro vydováděné děti, ostatní se vrátili na hřiště, kde se konečně někteří také najedli a odpočinuli si. Stánkaři pomalu začali balit a odjíždět, probíhal úklid a byla to taková chvilka odpočinku mezi odpoledním a večerním programem.
 
Dětská masopustní veselice končila kolem 18 hodiny, děti ještě pomohly sál uklidit a na podiu si mezi tím začala připravovat ozvučení country kapela Doklobouku, která vystupovala ve večerním programu. Před 20 hod. se začínaly scházet další pěkné a vynalézavé masky, některé byly skutečně velmi podařené a jejich příprava a výroba jistě znamenala mnoho úsilí. O to víc jistě autory potěšil úspěch svého díla. Stávalo se, že se známí ani nepoznávali a všichni si užili s maskami, z nichž některé pěkně dováděly, spoustu zábavy.
 
Následovala skvělá večerní Masopustní zábava
 
Tato začala kolem 20 hod. písničkami kapely Doklobouku z jejich prvního i nedávno pokřtěného druhého CD Po schodech z písku, a postupně se v sále začalo i tančit. Všichni si trochu odpočali a poseděli, masky i ostatní si užili spoustu pěkné zábavy, hravého dovádění i tance. Pěkné písničky postupně  všechny rozehřály, sálem a přísálím projela „mašinka“ a všichni se podle svých slov výborně bavili až do brzkých ranních hodin a kapele byli vděčni za přídavky.
 
Před půlnocí proběhlo losování výher v tombole, a tak si někteří návštěvníci odnášeli pěkné výhry, mezi kterými byly dárkové potravinové nebo jiné balíčky, poukazy na pytle obilí i ceny útěchy. Hlavní cenu -prasečí hlavu- vyhrála jedna okatá slečna s modrými vlasy. Pokračovalo se v zábavě, která se podle slov všech účastníků obci opravdu vydařila,.
Když kapela Doklobouku nakonec zahrála přeci jen tu poslední písničku, slíbili všem, že v srpnu přijedou hrát na Zámeček, kam jsou pozváni v rámci připravovaného country programu, což všichni přítomní  přijali s velkým nadšením.
 
Všichni se už těší na další podobnou akci. Kromě dalších bude koncem června po dlouhých letech obnovena tradice konání pouti. Na tuto se už brzy začne zajišťovat program, na kterém se všichni v obci mohou svými nápady podílet a na kterou slíbil přijet i Filip Novotný z Českého rozhlasu Pardubice, jenž koncem loňského roku natočil dva díly Rozhlasového posvícení v Rudolticích. Doufáme, že se podaří zajistit i při dalších podobných akcích co nejlepší program, který si budou moci příště užít i všichni, kteří se pro nemoc nebo jiné důvody nemohli účastnit velmi úspěšného 1. ročníku Rudoltického Masopustu.
 
Na závěr patří velký dík všem, kteří s přípravami, organizací a při akci pomáhali, všem prodejcům, kapelám, kočímu s kočárem i fotbalistů, jejichž zázemí a pomoc bylo pro akci velmi důležité.Velkou pochvalu zaslouží i všichni účastníci za jejich snahu, výrobu masek i nadšení, se kterým se přes různé drobné překážky dokázali přenést a dokázali, že se lidé v obci dokáží opravdu s chutí pobavit i přes různé další okolnosti.
Velký dík všech zúčastněných patří zejména hlavní organizátorce v masce starosty a velmi obětavé skutečné starostce p Lence Bartlové, díky které měla celá akce naději na tento pěkný a zasloužený úspěch, který jistě nebude v naší obci poslední .
 
                                                                                                                                                                      Krasava Šerkopová