Nové železniční muzeum Rokytnici v Orlických horách      

 

S předstihem upozorňujeme, že 1. května letošního roku bude oficiálně otevřeno nové železniční muzeum v Rokytnici v Orlických horách. Vyvrcholí tak několikaleté úsilí Letohradského železničního klubu (LŽK) o zřízení vlastní železniční expozice.  LŽK je jedním z mála činorodých spolků v našem regionu, zabývající se záchranou vozidel, vozů a dalších zařízení, spjatých s historií železnice.  Jedná se o tým zhruba padesáti osob, fandů železnice. Nejsou v něm pouze železničáři z Letohradu, ale celá řada neželezničářů, dokonce např. z Prahy. Úsilí získat pro nashromážděné exponáty měl LKŽ již od vzniku tohoto klubu. Nejprve to byly snahy získat výtopnu v Dolní Lipce, nebo ve Štítech. Oba objekty sice byly určitý čas k mání, ale LŽK nemel dost prostředků na jejich získání. Výtopna s vodárnou ve Štítech byla nakonec zbořena, výtopna v Dolní Lipce je využívána pro účely SŽDC. Nakonec se ukázala výtopna v Rokytnici v Orlických horách jako nejschůdnější řešení. Zde ve spolupráci s městem tak mohly být učiněné kroky ke zřízení muzea. Město objekt výtopny s vodárnou a přilehlou nocležnou získalo a ve spolupráci s LŽK v minulém roce zajistilo nejnutnější opravy na devastovaném objektu. Po roční usilovné práci jak města, za nevšedního pochopení starosty i zastupitelstva, tak i členů LŽK se podařilo objekt stabilizovat a připravit k zahájení první sezóny jako Muzea lokálky Doudleby – Vamberk – Rokytnice. K největšímu exponátu (kromě dnes památkově chráněného objektu výtopny) patří parní lokomotiva 328.011, kterou před léty zachránil právě LŽK před likvidací a zajistil také jeho zprovoznění a po několik let s touto lokomotivou zajišťoval historický provoz na mnoha výročích tratí, nebo turistických vlaků. I přes To, že bude Muzeum lokálky Doudleby – Vamberk – Rokytnice otevřeno, práce LŽK tímto nekončí. Na vlastním objektu je stále mnoho práce, je třeba opravit vnitřní prostory bývalé nocležny, opravit část střechy, zajistit izolaci objektu a upravit terén v okolí muzea. Dále bude LŽK zajišťovat činnost muzea průvodci, renovací a doplňováním expozice. Je to stále nekončící práce a tak popřejme LŽK mnoho zdaru v další činnosti. Pro Českotřebováky není Letohradský železniční klub neznámý. Každoročně na Den železnice mají otevřen svůj výstavní vagón, ve spolupráci s DKV Česká Třebová udržují a provozují parní lokomotivu 423.009. Je jen škoda, že podobný, takto tvořivý tým lidí se nepodařilo shromáždit také v České Třebové. Společnost železniční při DKV Česká Třebová v současnosti nevytváří žádnou činnost, podobné snahy i zájemce o historii spíše odháněla.  

Bližší informace o muzeu i činnosti LŽK můžete nalézt na internetových stránkách: www.lzkclub.estranky.cz.

                                                                                                                                                                            Pavel Stejskal