Vznikne pěší zóna na Splavě                  

K článku, uvedeném před několika dny, uvádím také obrázky a legendu. Díky tomu si lze budoucí situaci lépe představit:
Splav je  poměrně frekventovaná spojnice mezi Starým a Novým náměstím, své jméno má z historie, je dochována spousta fotografií svědčících o tom, že zde byl rybníček, do kterého přitékal potůček z Vrbovky a Javorky. Poháněl několik mlýnů, nejznámější byl Vyskočilův a Tykačův. Ale ani na své další trase neodtékala voda do Třebovky jen tak volně a zadarmo,  užitek z ní měly ještě dva mlýny, z nichž jeden - Kapounův - ještě v Podbranské ulici stojí, ač je přestavěn k jinému účelu a Kaplanova turbína je zabetonovaná do podloží....
Splav v současnosti není až tak vábné místo a  lze říci, že je spíše hanbou než okrasou města. To že by si zasluhoval úpravu se ví už dlouho. Zatím byla provedena jen provizorní úprava a čekalo se, až zde skončí ty nejrozsáhlejší stavební práce. Ještě sice není všechno hotovo, ale to bychom mohli čekat ještě hodně dlouho, pořád se bude přestavovat a upravovat. V řadě případů to  je velmi potřeba.  Splav je součástí městské památkové zóny a tak  všechny připravované změny musí  projít  náročným připomínkovým řízením také s památkáři. Letošní rozpočet města již počítá s částkou 5 milionů korun na to, aby  proběhla I. nejdůležitější etapa. Zahrnuje přeměnu ulice (uličky)  v trase od prodejny MUSIC v domě čp. 63 pana Pelanta až k Riegrově ulici. V rámci  úprav  bude také provedena  menší úprava zeleně v parčíku u Riegrovy ulice (odstraněny  stromy nemocné nebo bezperspektivní)  a také stávající veřejné WC, které bude později možná umístěno (vznikne-li taková potřeba) jinde. Splav bude pěší zónou bez automobilů i bez parkovacích míst, pouze bude v omezenou dobu umožněno zásobování prodejen, např. do 10 hodin dopoledne. Potom se prostor uzavře pomocí hydraulických sloupků v komunikaci. Pokud přijede zásobování později, bude pro něho před sloupky vyhrazeno parkovací místo, odtud bude třeba zásobovat prodejny v uzavřené zóně pomocí vozíku apod.  Hydraulicky  vztyčované sloupky budou ovládány dálkově ze služebny městské policie, vznikne-li náhlá potřeba pro vjezd hasičů nebo záchranky, pak bude zábrana rychle odstraněna. Zmíněný prostor bude  sledován kamerovým systémem. Splav dostane novou jednotnou dlažbu a bude zde také odpočinková zóna s vybudovaným stylovým sezením (bez opěradel, která by mohla být problémem). V zóně budou dva architektonické prvky, artefakty  s fontánami. Jeden bude uprostřed kruhového ronda před vinotékou a druhý na okraji zeleně parčíku poblíž  Pizzerie. Splav dostane také nové osvětlení se 14 stylovými světly na stožárech, v úzké části uličky pak na konzole. K osvětlování budou využívat  úsporné LED diody. Do I. etapy úpravy Splavu se nevejde úprava parkoviště podél Riegrovy ulice. Projektová dokumentace je však zpracována i pro tuto část lokality ve stejném stylu a počítá se s její úpravou v následném období, tedy roce 2011. Do rozpočtu se již tyto úpravy letos nevejdou. (mm)                         Fotografie Splavu z roku cca 1910 - archiv 

Autor plánku - Atelier Hájek - Ing. arch. Martin Hájek, městský architekt, prosinec 2009

Detaily vodních prvků: 

1) Fontána Splav - bazénová vana z vodovzdorného betonu je obložena deskami z leštěné žuly v kombinaci s částmi z broušeného nerezového plechu. splav podsvícený svítidly do mokrého prostředí

2) Drobný vodní prvek - vodotrysk - kombinace typového prvku španělské firmy Escofet z barevného vodovzdorného betonu s atypickým doplněním vodotrysku z nerezové broušené oceli a odvodu vody přepadem ve stěně betonového prvku v červené barvě.