SPISOVATELKA VĚRA NOSKOVÁ BESEDOVALA SE ČTENÁŘI               


Městská knihovna Česká Třebová připravila v pátek 19. února ve své čítárně besedu se spisovatelkou VĚROU NOSKOVOU. Sympatická autorka vyrůstala ve Strakonicích, po maturitě na gymnáziu vystřídala řadu zajímavých zaměstnání. Pracovala jako aranžérka, dělnice, závorářka, archivářka, kreslička, cukrářka, osvětová pracovnice, servírka, vychovatelka, rovněž učila malé caparty v mateřské školce. V roce 1972 se přestěhovala do Prahy.
Po roce 1989 se začala VĚRA NOSKOVÁ (1947) věnovat žurnalistice. Její texty tiskla Lidová demokracie, publikovala i v Listech, Týdeníku či Rozhlasu. V roce 2002 začala  pracovat v Českém deníku, novinářské aktivity ukončila  v Hospodářských novinách. Spisovatelka vyvíjela aktivity související  s členstvím v Českém klubu  skeptiků „SISYFOS“. Toto občanské sdružení v roce 1995 spoluzakládala.
Debutovala v roce 1988 básnickou sbírkou „INKOUSTOVÉ PÁDLO“, další knížku „MUŽSKÉ MOZKY“ zatím uložila k ledu. „Tu nechám vydat dětmi až po smrti“, prohlásila se smíchem. První román  VĚRY NOSKOVÉ spatřil světlo světa v roce 2005 a jmenuje se „BEREME CO JE“. Tato kniha byla nominována na cenu Magnesia Litera. Úspěch slavilo i pokračování tohoto titulu „OBSAZENO“ (2007). Kniha byla nominována na cenu JOSEFA ŠKVORECKÉHO. A do třetice všeho dobrého – „VÍME SVÝ“ (2008). Také tato kniha se čtenářům velice líbila. Knihu fejetonů „AŤ SI HOLKY POPLÁČOU“ vydala autorka v roce 2006 a tento titul byl nominován na cenu BOŽENY NĚMCOVÉ. Z dalších knížek VĚRY NOSKOVÉ uveďme například „JEŠTĚ SE UVIDÍ“, či knížku povídek „VE STÍNU MASTODONTA“ (2008). V současné době pracuje autorka na knížce „CHRAŇTE MUŽE“, ví zcela přesně co bude po mužích následovat – „NOČNÍ DŮM“.
Zdaleka se však při besedě nehovořilo pouze o literatuře. Člověk se například dozvěděl, proč si ženy vybírají vlivné či úspěšné muže, byť by byli i o Rómech a několik desetiletí starší. Rozhodně to není proto, že by byly vyčurané mrchy, chtějí pouze kvalitní potomstvo… Jelikož  dámy byly na autorském čtení v drtivé převaze hovořilo se i o kvalitních bílých mužích, čtenář byl poučen o tom, že v 70 letech minulého století se rodilo sedm procent dětí mimo manželství, zatím co dnes je to procent třicet sedm. Mluvilo se i o dalších velice zajímavých věcech.
                                                                                                                Spisovatelka VĚRA NOSKOVÁ   Foto: M. Richter