Špatné informace a demagogie Stanislava Zemana v Ústeckých ozvěnách          

Ad... Na bývalém katastru Kerhartic postavilo se nádraží....           (článek z Ústeckých ozvěn je na konci uveden) 

Pan  Stanislav Zeman, donedávna ještě bojovník za obnovu a vylepšování rodných Kerhartic (i proti ústecké radnici) se v únorovém vydání "Ústeckých ozvěn" vehementně pustil do zastánců záchrany ústeckoorlického nádraží. Možná proto, že si sám přeje budovu nádraží zbourat. Ač nemá zřejmě dobré informace, tak svoje spekulace a pomluvy šíří dál. Podsouvá např. čtenářům to, že  v roce 2009  vzniklé občanské sdružení "Nádraží nedáme" má dokonce vinu na tom, že cennější budova "staré dráhy" neboli Ústí nad Orlicí město byla před  několika  lety  "utopená" pod úrovní nástupiště. Považuji to za vrchol demagogie, kterou si mohli dovolit snad dříve v Rudém právu, když potřebovali pošpinit nebo zlikvidovat nějakého nepřítele lidově demokratického zřízení.

Vážený pane Zemane, nevyčítám Vám to, že jste zastáncem zbourání budovy nádraží, máte na svůj názor právo. Neměl byste však pomlouvat a špinit iniciativu a práci jiných, kteří mají názor právě opačný a kteří  právě pro zachování této budovy, která byla prohlášena kulturní památkou udělali ze svých vlastních prostředků ve svém voleném čase už tolik práce. Ve svém textu píšete  několik hloupostí, které je nutné uvést na pravou míru. 

1) Ústecké nádraží nemá být "odepsáno" nebo zbouráno proto, aby se vyřešila obloukovitost tratě, ale proto, že investor spolu s městem na základě doporučení jeho "technické komise" tuto variantu (jako jednu ze tří možných) vybral.  

2) "Ihned vyrukovali zastánci na záchranu budovy...." Ve skutečnosti vznikla  na základě iniciativy Ing. Martina Karmana petice, kterou podepsalo téměř 17 000 lidí z celé republiky. I když se Vám to nezamlouvá, je petice legitimním nástrojem v demokratické společnosti, může napravit neuvážené rozhodnutí úzké skupiny lidí, kteří si chtějí svým rozhodnutím třeba zjednodušit situaci, aniž by prozkoumali problém i z druhé strany nezaujatých osob. Petiční výbor pak rozhodl o vzniku občanského sdružení a jednal s investorem, na GŘ ČD, ministrem dopravy, na ministerstvu kultury, v Parlamentu, Senátu, s krajským hejtmanem a nakonec i s představiteli města Ústí nad Orlicí, zajistil, že budova nádraží z roku 1874 byla prohlášena za kulturní památku. Občanské sdružení vytvořilo expertní tým, v čele s Prof. J. Suchomelem, který připravil variantní řešení ve formě studie. Ačkoliv nedostal ani z jedné strany jakékoliv podklady s technickými požadavky a daty, je na členy výboru sdružení a vedení týmu útočeno (především ze strany ČD a Města) že nic nedělá a jen zdržuje realizaci přestavby  nádraží v Ústí nad Orlicí. Snaha sdružení je trvalá, přímočará a konzistentní, získalo na svou stranu památkáře z celé republiky, snaží se plné využití  současné budovy nádraží  tak, aby i nadále po rekonstrukci plnila svůj účel pro cestující veřejnost a další volné prostory využila navíc pro regionální turistický ruch. Na druhé straně lze doložit velmi  sporná a nekonzistentní vyjádření starosty Richarda Peška, která se změnila o 180 stupňů od bezvýhradné podpory myšlence záchrany nádraží až po absolutní odmítání, vyjádřené navíc tak urážejícím způsobem, který by nikdo od tak postavené osoby na veřejnosti neočekával.

3) "Kde byli zachránci nádraží, když se stavěla předchozí část koridoru a poškodila nádraží Ústí - město...?"  Na otázku plnou demagogie je odpovědí jen toto: A kde jste byl vy, pane Zemane?  Občanské sdružení těžko může zodpovídat za to, co se stalo před jeho narozením, tak jako Vy nemůžete např. za rozpoutání I. světové války. A navíc, v popisech prací, spojených s úpravou koridoru v úseku Česká Třebová - Ústí nad Orlicí všude stálo, že tato historická budova bude zachráněna  a opravena. Ani při dokončení a slavnostním  uvedení do provozu (evropským komisařem)  nikdo o tom, že se jim opravená budova nelíbí, ani necekl.  Teď jste s tím přišel vy, několik let "po funuse". Mnoho se s tím ale asi dělat nedalo, budova je tam kde byla a koleje také, nástupiště však musí mít svou předepsanou výšku..... A co je hlavní - budova  této "zastávky" plně slouží k provozu. Tak by také mohla sloužit bez problémů budova nádraží na bývalém kerhartickém katastru.

4) "V tomto směru se angažuje řada občanů, kteří mají s městem Ústí málo společného...."   Mezi podpisy petice je asi 1700 podpisů občanů města Ústí nad Orlicí a polovina členů výboru sdružení jsou občané města. Mezi podporovateli záchrany budovy jsou  i tací, jako je historik Prof. František Musil, velký ústecký patriot, přestože původně jako člen technické komise souhlasil s výběrem varianty  bez historické budovy, nyní již své rozhodnutí změnil a angažuje se pro její záchranu. A takových je z Ústí spousta.

5) Nikdo ze sdružení "Nádraží nedáme !" nechce od města Ústí  nad Orlicí ani korunu, ani nechce, aby město budovu přebíralo do svého majetku. Kdo ví, v čí hlavě se tato myšlenka zrodila. Vznikla jistě jen proto, aby udělala záchranu budovy prakticky nemožnou.  Situace se nyní změnila, záchranu budovy nádraží si nyní přeje i Ministerstvo dopravy, investor SŽDC nechce novou nádražní budovu na jižní straně kolejiště stavět. A tak by bylo nejlepší, kdyby i město mělo přehodnotilo svůj postoj a společnými silami se snažilo o co nejdůkladnější úpravu historické budovy prostředky státu. Dosud to tak nebylo, všechny potíže byly označeny jako "zdržování" způsobené občanským sdružením, záchrana budovy měla být  další finanční zátěží pro město. Proč by ale město mělo financovat opravu cizí budovy?. Lze se proto divit i přijatému  usnesení zastupitelstva města o tom, že Město nemá pro budovu využití a proto požaduje její zbourání, ač jej o to nikdo nežádal. Zastupitelé tak rozhodli o cizí budově na cizím pozemku! Jakou má asi cenu takové usnesení?

Pokud jste pane Zemane milovník historie (a vím, že jste), tak moc nerozumím tomu, proč chcete bourat budovu která již byla dvakrát (a jistě zase bude) prohlášena za kulturní památku. Zřejmě jste sedl na lep propagandě vedení města a dal jste si pak sám za úkol nekriticky šířit tyto falešné a vymyšlené argumenty, vlastně falešné karty, se kterými se hraje podle pravidla, že stokrát řečená či napsaná lež se stává pravdou.                                         

Mgr. Milan Mikolecký, člen výboru o.s. Nádraží nedáme!