Dosavadní bilance návrhů na souběžné využití budovy nádraží v Ústí nad Orlicí:

(deklarováno na schůzi Nádraží nedáme! 20.6.2009, doplněno na schůzi 20.2.2010).                                
 
Zachování původní funkce výpravního nádraží je prioritou téměř všech přispěvatelů  do „brain-stormingu“ (minimálně příhodné části budovy, zbytná část pak k jinému 
využití  - ve prospěch regionu, přestupujících nebo přijíždějících).
 
V uvolněných prostorách je nejčastější, nejlogičtější a z důvodů ČD propagačních nejžádanějšíí: moderní interaktivní expozice s železniční (modelářskou) tématikou, doplněné o možnost jízdy historickými vlaky, kostýmovými akcemi (spolupráce s existujícími muzei, nejblíže v M. a Č. Třebové, Mladějově ad.).
 •  
  Interaktivní expozice vztažené k městu Ústí nad Orlicí: již neexistující místa, stavby, obory lidské činnosti (řemesla, odvětví). Případně v konfrontaci s ještě existujícími a svébytnými profesemi (živnostmi) – místní výrobní technologie a tradice‚ např. textilní).
 •  
  Literární muzeum Českomoravského mezihoří s autorskými besedami (s příslušným  „logistickým“ zázemím, videosálem apod.).
   
  Historickou budovu je možné nabízet filmovým produkcím pro natáčení retro filmů.  Dá se předpokládat zájem v celoevropském měřítku. Nejen exteriér samotný, ale rovněž zázemí v interiéru budovy, v němž by se mohly realizovat historické spolky obecně, je žádoucí.
   
  Ubytovací prostor (hostel) pro turisty „přestupní stanice“, příp. byty v souladu s dřívějším využitím.
   
  Restaurace (současný prostor, nebo zvětšený původní).
   
  Obslužné zařízení v návaznosti na širší územní napojení co do aktivit (pěší turistika, cykloturistika, vodní turistika, hippostezky, naučné stezky – ČSOP apod.). Informační centrum, příp. klubovní prostory.
   
  Prostor k realizaci historických spolků (např. expozice „Navždy ztracené Ústí“, malý promítací sál se zabudovanými terminály do stolů s dotykovými klávesnicemi a středovou „kostkou“ s monitory, kde by si návštěvník vyvolal nabídku informací, aj.
   
  Prostor k umožnění zkoušek pro koncertní kapely.
   
  Reklamní a prezentační prostory místních firem a podniků (hypotetický příklad: kerhartický Jabatex).
   
  Informační expozice Přírodní park Orlice  - vstupní brána.
   
  Muzejní expozice k dějinám Severní státní dráhy (tj. dráhy olomoucko-pražské) a Rakouské severozápadní dráhy (tj. dráhy „kyšperské“)
   
 •