Učitel Miloš Hubálek (11. 7. 1904 – 13. 4. 1980)                   

Učitel a národopisný pracovník Miloš Hubálek byl nejmladším synem českotřebovského ředitele škol K. O. Hubálka. Narodil se 11. července 1904 v České Třebové v domě čp. 674 v Nádražní ulicí. V pozdějších letech navštěvoval měšťanskou školu ve Výprachticích, kde toho času působil jeho otec jako ředitel. Třídním učitelem mladého Miloše byl Jindřich Praveček st., dobře známý jako pedagog, dirigent a hudební skladatel i v našem městě.
Po návratu rodiny zpět do Třebové se Miloš Hubálek stal žákem zdejší měšťanské chlapecké školy v čele s ředitelem Janem Vokálem. Třídním učitelem mu byl František Šklíba z Komenského ulice. Miloš Hubálek pokračoval ve studiu na českotřebovské reálce, absolvoval abiturientský kurs při učitelském ústavu v Praze a v roce 1929 dokončil Školu vysokých studií pedagogických v Brně. Jeho prvním učitelským působištěm se stala obecná škola v Říčkách, kde v roce 1924 nastoupil jako výpomocný zastupující učitel. Odtud byl povolám ke čtrnáctiměsíční vojenské základní službě a po jejím ukončení poznal v letech 1925 - 26  prostředí venkovských škol v Čermné a Českých Libchavách. V roce 1927 přešel do České Třebové, kde do roku 1930 působil postupně na obecné škole dívčí, chlapecké měšťance, poté na měšťanské škole chlapecké na Parníku a opět na obecné škole dívčí v našem městě. Odtud v roce 1930 přešel na měšťanskou školu do Lanškrouna a v roce 1932 odešel na měšťanskou školu chlapeckou do Nového Jičína, kde vyučoval českému jazyku, dějepisu a zeměpisu. Po záboru pohraničí odešel v roce 1938 na měšťanku do valašských Vizovic, odkud se po osvobození vrátil zpět do Nového Jičína. A právě tehdy si uvědomil, jak si okolí svého působiště s jeho nádhernou přírodou i rázovitými vesničkami oblíbil. Začal se vedle pedagogické činnosti zajímat o okolí „Novojicka“ (tak obyvatelé jičínského okolí nazývají svůj region),  jazykové zvláštnosti valašského nářečí, lidovou slovesnost, písně a tance. Přispíval do vlastivědných časopisů (např. Kravařsko).
V letech 1945 - 1953 působil jako ředitel měšťanské a poté střední školy na Starém Jičíně. Podílel se na přípravě oslav stého výročí zrušení roboty v roce 1948 a sestavil k tomuto výročí „Starojický sborníček“. V roce 1956 se podílel na vzniku „Valašského krúžku“ a za devět let v jeho středu připravil s „novojickou“ cimbálovkou řadu zdařilých národopisných večerů.
Další velkou zálibou Miloše Hubálka se stala turistika. Organizoval turistické výlety s mládeží a soustavně propagoval školní turistiku v okolí svého působiště.
Učitel Miloš Hubálek po celý život pečlivě opatroval osobní a literární pozůstalost svého otce K. O. Hubálka. V roce 1959 vyhověl přání tehdejšího správce českotřebovského muzea Bohuslava Štanglera a poskytl otcův životopis s několika ukázkami jeho literárních prací. Zúčastnil se také vzpomínkového večera ke 100. výročí narození K. O. Hubálka dne 25. ledna 1960 s v malém sále Dělnického domu v našem městě.
Učitel Miloš Hubálek zemřel dne 13. dubna 1980 ve věku pětasedmdesáti let. Letos si připomeneme 30.výročí jeho odchodu.
                                                                  Martin Šebela