Úklid sněhu v České Třebové dříve a dnes                            

  • Martin Šebela poslal především  zajímavou fotografii, pořízenou v ulici U spořitelny v roce 1935 ateliérem Růženy Sobotkové. Snímek je "aktuální" i dnes po 75 letech a umožňuje nám porovnat množnosti, které máme pro úklid sněhu dnes. Další fotografie ukazují postup úklidu sběhových bariér v Sadové ulici během soboty 30. ledna 2010. Českotřebovští řidiči jsou velmi vděční za provedený úklid sněhu v ulicích města. Ta nejdůležitější místa  byla tímto opatřením rozšířena. Přijedeme-li do Ústí nad Orlicí, tak poznáme ten rozdíl, průjezd a míjení vozidel  zde není v některých  ulicích v centru prakticky možné.  Pojedete-kli od nemocnice ke gymnáziu a poliklinice Galén tak projedeme spíše jen se štěstím. Ulice Tyršova bývá často dokonce  uzavřená.... Foto a archiv Martin Šebela
  •  
  •