ZACHRAŇME ALEJ MAXE ŠVABINSKÉHO                 

Zachraňme ji v té podobě, aby byla nadále skvostem města České Třebové, dejme si to za svoji prioritu. připomeňme si odkaz paní Zuzany Švabinské, ke které se tak hlásíme. Osud této aleje jí velmi ležel na srdci. Nemůžeme pouze koukat jen na peníze, ale na to, aby byla alej zachována i za předpokladu náročnější údržby a dosazování dosud pokácených úseků. Píšeme jen o břízách, ale zanedbána je i údržba spodního patra, kde divoce rostou už spoustu let náletové dřeviny a vytvořily neproniknutelné houští. Možná to se stavem bříz nesouvisí, ale vypovídá to o našem vztahu k této aleji. Máme nejen možnosti využít pracovníky na veřejně prospěšné práce, ale také (podle mého názoru) i povinnost požádat o dotaci z fondu EU v oblasti 6.5. (obnova urbanizovaného prostoru), kde je ještě dostatek prost- ředků použitelných i na tento účel obnovy stromořadí, v našem případě aleje kdysi prohlášené za chráněnou. Znovu se obraťme na Agenturu ochrany přírody a krajiny, která právě o přidělení dotace rozhoduje. Máme-li její stav a vývoj tak dobře zdokumentovaný, neměl by být velký problém takovou dotaci získat.
Vše dělejme s vědomím, že jde o jednu z priorit našeho města a odsouvat záležitost záchrany aleje již není možné. .(mm)