AKCE POŘÁDANÉ V BŘEZNU 2010
V EKOCENTRU PODORLICKO V ČESKÉ TŘEBOVÉ 

Čtvrtek 11. 3.  v 18,00   PŘEDNÁŠKA  Prof. Dr. Pavla Kováře, CSc.,

 

CESTY ROSTLIN  - PŘESTUPNÍ TRATĚ V KRAJINĚ 
(JAK OVLIVŇUJÍ ROSTLINSTVO SOUBĚŽNÉ LINIE V KRAJINĚ  
Kaňon Tiché Orlice: několik biokoridorů v jednom).
Přednáška krajinného ekologa, botanika, vědeckého pracovníka a učitele (dlouholetého děkana) Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Pavla Kováře CSc. bude o putování rostlin v krajině údolí Tiché Orlice v minulosti a v současnosti, podél říčního toku, cest, silnic a kolejí, o proměnách krajiny a vegetace v závislosti na režimu záplav a civilizačních vlivech.

 
Čtvrtek 18. 3.  v 18,00   PŘEDNÁŠKA Ing. Dušana a Lucie Geldnerových  
 
KOLUMBIE
Přednáška manželů Geldnerových o měsíčním putování tajemnou Kolumbii nám představí skutečný život v tomto tropickém ráji.

 
Úterý 23. 3.  v 17,00   PŘEDNÁŠKA  Evy Vernerové
 
VIETNAM 
Pracovnice Letní školy rozvojové spolupráce fakulty Mezinárodních rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci  Eva Vernerová představí život ve Vietnamu, tak jak jej poznala v průběhu své půlroční stáže.
Akce jsou podpořeny Pardubickým krajem a Městem Česká Třebová

 
Další akce :
Pondělí  1.3. v 17,30 Výroční schůze Krajského sdružení ZO ČSOP
Pátek   12.3. v 17,30 Výroční schůze ZO ČSOP Podorlicko
 
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:  Neděle 11.4. od 14,00   HLEDÁNÍ JARA NA STEZCE