Holiday world a prezentace regionů, potažmo Česká Třebová                              

Od ukončení letošního 19. Středoevropského veletrhu cestovního ruchu a regionů uběhl nějaký ten týden a pořadatelé vydali také závěrečnou tiskovou zprávu a hodnocení.  Existuje také možnost srovnání s předchozími ročníky a to jak na základě hodnocení pořadatele, tak i z hlediska vlastních postřehů z každoročních návštěv tohoto veletrhu.  Na toto téma bych chtěl nyní napsat pár následujících řádek.

Porovnání s minulými ročníky
V celkovych parametrech se Holiday world 2010 (struktura vystavovatelů, podil zahraničnich a domacich vystavovatelů atd.) se od minulého ročniku zasadně nelišil. Hospodařská  krize postihla veletrh v několikaprocentnim ubytku vystavni plochy a také určitým snížením počtu vystavovatelů, kvalitativni struktura vystavovatelů zůstala obdobná. Prezentoval se stejný počet zemi a zahraničnich turistickych centrál, ale nebyly zastoupeny všechny české a slovenské kraje. Veletrhu se zučastnilo 70 cestovnich kancelaři většinou však s redukovanou plochou. Kde jsou ty doby maxi expozic a obrovských propagačních ploch... Doprovodné programy pro veřejnost byly asi ve stejném rozsahu,  počet návštěvníků veletrhu  podle statistiky podstatně neklesl.  Bylo však obecně méně vydávaných a rozdávaných propagačních materiálů a také více volného místa ve výstavních pavilonech. Holiday world byl srostlý s veletrhem regionu Region world, který se konal po šestnácté. Samostatně vystavovalo pouze 17 měst a 4 magistráty, dále již byly společné expozice regionů,  turistických centrál či destinačních společností, které prostředky pro prezentaci mají jako hlavní svůj cíl a věnují mu logicky velkou část svého rozpočtu. Veletrh byl směsí expozic, rozhodně nebyl rozdělen na cestovky zvlášť a zvlášť regiony, není to ani záměrem pořadatele. Právě v té nabízené pestrosti je síla...
 
Náš Pardubický kraj zde zastoupen poprvé nebyl, věnuje prostředky zejména na webovou prezentaci, nezúčastnil se ani společné expozice oblasti Východní Čechy. Zde byly propagovány Orlické hory pouze jako součást Královéhradeckého kraje. Region Orlicko-Třebovsko vlastní expozici neměl, asi definitivně srostl s městem Ústí nad Orlicí v jeho expozici, byl zde panel Regionu propagujjící "cyklo a in-line  království", propagační materiály regionu ale byly  letos k dispozici i na našem českotřebovském stánku. Město Česká Třebová rozhodně nebylo neviditelné,  exopozice nabízela k zastávce a  k dispozici  návštěvníkům bylo široké spektrum pěkných propagačních materiálů o městě a okolí.
 
Cestovky měly většinou malé výstavní prostory, jedna se tím druhé docela podobala, bylo se v tom těžké orinetovat.  Bylo vidět, že cestovky šetří, tak např. "naše" cestovka Jiří Kalousek svůj stánek v hale zrušila a měla pouze před vchodem do haly svůj autobus s malým informačním kioskem.  Existuje sice stále  dostatek sběratelů katalogů, ale daleko více než dřív si vyhledávají  nabídky na dovolenou na internetu. To omezuje šíři tištěných nabídek, které jsou také hodně drahé.
 
Jak tedy hodnotit účast našeho města? 
Bylo mi sympatické, že se zde Česká Třebová neztratila. Současně je však třeba otevřeně napsat, že expozice trvající 4 dny oslovila max 28 000 návštěvníků, kteří sem přijeli většinou kvůli nabídce cestovních kanceláří. Z nich si propagační materiály vyzvedla jistě jen menší část. I tak to bylo několik tisíc lidí. To je třeba porovnat s náklady, které zase nejsou až tak malé: 270 tisíc + doprava a příprava materiálů a příprava expozice. Na veletrzích vystavuje Česká Třebová od roku 1998. Začala v Brně na veletrhu URBIS - veletrhu investičních příležitostí, pak přešla na Regiontour a odtud pak do Prahy na Holiday world. Porovnáním  výročních zpráv  lze soudit, že hlavní boom veletrhů poněkud pominul a že nyní dochází spíše k rozmachu internetu. Zatím to je možná "nerozhodně", ale expanze internetových nabídek se určitě zastavit nedá. Za této situace je legitimní úvaha, zda i nadále pokračovat v expozici na Holidayworldu a zda tato expozice má nějaký znatelný vliv na celoroční propagaci města.
 
Klady:
Česká Třebová bude dík účasti chápána jako turistická destince
Na veletrhu se navážou každoročně dobré kontakty na celostátní turistická média
Na veletrhu se navážou osobní kontakty na vlivné osoby v oblasti regionálního a turistického rozvoje a investic tohoto druhu
Na veletrhu jsou prezentovány realizované investice pro cestovní ruch dotované  z EU, což by mělo být samozřejmostí.
Byly prezentovány perfektní připravené propagační materiály, které zaujaly.
 
Zápory
Veletrh je jen velmi krátkodobá záležitost a na takovou propagaci se rychle zapomene.
Účinnost prezentace na veletrhu je těžké změřit.
Náklady na prezentaci na veletrhu by bylo možné využít jinak, např. k celoroční prezentaci města v blízkém regionu (možná lépe).
 
Jaké jsou ještě jiné možnosti ?
1) intenzivní webová prezentace na turistrických webových serverech, např. Kam po Česku, Východní Čechy apod. To lze udělat prakticky okamžitě a bez nákladů a třeba i navíc k jiným způsobům prezentace. Je to  téměř bez nákladů. Nakonec už jsme v tomto způsobu propagace začali, máme také kvalitní webové stránky města.
 
2) Zřízení celoročního turistického informačního centra města na českotřebovském vlakovém nádraží. Právě v souvislosti s dokončením výstavby dopravního multifunkčního terminálu by proto byl zřejmý důvod. Lze očekávat zintenzivnění počtu přepravovaných i přestupujících cestujících právě s přímým vztahem k České Třebové. Navíc existují v budově českotřebovského nádraží velmi vhodné nevyužité prostory, které by stálo za to pronajmout. To, co propagujeme v Praze jen 4 dny v roce bychom zde mohli propagovat celoročně. A jistě by toho mohlo být víc. Mohl by zde být dispečink pro spoje Radiobus a taxi,  propagace konkrétních pořadů, která by se dostala k lidem, kteří zde prostě čekají a v tuto dobu nemají co dělat. Na velkoplošné obrazovce by bylo možné ve smyčkách promítat  informace o městě, o aktuální kulturní nabídce, propagaci škol, institucí, firem. Jistě by to nemuselo stát více než veletrh v Praze. Obsluhu  infocentra by mohla zajistit osoba se ZPS, které normálně těžko získávají práci  a na jejíž zaměstnání lze získat dotaci Úřadu práce. Mohlo by zde vzniknout i informační centrum celého Regionu Orlicko-Třebovsko, čímž bychom se zase dostali do většího povědomí. Takto zřízené informační středisko by mělo větší a přímý vztah i k občanům města a regionu, jaho význam by bylo možné lépe měřit.
 
3) Působit v rámci Pardubického kraje na to, aby vznikla ucelná výstavní prezentace kraje. To, co je pro 1 město příliš nákladné by bylo možné realizovat spojením více měst. Tím by expozice na veletrhu zcela nezanikla, využily by se tak i připravené propagační materiály.

To vše jsou jen postřehy, náměty a úvahy, které však vychází z dlouholetého sledování expozice našeho města i měst jiných a trendů, které lze za posledních 12 let ve výstavnictví a prezentaci regionů pozorovat.  (mm)