Mládež v akci                                          

Od ledna tohoto roku opět funguje v Pardubickém kraji služba regionálního konzultanta Mládež v akci. Mládež v akci je program Evropské unie, který podporuje neformální vzdělávání mládeže. Jedná se jak o podporu finanční (možnost získání grantu na Váš projekt), tak i o podporu formou školení a publikací. Program je určen neziskovým organizacím, mladým lidem ve věku 13-30 let a pracovníkům s mládeží. V rámci programu lze uskutečnit mezinárodní výměnu mládeže, školení pracovníků s mladými lidmi, Evropskou dobrovolnou službu, inovativní projekt navržený a realizovaný mladými lidmi atd. Na regionálního konzultanta se můžete obrátit pokud máte jakýkoliv dotaz k programu Mládež v akci, zajímáte se o Evropskou dobrovolnou službu, chcete konzultovat Vaši žádost o grant nebo máte zájem o bezplatnou přednášku o možnostech zapojení se do programu. Na případnou spolupráci se těší Katka Smrčková, regionální konzultantka pro Pardubický kraj, rk-pardubicky@mladezvakci.cz, www.mladezvakci.cz