Kraj podpoří nové projekty přeshraniční spolupráce         

Euroregion Glacensis je dobrovolným zájmovým sdružením podporujícím aktivity v oblasti česko-polské přeshraniční spolupráce. Jelikož vedení Pardubického kraje dlouhodobě a cíleně usiluje nejen o kvantitativní, ale zejména kvalitativní úroveň navrhovaných projektů, především v oblasti cestovního ruchu a volnočasových aktivit, rozhodlo se aktuálně dát zelenou například akci Velké talenty na malé scéně. V praxi to znamená nejen výuku partnerského jazyka, ale rovněž vydání CD slovníku či vybavení jazykové učebny na gymnáziu a základní škole v Králíkách.  Členové řídícího výboru Euroregionu, který zasedal v polovině ledna v Mezilesí,  podpořili i projekt Střední školy cestovního ruchu v Chocni s názvem Služby cestovního ruchu v česko-polském příhraničí mladýma očima. Ten bude zahrnovat úvodní i závěrečnou konferenci projektu, společný výstup na Kralický Sněžník i další turisticko-poznávací aktivity. Hlavní náplní však budou především gastronomické akce, kdy v Chocni budou školáci vařit polskou kuchyni a v Kudowa Zdroji Poláci kuchyni českou. Z této společné akce vznikne regionální minikuchařka Gastronomie v česko-polském příhraničí.
Díky projektům příhraniční spolupráce vznikne dokumentární film o životě v příhraničí, který připravuje město Ústí nad Orlicí. A konečně to budou sportovní a kulturní akce, například Vzájemně se poznáváme pod patronací města Holic, kdy se do Polska vypraví basketbalový tým dětí, hasiči či mažoretky, kteří pak pozvou polské přátele na podobný podnik k nám. Pardubičtí zase připravují Mezinárodní přeshraniční pohár v triatlonu a duatlonu.             Miroslav Stejskal, radní zodpovědný za oblast cestovního ruchu  
Přehled schválených projektů na 4. EŘV dne 12.1.2010      

CZ.3.22/3.3.02/09.01299,  Gymnázium a Základní škola Králíky „Velké talenty na malé scéně“, ERDF – 11.154,55 Eur.
Stručný popis aktivit
- výuka partnerského jazyka-český pro polské žáky a polský pro české žáky
- česko-polský a polsko-český slovník na CD (200 ks) se základní slovní zásobou týkající se školního a volnočasového života žáků
- účast 20 českých a 20 polských žáků
- vybavení jazykové učebny – 24 pracovišť
 
CZ.3.22/3.3.02/09.01329, Střední škola cestovního ruchu Choceň „ Služby cestovního ruchu v česko – polském příhraničí mladýma očima“, ERDF – 28.115,50 Eur.
Stručný popis aktivit
- zahajovací a závěrečná konference projektu, společný výstup na Kralický Sněžník, společná turistická akce Napříč Kladskem, společná turisticko-poznávací akce Broumovské stěny, Orlické a Bystřické hory v zimě, společná poznávací akce Napříč Kladskem II, Kladskem Křížem krážem, 2 gastronomické akce: v Chocni Češi vaří polskou kuchyni, V Kudowa Zdroj Poláci vaří českou kuchyni
- 220 ks Kapesní průvodce „Atraktivity cestovního ruchu v česko-polském příhraničí“
- 220 ks Sborník „Služby cestovního ruchu v česko-polském příhraničí mladýma očima“
- 220 ks Regionální minikuchařka „Gastronomie v česko-polském příhraničí“
- tištěné materiály – tužky, poznámkové bloky
- informační panel 1 ks  a vývěska 1 ks
 
CZ.3.22/3.3.02/09.01361, Město Ústí nad Orlicí „Dokumentární film o životě v česko – polském příhraničí“, ERDF – 25.200 Eur.
Stručný popis aktivit
- dokumentární film o životě v česko-polském příhraničí – natočení filmu zachycujícího život lidí v česko-polském příhraničí z období tzv. pašování. Film bude popisnou zprávou o historii a bude postaven na příběhu pašeráků z 30. let minulého století, kteří v tomto období překračovali hranice.
- výběrové řízení na veřejnou zakázku na zhotovitele dokumentárního filmu
- tisk 500 ks brožur a výroba 500 ks DVD nosičů
 
CZ.3.22/3.3.02/09.01371, Město Holice „Vzájemně se poznáváme“, ERDF – 10.176,36 Eur.
Stručný popis aktivit
- účast basketbalového týmu dětí na 3 denním turnaji v Polsku
- oslavy výročí 135 let založení Sboru dobrovolných hasič - setkání hasičů, slavnostní průvod s mažoretkami, vystoupení amatérských tanečníků, ukázky hasičské techniky
- basketbalový turnaj v Holicích – 3denní setkání trenérů, turnaj a návštěva turistického místa v okolí
- plakáty 70 ks, infoletáčky 1500 ks, 10 ks CD
- publicita – regionální rozhlas, tisk
 
CZ.3.22/3.3.02/09.01410, SK OMT Pardubice „Mezinárodní pohár v triatlonu a duatlonu“, ERDF – 16.580 Eur.
Stručný popis aktivit
- 2 sportovní akce – závody: Duatlon Břehy a Triatlon Mělice
- 150 ks plakátů, 1000 ks skládaček (propozice k závodům), pamětní trička, vlajky
 
Přehled neschválených projektů na 4. EŘV dne 12.1.2010  

CZ.3.22/3.3.02/09.01362, Město Ústí nad Orlicí „ Partnerství měst v oblasti sportu a kultury“, ERDF – 30.000 Eur.
CZ.3.22/3.3.02/09.01413, Město Lanškroun „Konference 20 let svobody 10 let spolupráce“, ERDF – 17.050 Eur.
CZ.3.22/3.3.02/09.01399,CTS Perfekt Pardubice „ Česko – polský pohár ve společenském tanci“, ERDF – 25.562 Eur.
CZ.3.22/3.3.02/09.01390, Králický Sněžník, o.p.s. „Králický Sněžník- Śnieżnik : tipy na výlety“, ERDF – 30.000 Eur.