Rezidence Bavlnka - naděje pro bytovou výstavbu v České Třebové                    

Areál bývalého podniku Primona v České Třebové je rozlehlou a atraktivní plochou nedaleko od centra města. Česká Třebová je spolu s Ústím nad Orlicí souměstím čítajícím pres 32 tisíc obyvatel. Spolu s dalšími městy, které jsou v dojezdové vzdálenosti (Litomyšl, Lanškroun, Svitavy, Vysoké Mýto a Moravská Třebová) vytváří širší aglomeraci o 91 tisících obyvatelích s tím, že ve spádové oblasti venkova žije dalších cca 80 tisíc obyvatel. Česká Třebová je navíc dopravní železniční uzel a z hlediska vlakové dopravy je toto město všemi obyvateli zmíněného okolí aktivně využíváno. Jedná se tak o jakési centrum širšího aglomeračního obvodu, který se počtem obyvatel rovná krajskému městu. Mimo Svitav je celá aglomerace bez obchodní a výraznější kulturní infrastruktury. Ta se nyní buduje právě v České Třebové v dolní části původního areálu Primona. Jeho horní část je nyní určena k prodeji včetně projektové dokumentace. Zde je představen projekt revitalizace areálu, který by mohl využít i stávající budovy. Areál s již vybudovaným OD Tesco, Lidl a nyní budovaným OD Kaufland se nachází nedaleko škol, dobře vybaveného aquaparku a klíčového bodu regionu - nádraží. Zde je nyní ve výstavbě terminál pro přestup cestujících  automobilem na vlak. Celý region tak bude využívat dostupnost Prahy, Brna, Olomouce a Ostravy pres město Česká Třebová.  V areálu samém je množství zpevněných ploch, budovy určené k odstranění i budovy, které je možné snadno přestavět. Na zbylých pozemcích je možné vytvářet jak parkovací plochy a veřejná prostranství, tak nové budovy. Objekt A1 je nejsnadněji přestavitelnou budovou. Jedná se o železobetonový skelet o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží s velkým rozponem. Daný objekt je možné využít jako garáže, obchody, velkoplošné prodejny, nebo zázemí hotelu. Objekt A2 přímo navazuje na A1 a jsou propojeny. Jedná se o starší, architektonicky velmi zajímavou budovu, která se svým charakterem hodí nejlépe pro byty nebo pro hotelovou funkci. Objekt B bývalé přádelny je již vyprojektován pro výstavbu 66 velkoplošných loftových bytů, kde v přízemí je na 2000m2 prodejních ploch a garážová stání. K této budově je již také zpracován rozpočet na přestavbu. U vodárny je pak možné vystavět dva bytové domy se 130ti velkoplošnými byty, které budou navazovat přímo na přilehlý park. Celý areál se tak muže proměnit na živou městskou čtvrt s dominantním náměstím s kašnou, parkovacími místy, službami a obchody a to v klasickém urbanistickém konceptu s použitím moderní  architektury v blízkosti všech potřebných městských služeb. Ideální bydlení 2 hodiny od Prahy se všemi výhodami života v centru města. Navíc přímo v České Třebové připravuje firma METRANS novou investici v řádu miliard korun, která přivede do města další obyvatele. Je to velká příležitost k tomu, aby  bytová výstavba v této lokalitě rychle našla nové uživatele. O možnost bytové výstavby v této lokalitě má velký zájem i město Česká Třebová. "Jedná se o možnost oživit zónu, která byla dlouhodobě jako městský prostor odepsaná, je dobře dopravně dostupná a  současně se nejedná o bydlení přímo u hlavní průjezdové komunikace, říká starosta Města Jaroslav Zedník. "Stavbu bytů by však nezajišťovalo město, budeme se ale snažit  investorovi vytvořit takové podmínky, aby nevznikly problémy. Díky chystaným investicím ve městě roste zájem developerů a tak je výstavba popsaného obytného souboru stále reálnější", dodal starosta. 
                                                                                                                               Autorem studie je  MgA. Premysl Kokeš

A ještě současný stav objektů....