Jako doplněk článku o  řešení dopravního terminálu na Bezručově  (budoucím Pernerově) náměstí uvádím  přehledně po částech řešení povrchu a mobiliáře, ve kterém jsou přehledně uvedeny také trasy pro pěší a napojení nádraží na město. Vidíme zde také plánované úpravy u budovy pošty 02. N azávěr je článek o úpravách náměstí znovu uveden.

K obrázkům:  V ploše náměstí budou dva vodní prvky označené čísly 2 a 4. Na č.2  je bazének s vodní clonou jako začátek vodní kaskády - potůčku (č. 1)  další vodní prvek je kruhový s vodotrysky (č.4) na dolním obrázku poblíž výstupu z podzemí. V pláncích je vyznačeno také umístění sloupů veřejného osvětlení, vesměs na bázi LED diod. Podobný typ osvětlovacích těles bude také instalován v přilehlé (jednosměrné) části Nádražní ulice.

Na povrchu se nyní zdánlivě nic neděje, ale počasí to prostě nedovoluje. Naštěstí  se podařila řada prací na povrchu udělat ještě před  tím, než se vše pokrylo zimním příkrovem. V podzemním parkovišti je však i teď rušno.  Pracuje se na montáži vzduchotechniky, elektroinstalaci, signalizačních a kamerových systémech, na přípravě pro osvětlení.  Uživatelé podzemního parkoviště budou mít totiž i zde v podzemí dostatek informací o příjezdech a odjezdech vlaků a autobusů na světelných panelech, které budou umístěny už při vjezdu do podzemí,  a také u vstupního tunelu vedoucím přímo k vlakům a u schodiště k autobusům. U vstupu do podchodu bude jak automat na jízdenky, aby nebylo ve všech případech nutné chodit nahoru do haly a také nápojové nebo potravinové automaty. Zaparkovaná vozidla budou hlídána kamerovým systémem.  Nahoru bude možné vyjet eskalátorem na nástupiště autobusů ČSAD  UICOM a dalších dálkových linek, bude zde také zastávka městské dopravy "na zavolání" - radiobus a stanoviště taxi. Před nádražím bude také odpočinková zóna s vodními prvky, na vodním proudu se bude otáčet černá zeměkoule, kolem budou z plochy v pravidelných i nepravidelných intervalech stříkat vodotrysky. Voda bude odtud odtékat  z horní plochy podél komunikace v umělém potůčku a bude se ztrácet v podzemí, odkud bude čištěna a zpět čerpána do vodotrysků na ploše. Cestující získají dostatek informací nejen o dopravě, ale také o městě Česká Třebová, turistických, sportovních i kulturních  možnostech,  také pomocí dotykových obrazovek. Počítá se s projekcí informací a případně i reklam (také v hale nádraží).  Pro večerní osvětlení budou využity páskové světelné diody, které budou programově měnit barvu světla (podle vzoru ze slovenského Svitu). Nad plochou terminálu bude ve svahu v prostoru před poliklinikou opět instalována socha Sbratření a na druhém konci plochy (poblíž vodní kaskády - v plánku ozn. jako č.1) by podle nově uvažovaného řešení měla být instalována socha Jaromíra Garguláka věnovaná Janu Pernerovi. Nebude tedy dole uprostřed kruhového objezdu, kde by výhled na sochu nebyl tak pěkný a byl by navíc omezen instalovanými dopravními značkami. Z nádraží bude možné nyní bezkolizně přejít k na autobus i na parkoviště osobních vozidel. Pěšky pak bude možné odejít do města  přes souběžnou obousměrnou komunikaci, spojnici Sadová - Slovanská, na které bude omezena rychlost jízdy a instalovány dva zvýšené prahy - právě u přechodů k budově ČD Cargo a pak ještě uprostřed plochy ke schodům do ulice Vinohradské. Také v hodní části na křižovatce se Slovanskou ulicí bude další  přechod s ostrůvkem, umožňující návštěvu Železniční polikliniky. Podél nádražní budovy bude možné také přejít pěším chodníkem přímo k budově hotelu Padevět. (mm)