V sobotu 20. února se  v restauraci na ústeckoorlickém nádraží konala výroční schůze občanského sdružení Nádraží nedáme!, na které se  jeho členové a hosté seznámili s novinkami v cestě za záchranou historické budovy ústeckoorlického nádraží.   Ukázalo se, že o záchranu budovy nádraží je stále velký  zájem veřejnosti i médií, do občanského sdružení se hlásí další členové a to nejen z Ústí nad orlicí, ale třeba až z Brna, Litomyšle, Řetůvky a dalších míst v okolí.  předseda a zakladatel sdružení Ing. Martin Kadrman podal zprávu o činnosti sdružení od minulé schůze a spolu s  místopředsedy Prof. RNDr. Pavlem Kovářem,CSc.,  režisérkou Olgou Somerovou vyvrátili některé mýty, které byly šířeny zejména ve sdělovacích prostředcích v městě Ústí nad Orlicí. Vystoupil také šéf expertního týmu sdružení, ústecký rodák  Prof. Ing. Jiří Suchomel. Z jejich vystoupení  jasně vyplynulo, že sdružení spolupracuje a nabízí spolupráci všem, kteří se snaží napomoci  základní myšlence, pro kterou bylo vytvořeno,  předložilo i výčet aktivit vhodných pro  to, aby byla budova nádraží vhodně plně využita. Na schůzi sdružení přijel z Prahy vzácný host Ing. Pavel Mathé, náměstek ředitele SŽDC, který ve svém vystoupení sdělil důležitou informaci, totiž že Ministerstvo dopravy  rozhodlo  dále rozvíjet ten projekt, ve kterém se počítá se zachováním historické budovy  s tím, že novou nádražní budovu na jižní straně kolejiště nebude třeba stavět. Přitom má zůstat zachována předem odsouhlasená infrastruktura, t.j.  parkoviště a příjezdová komunikace s estakádou přes Tichou Orlici a údolní nivu a stezka pro pěší příchozí a cyklisty podle původního záměru. SŽDC nyní bude jednat s Českými drahami  tom, jak bude využita a upravena stávající historická budova. V současné době se připravuje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele  projektové dokumentace pro stavební řízení. Ostatní již realizované kroky zůstávají v platnosti, t.j. proces EIA a územní řízení, které se nebude měnit, investor pouze  nevyužije všechno a dá přednost možnosti zachovat historickou budovu, o které se na Ministerstvu kultury rozhoduje již potřetí (!!!)  o prohlášení za kulturní památku. Zdá se tedy, že budova bude nejen zachráněna, ale i začleněna do nádražní infrastruktury, kam logicky patří, ikdyž byl na budovu před více než rokem a půl vydán demoliční výměr. Nebude tedy využit, budova bude zachráněna, bude dále sloužit pro veřejnost. Bude spojena se vstupním parkovištěm podchodem, který povede až na letohradskou stranu nádraží. Příchod k vlakům i do této historické výpravní budovy bude bezbariérový.  Ke zprávě náměstka Pavla Mathé se na schůzi rozvinula široká diskuze. 
Nyní je jistě na prvním místě jednání mezi SŽDC a Českými drahami, ale padly i hlasy o tom, že by nyní měli svůj postoj k budově nádraží a potažmo i k občanskému sdružení měli přehodnotit také ústečtí zastupitelé. Jistě jim není jedno v jakém stavu bude budova nádraží a jak bude reprezentovat město vůči cestující veřejnosti. Na jednu stranu náměstek SŽDC chválil vstřícný postoj města, které včas vykoupilo pozemky pod komunikacemi na kerhartické straně, na druhé straně se hovořilo i o tom, že rozsah úprav historické budovy bude takový, jaký se podaří společnými silami všech zainteresovaných prosadit. Pokud by město dále stálo bez zájmu, tak by to úspěšný výsledek nemuselo přinést.
Na schůzi také nikdo neprohlásil, že by právě občanské sdružení způsobilo zdržení stavby, jak bylo natvrdo řečeno na adresu představitelů občanského sdružení starostou Richardem Peškem u "kulatého stolu" 9. září 2009 a následně v místním tisku, ačkoliv proto nebyl naprosto žádný argument. Investice tohoto druhu připravuje Ministerstvo dopravy, které o zahájení prací rozhodlo právě před několika dny. Skutečné zdržování by bylo možné obstrukcemi, rozkladem přijatých usnesení apod. což není cesta, kterou by se "Nádraží nedáme!" vydalo. Tento způsob řešení (bohužel) volí právě např. ČD, které  se již dvakrát odvolaly proti prohlášení budovy za kulturní památku. Dvakrát se našla nějaká procesní chyba a nyní se tedy tato věc řeší (zbytečně) již potřetí. Myslím, že to je jasná ukázka zdržování. Nemohu-li na výsledku nic změnit, tak úředníka alespoň donutím, aby musel svou práci předělat.

20. únor je tedy pro "starou dámu", tedy historickou budovu ústeckého nádraží významným dnem. Loni zde ministr dopravy Petr Bendl zahájil pozitivní proces záchrany budovy a letos se zde všichni (také 20. února) od náměstka SŽDC dozvěděli, že budova bude začleněna do nového projektu přestavby ústeckoorlického nádraží, že se s ní počítá.   (mm)