Výkopy odkryly pozůstatky starých domů                             

V místech, kde nyní v  souvislosti se stavbou dopravního terminálu na Bezručově náměstí vzniká nový, kruhový objezd a úprava křižovatky, došlo počátkem roku 2009, při výkopových pracích, jejichž cílem byly přeložky veškerých kabelů, potrubí a dalších inženýrských sítí, které ležely ukryty lidským zrakům hluboko pod zemí a nacházely se v místě budoucí stavby, k objevení  pozůstatků tří starých domů, které v těchto místech v minulosti stávaly a počátkem šedesátých let 20. století ustoupily úpravě Bezručova náměstí, Nádražní ulice a výstavbě budovy tehdejšího Provozního oddílu ČSD.
 
 Stiborův dům čp. 568                                                                                                                                                                    

Dům čp. 568, který stával na místě  dnešní bytovky  čp. 1707 a 1708, na rohu ulic Sadové a Nádražní, byl jednou z nejstarších staveb v této lokalitě. Postaven byl roku 1853 a jeho prvním majitelem se stal František Antl. V roce 1894 náležel strojvedoucímu Josefu Neugebauerovi. Roku 1933 je jako jeho majitelka uváděna vdova po Františku Neugebauerovi, Helena. Následně dům převzala jejich dcera Marie, provd. Stiborová.
V přízemí  domu čp. 568 byl v roce 1901 zřízen uzenářský krám. Během let zde vznikly krámy dva. V levém z nich  se nacházela trafika Marie Marklové, vdovy po knihkupci H.V. Markovi, který zemřel jako voják v roce 1917. Vpravo býval obchod potravinami Anny Truchové, kterou vystřídal obuvník Josef Pajer.
V domě čp. 568 bývalo také první sídlo obchodu prádlem a galanterním zbožím Josefíny Wildové, která po čase přesídlila do druhého, sousedního  Neugebauerova domu čp. 982. Dům ustoupil nové výstavbě  v  roce 1955.
Ve výkopu vyhloubeném v měsíci březnu 2009 před domem čp. 1708 se objevily vrstvy starých cihel, jejich úlomků a opracovaného lomového kamene, pozůstatků někdejšího zdiva.
 
 
Bidlův dům čp. 586 v Nádražní ulici                                                                                                                                              

 V místech budovy Provozního oddílu stával  od roku 1866 jednopatrový dům čp. 586. I zde se v průběhu let vystřídalo několik živností. Tou první známou byla od roku 1881 továrna likérů a výčep lihovin Viléma Bidly. Roku 1903 si v domě otevřel holičství  Jan Pětník a o tři roky později zase Jan Obalil řeznictví a vývoz masa. V letech první světové války se v domě nacházel prodej tabáku. Přestavbou prošlo v roce 1935, již za majitele stavitele Františka Plašila, přízemí domu. Tehdy zde bylo otevřeno řeznictví Františka Habrmana. To zde zůstalo v provozu až do doby demolice stavení v červnu 1960, provozované pod hlavičkou podniku Pramen.
Při výkopových pracích v sousedství sběrny Sazka  byly objeveny kamenné základy domu, včetně hlavní domovní zdi, části cihelného zdiva a množství úlomků cihel. Základy byly z větší části  odstraněny stavební technikou ve dnech 19. a 20. března 2009. Na povrch se dostal také značný kus původního olověného vodovodního potrubí.
 
Popperův dům čp. 772 na rohu Nádražní ul. a Bezručova nám.                                                                                                  

Hned vedle Bidlova domu, oddělená úzkou uličkou, vedoucí k Loudově domku čp. 891 v Komenského ulici, dnes již rovněž neexistujícímu, častým místem sáňkování dětí z okolí, stávala od roku 1903  secesní vilka čp. 772. Postavena byla pro obchodníka dřívím a prodejce karbidu, Ludvíka Reitera. Od něho se vilka dostala do vlastnictví židovského obchodníka starým železem a textilními zbytky Alfréda Poppera. V roce 1937 si vilku od Popperových synů pronajala firma Bratří Hofmanové, velkoobchod dřívím, která zde zřídila vlastní  kanceláře. V letech druhé světové války, kdy byla nemovitost čp. 772  jako neárijský majetek německými úřady zabavena, byla zde zřízena úřadovna NSDAP. V poválečném období, kdy dům náležel městu, zde postupně sídlilo komando sovětské NKVD, lesní správa a konečně policejní stanice, roku 1950 vystřídaná Městským oddělením VB.
Demolice čp. 772 proběhla také v roce 1960. Při nyní prováděných výkopech byl objeven dobový litinový kanálový vstup s ozdobnou mříží, pocházející z původního stavení, a opět řada úlomků cihel a část cihelného i   kamenného zdiva základových zdí. V červnu 2009 byla při bagrování okolního terénu objevena  část dlouhé zdi, vystavěné z opracovaných žulových kamenů.  Jednalo se o část oplocení někdejší Popperovy zahrady.                                                                                                                                  Martin Šebela