Za Stanislavou Valachovou                                                    

V nedávných dnech došla do Třebové smutná zpráva, že v západočeských  Abertamech dne 7. února  zemřela ve věku 76 let zdejší rodačka, paní Stanislava Valachová, rozená Pavlíková.
Narodila se v České Třebové dne 20. října 1933.  Její maminka, rodem Javůrková, pocházela ze známého Javůrkova pekařství, které se nacházelo v dnes již neexistujícím domku čp. 375 v Litomyšlské ulici.  Dětství a mladá léta Stanislava spolu se svojí rodinou prožila v činžovních domech na Farářství.  Po ukončení základní školní docházky úspěšně odmaturovala na zdejším gymnáziu. Poté nějaký čas pracovala jako laborantka.  V 50. letech 20. století  spolu s kamarádkou Jaroslavou Rozlivkovou odešla na „umístěnku“ do  západočeského pohraničí. Ve svém novém působišti nastoupila na učitelskou dráhu. Prvním místem, kde se věnovala své nové profesi, byla oblast Nejdecka.  Odtud odešla do Abertam, kde zůstala na tamější základní škole až do odchodu na odpočinek. Tam se v roce 1955 provdala a v letech 1956 a 1959 se jí narodily dcery Stáňa a Hana. Západní Čechy se jí tak staly natrvalo novým domovem. V důchodovém věku do roku 1997 pracovala jako vrátná  v abertamských  Rukavičkářských  závodech.
Velikou zálibou paní Valachové bylo cestování. Spolu s rodinou  poznala snad všechny kouty republiky. Dlouhá léta  paní Valachová působila jako městská kronikářka v Abertamech.  Velice ráda se věnovala korespondenci se známými, luštění křížovek a kresbě gratulací pro  staré spoluobčany. Živě se do konce svých dní zajímala o veškeré  dění kolem sebe. Stále bývala plná optimismu. Toto vše ji dodávalo sílu v několika posledních letech, kdy zdraví již tolik nesloužilo.
Paní Valachová byla  dlouholetou odběratelkou Českotřebovského zpravodaje a pravidelně jí byly zasílány veškeré publikace a materiály o staré Třebové. Její následné dopisy plné  osobních vzpomínek na osoby či události v tisku popisované, které sama  znala , byly vždy velice zajímavé. Zvláště vzpomínala na starý Trávník, Tkalcovskou a Litomyšlskou ulici, které důvěrně znala z dob, kdy trávila chvíle volna v babiččině stavení. Paní Valachová  vždy bývala velkou třebovskou patriotkou.  Krásný rukopis vždy prozrazoval dřívější profesi pisatelky  -  učitelství.
V roce 1994 se paní Valachová zúčastnila v našem městě oslav 85. výročí založení gymnázia. Jak zdraví a možnosti  dovolily, objevovala se i na školních srazech.
 Čest její památce!                                                                                                                                      Martin Šebela
 
Na poslední fotografii se Stanislava Valachová účastní průvodu při oslavách 85. výročí českotřebovského gymnázia v roce 1994. Foto Martin Šebela.  Další fotografie jsou z rodinného archivu.