ZLOM VAZ PO X.                                 

Krajská postupová přehlídka divadelních ochotnických souborů v Pardubickém kraji                           

 

Pořádá OSDO Ústí nad Orlicí a Kulturní centrum Česká Třebová
 
Pátek 19.března
v 15.30 hodin – výstavní síň KC Č. Třebová         ZAHÁJENÍ PŘEHLÍDKY
v 16.00 hodin – velký sál KC   Česká Třebová      V. Vančura: „Rozmarné léto“ (DIVADLO EXIL Pardubice)
ve 20.30 hodin – Malá scéna   Česká Třebová      H. Ibsen: „Heda Tesman Gabler“ (OSDO Ústí n. O., DS ŠOK St. Město)
 
Sobota 20.března
v 9.30 hodin – Malá scéna   A .de Saint-Exupery :„Za hvězdou malého prince“  (B. Hubíková a DS ŠOK St. Město)
ve 13.00 hodin -Roškotovo div.       J. Brdečka: „Limonádový Joe“  Ústí n. O.  (DIVADLO EXIL Pardubice)
ve 20.00 hodin – Roškotovo div.      J. Břehový: „Sborovna“  (DS TYL Králíky) v Ústí n.  O.              
 
Neděle 21. března
V 11.00 hodin – Malá scéna  VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A UKONČENÍ PŘEHLÍDKY   Ústí n. O.