Českotřebovský deník 73/2010 (10.3.)                                 
Peklák mimo provoz - porucha ložiska vyřadila vlek na Pekláku z činnosti.                                                                      

Výsledkem byl opuštěný svah a potemnělá večerní sjezdovka, to už dlouho nebylo. Zavřený byl i bufet a  informaci o zastavení provozu z technických důvodů hlásila jen připravená tabule před pokladnou.  Peklák tým ovšem hned zajišťoval potřebný náhradní díl. Jedná se o poruchu ložiska lanáče vratné stanice. Ložisko již dorazilo, pokud se podaří rychlá výměna, jak je slíbeno, tak by se zítra ve čtvrtek (11.3.) od 17 hodin opět jezdilo.
 
Dne 14.3.2010 se v našem areálu Peklák na hlavním svahu uskuteční karneval na sněhu – loučení se sněhem.         

Budou pro vás připraveny soutěže, lyžování pro masky zdarma a k tomu navíc zábavná show Honzy Betlacha.  A ještě gastronomické pocoutky:  klobásky na grilu a svařáček z ohně. Tak vezměte masku a v neděli ve 14 hodin na shledanou.
Nedělí se však na Pekláku určitě nekončí a jezdit se bude dál, sněhu jsou velké hromady !
 
Mezinárodní hokej bude v sobotu 20. března od 15 hodin.                                                                                                   

Na závěr sezóny sehraje  HC Lokomotiva Česká Třebová přátelské utkání s hokejisty Svitu v rámci jejich návštěvy České Třebové.  Hokejisté ze Svitu přijedou v pátek a odpoledne budou přijati na českotřebovské radnici. oplácí návštěvu českotřebovských hokejistů, kteří byli v loˇnském roce sehrát přátelák na Slovensku (na ZS v Popradu). .
 
Kam ve čtvrtek v České Třebové                                         

 
Od 17 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka výstavy obrazů ze sbírky Josefa Gzíla. Komentovanou prohlídku organizuje městské muzeum, výstavou Vás púrovede kurátorka výstavy PhDr. Ludmila Marešová - Kesselgruberová.
 
Cesty rostlin.  Ood 18 hodin bude v Ekocentru Podorlicko přednáška Prof. Dr. Pavla Kováře, dlouholetého děkan Přírodovědecké fakulty UK a absolventa českotřebovského gymnázia, nazvaná cesty rostlin" a zabývá se výsledky výzkumu uskutečněného v údolí řeky Tiché Orlice zejména v úseku z Ústí nad Orlicí do Chocně. Máme po delší době opět možnost přivítat Pavla Kováře na přednášce v České Třebové.
Přednáška krajinného ekologa, botanika, a učitele přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Pavla Kováře CSc. bude o putování rostlin v krajině údolí Tiché Orlice v minulosti a v současnosti, o proměnách krajiny a vegetace v závislosti na režimu záplav a také civilizačních vlivech. Přednášku pořádá ZOČSOP Podorlicko.
 
V ústeckoorlickém krytém bazénu připravují od 22. března "Vodní týden". Více zde
 
Tibetskou vlajku vyvěsila 10. března tradičně i  radnice v České Třebové,                                                                       

stejně jako další, např. v  Králíkách, Lanškrouně, Ústí nad Orlicí, ve Vysokém Mýtě v Žamberku.  Celkem v republice zavlálo asi 250 tibetských vlajek na podporu práv tibetského lidu....
 
Stipendia na učilištích nebudou pouze odměnou za docházku                                                                                               

 Stipendia jsou pozitivním motivačním prvkem, který může významně napomoci k naplnění učebních a studijních oborů, po jejichž absolventech je poptávka na trhu práce, a zlepšit přístup a výsledky stávajících žáků těchto oborů. To není názor pouze můj, shodují se na něm odborníci z oblasti školství, z úřadů práce i z řad podnikatelů. Mrzí mne proto, že informace nepřesně podávané některými médii, s MF DNES v čele, toto opatření předem diskreditují.  Není totiž pravda, že by stipendia byla pouze odměnou za dobrou docházku. Absence na hodinách se sice objevuje v doporučených kritériích, na základě jejichž splnění bude žákům stipendium vypláceno, rozhodně se však nejedná o kritérium, na nějž by měl být brán největší zřetel. Cílem systému stipendií je klást důraz na rozvoj šikovnosti a kreativity žáků, na jejich studijní zodpovědnost a na vztah k oboru, jemuž se rozhodli věnovat. Rada Pardubického kraje si v tomto případě uvědomuje, že vzhledem k rozmanitosti škol, kterých se stipendia budou týkat, by bylo velmi obtížné stanovit jednotně spravedlivou váhu jednotlivých zmiňovaných kritérií. Proto schválila pouze všeobecně platný stipendijní řád a podobu jeho naplnění ponechala v kompetenci ředitelů škol. Právě oni totiž nejlépe vědí, zda je v jimi vyučovaném oboru třeba zohledňovat pouze manuální zručnost žáků, nebo zda jsou v přípravě na budoucí povolání důležité i některé teoretické předměty. Vědí také, jak v podmínkách dané školy posuzovat vztah ke studiu, a na základě dlouholetých zkušeností jsou schopni i nastavit kritéria týkající se docházky.  Ředitelé vybraných škol toto řešení uvítali a již příští týden seznámí mě a mé kolegy z odboru školství, kultury a tělovýchovy s konkrétními návrhy, jak radou schválený stipendijní řád realizovat v podmínkách škol, v jejichž čele stojí. Věřím, že tím bude položen základ smysluplnému a funkčnímu systému, jehož pomocí bude střední technické školství v Pardubickém kraji produkovat v dostatečném množství šikovné absolventy žádané na trhu práce. Jsem si jistá, že kritéria společně stanovená krajem a řediteli škol zamezí tomu, aby finanční podpora plynula do kapes žáků, kteří sice nevynechají jedinou hodinu, z jejich přístupu ke studiu i studijních výsledků však bude zřejmé, že své uplatnění v praxi budou hledat jen velice obtížně.  
Jana Pernicová členka Rady Pardubického kraje zodpovědná za oblast školství, kulturu a památkovou péči.
 
 
Moldan: Ochrana životního prostředí je konzervativní myšlenka

Politická strana TOP 09 představila své priority v oblasti životního prostředí, zemědělství, lesů a rozvoje venkovského prostředí. „Starost o osud naší země a konzervativní východiska našich úvah vedly k založení TOP 09. Proto je samozřejmé, že ochrana životního prostředí, ochrana naší krajiny, našich vod a našich lesů je pro nás zásadní politický úkol. Ochrana životního prostředí je totiž bytostně konzervativní téma, kde by neměly mít své místo nebezpečné a militantně prosazované experimenty.  Ne náhodou proto tyto priority zveřejňujeme ze svého programu nejdříve,“ řekl předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. „Členům našeho hnutí, tedy stovkám starostů z celé naší země, bytostně záleží na tom, jak bude vypadat venkov, kde většina z nich žije a pracuje. Starost o život na venkově úzce souvisí s přístupem k životnímu prostředí, k zemědělství a k lesům. Proto se hlásíme k odpovědnému přístupu TOP 09 nejen v těchto oblastech,“ dodal předseda Hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík.  Konzervativní pojetí péče o životní prostředí a desatero vlastností envitomentálního programu TOP 09 představil garant této oblasti Bedřich Moldan. „Ochrana životního prostředí je nepochybně konzervativní myšlenka. V našem programu je řada konkrétních priorit, z nichž bych vybral zejména dvě: českou krajinu, která je naším společným dědictvím, a udržitelný rozvoj, který zdůrazňuje, že je třeba zachovat současné hodnoty přírodní a kulturní nejméně na současné úrovni. Jedná se o provázání hospodářského rozvoje, sociální spravedlnosti a starosti o kvalitu života s péčí o přírodu a přírodní zdroje. Vážím si toho, že v TOP 09 mám příležitost ‚ozelenit‛ konzervativní politiku,“ uvedl Bedřich Moldan. „Venkov musí být místem pro kvalitní život a to si bez péče o krajinu a životní prostředí nelze představit. Nesmíme zapomínat, že lidská činnost na venkově má přínos pro celou společnost, a proto je nutné k tomu vytvářet pro venkov odpovídající podmínky,“ řekl garant TOP 09 pro oblast zemědělství a venkova Karel Tureček. „V oblasti zemědělství se chceme zaměřit na podporu zdravých a kvalitních produktů a biovýrobků, které jsou šetrné k přírodě a pomáhají zdravému životnímu stylu. Stejně tak jsou pro nás důležité různé formy místní a regionální výroby, protože se tím vytvářejí nová pracovní místa, návazně se oživuje cestovní ruch, kulturní povědomí obyvatel a vztah k dané lokalitě,“ představil další detaily programu Karel Tureček. „Les je živá příroda, nikoliv zlatý důl,“ řekl na úvod kapitoly týkající se lesů garant Jiří Oliva. „V lesním hospodářství bude TOP 09 prosazovat zachování lesního bohatství pro další generace, jednoduchou a nebyrokratickou státní správu, srovnatelnou pozici českých vlastníků lesů se zahraničními a efektivní hospodaření se státními lesy. Koncepce musí zahrnovat rovné a nediskriminační podnikatelské příležitosti,“ shrnul priority Jiří Oliva.
 
2. liga in-line hokeje se bude na zimním stadionu v Ústí nad Orlicí podle místních  pravidel

Podmínky účasti v 1. lize neakceptoval ani jeden klub z našeho okresu. Na soupisce může být libovolný počet hráčů. V družstvu nesmí startovat hráči, kteří jsou registrovaní v celcích extraligy a 1. ligy. Pouze první dva celky ze soutěže pak postoupí do celostátního finále 2. ligy, které se uskuteční letos v Lanškrouně. Termín bude ještě určen.  Zároveň bude probíhat i otevřená soutěž v in-line hokeji nazvaná Oblastní přebor v Lanškrouně, kde se bude moci startovat bez omezení a termínově nebude kolidovat se zápasy v Ústí nad Orlicí. Termínovka obou soutěží bude dohodnuta s vedoucím soutěže v Lanškrouně s panem Jiřím Černým.
Pravidla:   Hraje se podle pravidel in-line hokeje. 2. liga má ale některé výjimky.
1.      Hraje se ve čtyřech + brankář s libovolným počtem náhradníků.
2.      Při vyloučení druhého hráče, hraje postižené družstvo ve dvou, při vyloučení dalších hráčů jsou další tresty odložené.
3.      Za tresty do konce utkání OK, TH a DT – se započítává 20 minut)
4.     Brankáři se mohou mimořádně půjčovat za poplatek 50 Kč na konto vedení soutěže (bude strženo z jistiny). Družstvo musí mít ale svého brankáře na soupisce. Půjčit brankáře z jiného družstva si lze pouze dvakrát.
5.      Každé družstvo dá před utkáním k dispozici dva puky k časomíře.
6.      Každé družstvo bude mít k dispozici uzamykatelnou kabinu (je součástí startovného).

Ústroj a výstroj: Družstvo musí nastoupit v jednotných dresech s čísly (1 až 99). Nejsou povoleny dresy bez čísel (tzv. nuly) a dresy s trojmístnými a vícemístnými čísly (nové pravidlo). Brankář může mít odlišný dres, ale s číslem! Každý hráč musí být vybaven potřebnou výstrojí. Musí mít: přilbu, chrániče nohou, loktů a rukavice. Ostatní je na uvážení hráčů, ale doporučuje se mít plnou výstroj. Brankáři musí být plně ustrojeni v hokejové výstroji!

Ceny: Každé zúčastněné mužstvo obdrží pohár, diplom, první tři celky medaile pro všechny hráče, kteří nastoupili alespoň jedenkrát k utkání a jsou na soupisce mužstva. Nejslušnější družstvo obdrží pohár a diplom. Prvních deset hráčův kanadském bodování, pět nejlepších střelců a pět nejlepších asistentů, nejslušnější hráči (bez trestných minut s největším počtem utkání), nejlepší brankáři mužstev, nejlepší brankáři, brankáři s největším počtem nul, nejlepší brankář, útočník a obránce obdrží plaketu.

Zapomnětliví tatínkové.  Během jediného dne přijali policisté na našem okrese tři trestní oznámení na neplacení výživného. Otec ze Svitav již od poloviny loňského roku řádně nepřispívá na výživu syna žijícího s matkou v České Třebové. Dluh se ke dnešnímu dni vyšplhal na šestnáct tisíc korun. Třináct a půl tisíce musí matce své nezletilé dcery zaplatit muž z Moravské Třebové. Třetím nezodpovědným otcem je 33letý muž z Mohelnice. Ten na své dva syny bydlící na Lanškrounsku zapomíná již od roku 2008. Jejich matce by měl nyní zaplatit 45 tisíc korun. Všichni tři hříšníci mají nyní poslední možnost dát vše do pořádku a dluh splatit. Pokud tak v co nejbližší době neučiní, vystavují se hrozbě trestního stíhání.  9. března 2010  nprap. Eva Sichrová  tisková mluvčí

Pochybení při rekonstrukci Karlova mostu řeší v Plzni. Plzeňský krajský úřad, který má pokutovat Prahu za "znehodnocení NKP Karlův most", vydá své rozhodnutí na konci března. Již dnes od pražských památkářů disponujeme informacemi, že Plzeň se s výší pokuty rozhodně žinýrovat nebude. Podali jsme další trestní oznámení ve věci nenalezení šesti kamenných kvádrů (z jediného z 36 polí), policie již vyslýchá první svědky. První trestní oznámení ve věci pochybení vlastníka řeší policie již od listopadu, případ z důvodu složitosti ještě neuzavřela.

Pohádkový karneval Klubu Hvězdička      

Dne 17. února 2010 jsme jako každoročně pořádali dětský karneval. Tentokrát jsme se sešli v České Třebové v tělocvičně TJ Sokol Lhotka.  Program na pohádkové téma Sněhurka a sedm trpaslíků přichystaly  studentky Střední zdravotnické školy Ústí nad Orlicí, kterým velice děkujeme. Děti byly přichystanými úkoly nadšené a v barevně nazdobeném sále s balónky, řetězy a obrázky si v kostýmech pohádkových hrdinů připadaly jako v opravdové pohádce. A my se již dnes těšíme, že se za rok na karnevalu opět všichni sejdeme. 
Jitka Fajtová – předsedkyně Klubu Hvězdička pro region Ústí nad Orlicí