Českotřebovský deník  75/2010 (13.3.)                                   


Včera ve čtvrtek se v ekocentru konala  přednáška prof. Pavla Kováře, dnes v pátek se zde sešli ochránci přírody ze ZO ČSOP Podorlicko znovu  na plánované výroční schůzi. Podle tradičně zavedeného programu nejdříve předsedkyně organizace Věra Malátková zhodnotila práci organizace a přidružených oddílů mladých ochránců přírody pomocí prezentace s 220 fotografiemi, na kterých byly představeny akce pořádané přímo v ekocentru (přednášky, besedy, výstavy, soutěže, ekologické večery), den Země na náměstí (ekošlapky),  na stezce smyslového vnímání údolím Skuhrovského potoka (údržba a obměna stanovišť, úklid, hledání jara na stezce, rodina na stezce), v terému  (Záchranný sběr obojživelníků v Přívratu,  mapování orchidejí, sekání orchidejové louky ve Skuhrově...), tak i na exkurzích (Bílé Karpaty, Luhačovice...) a na letním "Zeleném táboře", který se tentokrát konal v ornitologické stanici v Přerově.  Některé snímky z prezentace uvádím, ale zdaleka nezachycují celé dění.
 
 
Věra Malátková hovořila i o plnění grantů, na které se organizace přihlásila jak na Pardubickém kraji, tak ve městě a v rámci ČSOP. Ukazuje se však, že přístup ke grantům, zejména krajským, je pro  organizaci stále obtížnější, není dostatek finančních prostředků, a tak byla spoluúčast organizace zvýšena z loňských 10% na letošních 30%.  Přitom ochránci přírody prakticky nemají žádné vlastní finanční zdroje mimo členské příspěvky, sponzorské dary, granty a dotace. V našem ekocentru také pracuje krajské sdružení organizací ČSOP z našeho kraje. To vše svědčí o tom, že ZO ČSOP Podorlicko je v rámci kraje jednou z nejaktivnějších organizací.  Svědčí o tom také ocenění, které nedávno udělilo celorepublikové vedení ČSOP paní Věře Malátkové "Život pro ježky" (jedno ze sedmi ocenění udělených v rámci republiky). Po zprávě finanční (organizace díky grantům hospodaří  ročně s částkou cca 250 tis. Kč) a zprávě revizní byl dalším rozsáhlejším bodem programu návrh plánu práce na letošní rok, který přednesla  místopředsedkyně Hana Grundová. Program byl pak po další diskuzi upřesněn. Počítá opět s přednáškovou činností, pořádáním výstav, vyhlášením fotografické soutěže, exkurzemi, akcemi na stezce v Srnově, účastí na celoměstské oslavě Dne Země a také s aktivní účastí zástupců organizace na správních řízeních vedených Městem Česká Třebová při kácení  nelesní zeleně. Právě v této souvislosti se rozběhla debata o právě probíhajících správních řízením zaměřených na kácení zeleně a to v parčíku na Splavě a hlavně na kozlovských serpentinách. Zatímco úprava parčíku na Splavě  je bez připomínek, tak další kácení bříz na serpentině si zaslouží větší pozornost než jen jednou ročně označit po posudku dendrologa další a další poškozené břízy k vyřazení z aleje, která si zaslouží velké pozornosti, byla přece označena jako významný krajinný prvek a místo soustavného kácení  potřebuje také zahájit novou výsadbu stromů.  To se zatím neděje a odůvodnění o finanční náročnosti  nelze brát vážně. Řada dalších daleko méně důležitých výsadeb se realizuje a prostředky na to byly zajištěny. Bylo rozhodnuto, že se ZO ČSOP v této věci obrátí přímo na radu města a současně také bude konzultovat možnosti obnovy aleje na Agentuře ochrany přírody a krajiny v Pardubicích, aby získalo informace o možnostech financování záchrany (vč. nové výsadby) tohoto významného krajinného prvku a pro naše město též "rodinného stříbra" přímo. (mm)
 
Iscarex má čtyři nové  mistry republiky v běhu na 10 km  

V neděli 7. 3. 2010 se v Úpici konalo Mistrovství České republiky veteránů v běhu na 10 km. Čtyřem členům Iscarex teamu se podařilo získat mistrovský titul!   V kategorii Muži 35-39 let zvítězil Michal Horáček, v kategorii Muži 50-54 let Aleš Stránský, v kategorii Ženy 45-49 let Eva Jirásková a v kategorii Ženy 60-64 let Miloslava Keprtová. Stříbrnou medaili za druhé místo v kategorii Ženy 35-39 let si přivezla Denisa Barnetová. V nemistrovské kategorii Juniorky zvítězila Adéla Stránská.
Úplný výpis výsledků závodu najdete ZDE. Nové Mistry ČR představujeme na fotografiích:
 
 
Věra Malátková  Jitka Faitová a Bohumil Štusák nominováni  na Dobrovolníka roku                        

V neděli dne 14. 3. 2010 od 16:00 hodin bude  Východočeském divadle v Pardubicích z  53 nominovaných dobrovolníků z celých východních Čech vyhlášeno 20 oceněných. Mezi nimi byla nominována z České Třebové předsedkyně ZO ČSOP Věra Malátková, jejíž dobrovolnický program zaměřený na ochranu přírody je Třebovákům dobře znám a také Jitka Fajtová, která je předsedkyní Klubu Hvězdička. Návštěvníci galavečera se mohou těšit na společnost východočeských dobrovolníků a jejich rodin, moderátory Českého rozhlasu Pardubice Jitku Slezákovou a Martina Stratílka, hodinové vystoupení českého folkového písničkáře Pavla Dobeše s Milošem Dvořáčkem a slavnostní atmosféru. Vstup na galavečer Den D 2010 je již tradičně zdarma a galavečer je otevřen široké veřejnosti Dobrovolník je každý, kdo bez nároku na odměnu věnuje svůj čas a schopnosti ve prospěch lidí ve svém okolí. Ve východních Čechách jich působí tisíce a to jak ve zdravotnictví, v sociálních službách, tak při práci s mládeží. Už šestým rokem jejich službu může veřejnost ocenit v rámci Dne D. Vyvrcholením je slavnostní galavečer, při kterém obdrží nominovaní dobrovolníci vybraní odbornou komisí keramického anděla a hodnotné ceny. Letos je jedna z cen udělována veřejností na základě internetového hlasování na www.den-d.eu. Přišlo nám přes 50 nominací, což ukazuje, že lidé o záslužné práci dobrovolníků vědí a vnímají ji pozitivně. Osvědčil se nám nový on-line systém nominací pomocí webových stránek. Doufáme, že své kandidáty přijdou lidé podpořit také do Východočeského divadla a vytvoří pořádnou diváckou kulisu. Všichni nominovaní, bez ohledu na konečné umístění, si to určitě zaslouží,“ uvedl Jan Machek z obecně prospěšné společnosti Terra nostra – malebný kraj, která galavečer Den D pořádá.
 
V minulosti již získal v r. 2007 sošku anděla českotřebovský organizátor koncertů Oldřich Tomeš a nominaci na tuto akci v roce 2008 získala také ředitelka stacionáře Mgr. Eva Ostruzsková.   Nyní máme další "želízka v ohni" - Věru Malátkovou a Jitku Fajtovou. Na zmíněném webu jsou jejich medailonky uvedeny takto:
 
Věra Malátková Táborská 689 560 02 Česká Třebová  Dobrovolníkem: 7 let                                          

Místo a název organizace kde činnost vykonává:
Česká Třebová ZO ČSOP Podorlicko
Popis dobrovolné činnosti: Věra Malátková pracuje jako dobrovolník v naší základní organizaci a je hybnou silou činnosti. Jiýž pět let dd roku 2005 organizuje každé jaro a převážně osobně zajišťuje záchranný transfer obojživelníků u Přívratských rybníků. Ve své soukromé záchranné stanici Charlie se každoročně stará o záchranu ježků. Zachrání každou zimu okolo 30 ježků a zajišťuje první pomoc i dalším ohroženým živočichům, které k následné péči posílá do ZS Pasíčka. Připravila vzdělávací program Bodlinka, který je zaměřen na ochranu ježků a proškolila v ve Východních Čechách mnoho škol - připravila pro děti Ježčí deník a Ježčí kuchařku. Jezdí dobrovolně na přednášky o ohrožených druzích živočichů.
 
Jitka Fajtová Smetanova 422, 560 02 Česká Třebová  Dobrovolníkem: tři roky                                     

Místo a název organizace kde činnost vykonává:
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. - Klub Hvězdička pro region Ústí nad Orlicí
Popis dobrovolné činnosti: Paní Jitka Fajtová se stala před třemi roky členkou nově vzniklého občanského sdružení ARPZPD v ČR, o.s. - Klub Hvězdička pro region Ústí nad Orlicí, které pomáhá rodinám, jež vychovávají dítě (děti) se zdravotním postižením. Později byla zvolena předsedkyní a plně začala rozvíjet ideu Klubu Hvězdička, kterou je snaha realizovat zájmy a potřeby zdravotně postižených dětí a jejich rodičů. Ačkoli je paní Fajtová sama maminkou těžce postižených dvojčátek stále nachází dostatek síly a entusiasmu, aby pokračovala v započaté práci. S potěšením tak sleduji, jak rok od roku přibývá zajímavých aktivit pro děti s postižením a jejich rodin. Věřím, že nadále bude směrovat Klub Hvězdička tam, kde je pomoci lidí, jako je paní Jitka, třeba.
 
Bohuslav Štusák Českých bratří 1942, 560 02 Česká Třebová  - dobrovolníkem: 42 let                           

Místo a název organizace kde činnost vykonává: TJ Sokol Česká Třebová. Bohuslav Štusák začal judo trénovat v r.1961 v Trutnově při nástupu na střední školu. Po vojně a po návratu do České Třebové v r.1968 založil nejprve kroužek juda v tehdejší TJ Lokomotiva Česká Třebová a v r.1969 už vznikl regulérní oddíl juda. Jeho zásluhou byla vychována 1.generace judistů v České Třebové a velká část z nich v činnosti pokračovala i jako trénéři a rozhodčí juda. V dalších letech vychoval další generace judistů a podílel se na mnoha sportovních úspěších členů oddílů - tituly přeborníků a mistrů republiky, účast v reprezentaci dorostenců, juniorů i mužů. Bohuslav Štusák doposud aktivně pracuje v oddílu juda jako trenér mládeže a má velký podíl i na současných úspěších členů oddílu.  
 
Krajská hokejová soutěž skončila, vyhrál Lanškroun           

Ve třetím a rozhodujícím finálovém utkání krajské soutěže podlehla Polička na domácím ledě Lanškrounu 3:7, který se stal vítězem. Zápas navštívilo 904 diváků!!  Předpovědi o dobré formě Lanškrouna v závěrečných bojích se potvrdily. 
Konečné pořadí:  1. Lanškroun   2. Polička  3. Česká Třebová  4. Choceň B  5. Semechnice   6. Čestice
Záchrana železniční stanice Ústí nad Orlicí bude popsána v knize Vzduchoprázdno                               

Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze připravuje vydání publikace s názvem Vzduchoprázdno. Jedna z kapitol o  osudech technických památek bude věnována i  budově starého nádraží v Ústí nad Orlicí z roku 1874 a boji o jeho záchranu.  Kapitolu napsal Martin Kadrman, předseda občanského sdružení Nádraží nedáme!.  Z textu připraveného k tisku mohu citovat alespoň úvodní  partii.  Jak se zdá, tak hlas památkářů  nabývá na síle....  
 
"Když se lobbyistické a většinou nadnárodní skupiny rozhodnou realizovat svůj projekt, který v mnohých případech znamená trvalé znehodnocení odkazu našich předků, snaží se svůj záměr do poslední chvíle tajit. Je alarmující, že velmi často jim v tomto utajování pomáhají úřady, na kterých pracují lidé, jejichž předci se přímo nebo nepřímo podíleli na stavbě či provozu těchto budov. Otázka, jak se mohlo stát, že přestáváme vnímat svoji identitu, přestáváme chránit své kulturní dědictví, je velmi složitá. Mnozí z vás se jistě setkali s odevzdaností většinové populace, která říká: „Je to marná snaha tuto památku zachránit. Už je rozhodnuto. Už je pozdě. Vzdejte to. Jste moc malí páni“. S tímto názorem jsem byl konfrontován řadu měsíců i já. To když jsem se rozhodl, že zachráním ojedinělou stavbu v Pardubickém kraji – železniční nádraží v Ústí nad Orlicí, postavené v roce 1874. Snad celé mé okolí, a bohužel i členové mojí rodiny mne od mého úsilí zrazovali a říkali: „Martine, nemáš šanci, v modernizaci trati se točí miliardy. Ty jsi sám a peníze žádné nemáš. Není možnost, jak je porazit. Úředníci proti vlivným skupinám nepůjdou, a lidé Ti nepomohou.“
Ano, měli pravdu, jenom samotná přestavba nádraží a kolejiště v Ústí nad Orlicí bude stát 2,4 miliardy korun, měli pravdu, když říkali, že jsem sám, protože jsem byl tehdy opravdu sám, měli pravdu, když říkali, že se v projektu točí velké peníze a já žádné nemám. V čem se však mýlili, byla pomoc ostatních. Trvalo to dlouho, vlastně rok, kdy jsem byl ve svém boji sám. Kdy jsem nikomu nemohl sdělit své sny o záchraně této krásné „staré dámy“, protože bych byl označen za snílka.
Vše začalo tím, že jsem se úplnou náhodou dozvěděl o záměru zdemolovat nádražní budovu, s čímž bohužel souhlasilo i město Ústí nad Orlicí, do jehož katastru budova patří. Budova měla ustoupit vysokorychlostní koleji, která trať narovnávala. V listopadu roku 2007, kdy byl již na budovu vypsán demoliční výměr, jsem sepsal podnět k jejímu prohlášení za kulturní památku - správní řízení trvalo půl roku. Všechny organizace se vyjádřily ve prospěch prohlášení, mezi nimi i Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT v Praze, zastoupené panem Benjaminem Fragnerem. Odpor vyjádřil majitel objektu, České dráhy, a. s., a investor, Správa železniční dopravní cesty, s. o. (SŽDC). Obě organizace argumentovaly, že jde o stavbu ve veřejném zájmu s již připravenou dokumentací. V srpnu 2008 bylo správní řízení skončeno a má žádost zamítnuta. Ministerstvo kultury sice uznalo, že budova splňuje požadavky na prohlášení, ale je ve veřejném zájmu ji zdemolovat. Co je však veřejný zájem? Kdo ho určuje? Stavební koncerny? ........"

Pronajmu dlouhodobě byt 2+KK na sídlišti Lhotka. telefon 739 062 247