Českotřebovský deník 89/2010    (24.3.)                                

Zlaté české ručičky na soutěži  na SOŠ na Skalce                                                                                  


SOŠ a SOU technických oborů Česká Třebová pořádala 24.3.a 25.3. 2010  soutěž odborných dovedností oboru elektrikář - silnoproud. Pro zajištění této soutěže má škola výborné technické i prostorové podmínky. Do soutěže se přihlásilo celkem 8 škol (z každé školy 2 soutěžící). Převážná část škol byla z Královéhradeckého kraje a přijeli i soutěžící z partnerské školy v Prešově.
Soutěž byla po organizační i technické stránce dobře připravena.  První den se konala praktická část, která obsahovala tři úlohy: stykačovou kombinací a časovým relé, zapojení plastové rozvodnice a výrobu jednoduchého stejnosměrného zdroje. Druhý den byl test ze znalostí elektrotechniky a bezpečnosti práce.  O umístění pak rozhodl součet bodů získaných z obou částí soutěže. Ti nejlepší si odvezli hodnotné ceny. Vítěz Michal Čeřovský z Nové Paky navíc obdrží 21. června na slavnostním galavečeru v Národním divadle Reduta Brno Zlatou plaketu České ručičky.  Výsledky soutěže ZDE

Vítězové soutěže
 
Velikonoční sbírka humanitární organizace ADRA v České Třebové                                               

Dne 23. března 2010 oslovilo českotřebovskou veřejnost 13 skupinek mladých lidí v modrých tričkách s emblémem ADRA; 5 studentek oboru sociální práce VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana a 26 žáků devátých tříd ZŠ Habrmanova. Dárce, který přispěl na humanitární projekty minimální částkou 30,-Kč, obdržel symbolický dárek – odznáček s motivem šneka, či jiný.
MěÚ v České Třebové poskytl dobrovolníkům zázemí a podporu v podobě občerstvení a drobných dárků, místostarostka Ing. Jaromíra Žáčková zapečetila a následně rozpečetila  kasičky.  V našem městě bylo vybráno 20 875,- Kč.
Děkujeme studentkám VOŠ a  žákům základní školy za práci, jejich rodičům za pochopení, a zvláště pak vedení ZŠ Habrmanova za operativní přístup a flexibilitu.
Děkujeme ochotným dárcům, všem, kteří devátý ročník této sbírky jakkoliv podpořili.
Pomáhat je radost je nejen mottem sbírky, ale jistě i zkušenost všech, kteří tento den darovali část svého času nebo finančních prostředků ve prospěch potřebných.                                                                                               Za ADRA Renáta Zahrádková

 

STAŇME SE MĚSTEM REKORDŮ                                   

Společnost ECOBAT s.r.o. vyzvala město Česká Třebová, aby se v rámci oslavy  Dne Země dne 11. května 2010 připojila k výzvě"I ty se můžeš stát rekordmanem!"
Cílem této výzvy je shromáždit co největší množství baterií v daném čase, uspořádejme  pokus o překonání  rekordu ve sběru  malých spotřebních baterií a zapiš naše město do  České knihy rekordů.
Baterie budou shromaždovány na Starém náměstí v den oslavy Dne Země dne 11. května 2010 a to od 10 do 15 hodin.
Překonejme samí sebe, zasoutěžme si a zařaďme se i my po bok měst, která takto dala  najevo, Že EKOLOGIE pro nás není jen prázdné slovo.
Nezisková společnost ECOBAT nabízí všem městům spolupráci a pomoc při uspořádání pokusu o překonání národního rekordu ve sbírá použitých spotřebních baterií. V rámci tematického happeningu uspořádá pětihodinový sběr baterií, kterému bude přihlížet komisař z Agentury Dobrý den, která české rekordy shromažďuje. Díky jeho účasti bude mocí být naše město zapsáno do České obdoby Guinnessovy knihy rekordů.
 
PRAVIDLA SOUTĚŽE
Sběr probíhá po dobu 5 hodin na jednom určeném místě (Staré náměstí);
Obyvatelé přinášejí veškeré použité malé baterie a monočlánky z domácností; mohou se zapojit i neziskové organizace a školy
Na celý průběh akce dohlíží komisař z agentury Dobrý den, aby byl průběh rekordu oficiálně uznán a vyhlášen.
Dosud nejlepší výsledky měst (posbírané množství v přepočetu na g /1 obyvatele)
 
Žatec                      28,0g/obyv                     537.8 kg
Třinec                    26,8g/obyv                  1002,3  kg
Mladá Boleslav    18.5g/obyv                     853.3 kg