Českotřebovačky na Krymu                                                    

Ve dnech 23. až 30. ledna 2010 navštívila třebovská skupina vyslaná DDM Kamarád autonomní republiku Krym s hlavním městem Simferopol založeném Kateřinou Velikou  v roce 1784. Výprava se uskutečnila v rámci programu Mládež v akci. Dům dětí a mládeže jako organizace byla vybrána k účasti v projektu na základě dlouhodobého partnerství se španělskou organizací, která tento projekt organizovala. Výměny se zúčastnily skupiny mladých lidí z České republiky, Španělska, Moldávie a Ukrajiny. Skupinu z České Třebové tvořily: Světlana Barešová, Lenka Boháčková, Marta Lázničková a Markéta Müllerová. Tématem projektu byla genderová problematika se zaměřením na oblast diskriminace žen a domácího násilí. Skupiny navzájem konzultovaly situaci v jednotlivých zemích. Účastníci projektu došli k závěru, že mezi zeměmi nejsou větší rozdíly, protože v poslední době vznikají ve všech  zúčastněných státech organizace  na pomoc těmto ženám. Českotřebovské účastnice informovaly o současných organizacích v ČR, které se zabývají touto problematikou.
Všichni mladí lidé si výborně rozuměli, komunikačním jazykem byla angličtina, ale bylo možné slyšet i španělštinu a dokonce i ruštinu. K úspěšnosti projektu bezpochyby napomohl i kulturní večer, na kterém se jednotlivé země prezentovaly.

                                                                                                                    Bc. Lenka Boháčková a Mgr. Světlana Barešová