DEN D 2010 : ŠESTNÁCT ANDĚLŮ ROZDĚLENO          


Fotografie z předávání andělů v Pardubicích. Bohužel neukazují "naše" oceněné, t.j. Jitku Faitovcou a Věru Malátkovou, ale zachycují alespoň atmosféru slavnosti, na které nechyběl hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.  Na fotografii předává "svoji" cenu Lrnce Buchtové. V programu zazpíval oceněným Pavel Dobeš
.
 
V naplněném Východočeském divadle v Pardubicích bylo odměněno v neděli 14. 3. 2010 šestnáct východočeských dobrovolníků již pošesté originální keramickou sošku anděla za nezištnou práci pro druhé. Galavečer Den D poprvé moderovala dvojce Jitka Slezáková a Martin Strátílek z Českého rozhlasu Pardubice a pořadatel Terra nostra – malebný kraj, o.p.s. doplnil program živým vystoupením českého folkového písničkáře Pavla Dobeše. Dobrovolníky bylo podpořit potleskem více než 300 hostů.
„Galavečer Den D je poděkováním všem známým i neznámým dobrovolníkům, kteří bezplatně věnují svůj čas práci pro své okolí. Dobrovolník je člověk, kterému není jedno, kde a jak žije a má jasnou představu o svém místě v životě,“ vysvětluje Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje.
Galavečer Den D byl zakončením dvouměsíčního procesu nominací a výběru dobrovolníků k ocenění. Navrhovateli mohly být fyzické osoby a organizace, které dobrovolníky osobně znají. Výběr 16 oceněných z 52 nominací prováděla odborná komise a také zástupci pořadatelů, partnerů, médií a obou zúčastněných krajů. „Ocenění dobrovolníci nejsou vítězové, ale odměnění zástupci těch několika tisícovek bezejmenných dobrovolníků, kteří na území východních Čech nezištně pomáhají druhým,“ uvedl Jan Machek, ředitel obecně prospěšné společnosti Terra nostra – o.p.s., která je pořadatelem Den D.
 
Letošní ročník byl oproti předchozím plný změn. Zůstal pouze jeden pořadatel z obecně prospěšné společnosti Terra nostra – malebný kraj, o.p.s., změnili se moderátoři i způsob nominací. V letošním roce byl poprvé využit on-line systém nominací, který se velmi osvědčil. V návaznosti na finanční krizi se výrazně změnili i partneři akce. Již jen jediná firma stojí u vyhlašování dobrovolníků – Dne D od samého začátku. Touto společností je Východočeská plynárenská, člen skupiny RWE. „Společnost si je vědoma společenské odpovědnosti k východočeskému regionu, a proto každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky ve formě finančních darů na podporu kultury, sportu, školství, zdravotnictví a ochrany životního prostředí. Stranou pak nezůstávají  ani charitativní, humanitární nebo sociální projekty. Den D je milou příležitostí poděkovat všem, kteří pro ostatní dělají něco naprosto nezištně,“ uvedl Ing. Luboš Falhaur, manažer komunikace společnosti.
 
Den D 2010 se konal pod záštitou hejtmanů Pardubického a Královéhradeckého kraje primátora Statutárního města Pardubice a poslanců Parlamentu České republiky Ing. Hany Orgoníkové a Ing. Miloslava Souška.
 
Hlasování o cenu veřejnosti se v týdnu od 8. do 14. 3. 2010 na stránkách www.den-d.eu zúčastnilo 1024 hlasujících, kteří měli možnost dát svůj hlas některému z nominovaných dobrovolníků. Vítězkou se stala Dagmar Honsnejmanová, která získala 145 hlasů.

Ocenění dobrovolníci:

jméno

příjmení

cena

Dagmar

Honsnejmanová

cena Veřejnosti – celkem 145 hlasů

Lenka

Buchtová

cena hejtmana Pardubického kraje

Lilian

Špatenková

cena hejtmana Královéhradeckého kraje

Vladimír

Svoboda

cena primátora Statutárního města Pardubice

David

Novotný

cena poslankyně P ČR Hany Orgoníkové

Ilona

Žitnáková

cena společnosti PPSU

Iveta

Kacálková

cena Českého rozhlasu Pardubice

Alena

Vašková

cena Poštovní spořitelny

Mirka

Kopecká

cena odborné komise

Jitka

Fajtová

cena poslance P ČR Miloslava Souška

Petra

Jiřičková

cena stavební společnosti GASCO

Věra

Malátková

cena generálního partnera Vychodočeské plynárenské, člena skupiny RWE

Vojtěch

Kmošek

cena odborné komise

Lucie

Šárovcová

cena společnosti RTA Východní Čechy

Jiří

Čapek

cena odborné komise

Danuše

Frödeová

cena odborné komise

Ladislav

Fröde

cena odborné komise

 

Další informace, fotografie a videa z galavečera Den D 2010 naleznete na internetových stránkách www.den-d.eu. Stránky budou pravidelně aktualizovány a doplňovány o informace z oblasti dobrovolnictví v průběhu celého roku.