Výstavní expozice muzea se již připravuje                             

Městskému muzeu Česká Třebová se poprvé od jeho založení rýsuje možnost získat vlastní, vyhovující a pro muzejní účely uzpůsobenou budovu. Pro tento záměr pracovnice muzea připravují projekt expozice, která by měla být moderní, interaktivní a přitažlivá pro všechny věkové kategorie. Její název zní
 
 „Dopravní křižovatky aneb do České Třebové vlakem, velorexem, letadlem i lodí“
 
Název expozice v sobě spojuje -  s jistou mírou  nadsázky - čtyři dopravní kanály, které jsou pro Českou Třebovou příznačné či nějak spjaté s její historií. Jde o dopravu železniční, silniční, lodní i vzdušnou.  
Přízemí budov obsáhne vstupní část s recepcí a sociálním zařízením. Dále zde bude vstup do prostor určených pro krátkodobé výstavy. Ty budou  tematicky čerpat především z historie města a regionu. Bude zde vyhrazen prostor pro doprovodné aktivity (tvůrčí dílny, doprovodné přednášky, promítání dokumentů). Cílovou skupinou návštěvníků jsou nejenom obyvatelé města či školní mládež, ale i hosté ze vzdálenějších míst republiky.
 
Do 1. nadzemního podlaží má být situována badatelna, která bude zároveň sloužit jako přednáškový sál. V domě čp. 11 budou veškeré prostory vyhrazeny expozici věnované dějinám železnice. Expozice bude sledovat obecné otázky související s cestováním po železnici, zmapuje konkrétní podobu a vybavenost českotřebovského nádraží, pokusí se odpovědět na otázku, jaký vliv měl železniční provoz na každodenní život ve městě.  Přednostně budou sledovány otázky osobní přepravy a styku cestující veřejnosti se železnicí. Nákladní doprava bude pojednána spíše okrajově. Záměrně zůstane opomenuta železniční technika, které jsou věnována specializovaná muzea jinde v republice. V plánované českotřebovské expozici máme v úmyslu dostat návštěvníka do pozice cestujícího, aby odtud mohl posoudit, jak komfortně, rychle, nákladně a s jakými omezeními mohl reálný člověk cestovat železnicí v období mezi lety 1845-1945. Důraz je tedy kladen na každodennost českotřebovského nádraží. Expozici doplní počítače, na kterých si bude návštěvník moci vyzkoušet pomocí počítačové simulace řízení vlaku na některé z místních tratí, dále televizor, ve kterém poběží filmová smyčka s dobovými filmovými záznamy či fotografiemi. Expozici by měl doplnit pohyblivý model českotřebovského nádraží.
 
V 2. nadzemním podlaží budou umístěny dvě expozice. První bude věnována českotřebovskému rodákovi, akademickému sochaři a vynálezci Františku Formánkovi (1888-1964). Ten se kromě své rozmanité a velmi bohaté sochařské činnosti  věnoval pozoruhodným aviatickým pokusům. Ty byly  ve své době považovány za senzaci a pokrok v letectví. Dnes se jeho koncepce řadí ke slepé vývojové větvi na poli aviatiky, přesto ale v mnoha směrech překročila hranice regionu. V expozici věnované této osobnosti by byla nainstalována zjednodušená replika Formánkova ateliéru, jehož vybavení se v našem muzeu dochovalo. Vystaveny by tak byly jednak jeho sochařské práce, jednak modely létacích strojů. Doprovodné materiály - fotografie, plány apod. - by si návštěvník mohl prohlédnout prostřednictvím televizní obrazovky.
Expozice věnovaná projektu propojení tří moří pomocí vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe by vyplnila zbývající prostory podlaží. Dosud nerealizovaný, nicméně stále připomínaný a pozoruhodný projekt není novinkou, navíc jeho trasa, která byla navržena ve 20. století, měla zasáhnout bezprostřední okolí města Česká Třebová. Expozice by mapovala historii projektu sahající až  do 8. století.

 

Venkovní expozice
V prostorách novostavby v zahradním traktu bude umístěna expozice věnovaná vynálezům bratří Františka a Mojmíra Stránských, zejména pak jejich vozítkům řady Oskar a později proslulému Velorexu. Bratři Stránští začali konstruovat tato vozítka v obci Parník (dnes součást České Třebové) ve  40. letech 20. století. Pomocí dobových fotografií a trojrozměrných exponátů zmapuje expozice historii tak populárního a bizarního vozítka, jakým Velorex bezpochyby je, přičemž budou zdůrazněny českotřebovské kořeny tohoto vynálezu. Doprovodné filmy a další materiály bude návštěvník moci shlédnout na televizní obrazovce.
 
Doufáme, že projekt na rekonstrukci a přístavbu muzea u EU získá podporu a předložený záměr se dočká realizace. 
 
 
Jana Voleská