Kulturní centrum Česká Třebová - program v dubnu        

 
12. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU ANTONÍNA BENNEWITZE
 
Pátek 9. dubna                     Kostel sv. Jakuba Česká Třebová v 19.00 hodin
Z a h a j o v a c í  k o n c e r t
 
J. K. Vaňhal:   Stabat Mater pro soprán, alt, ženský  sbor a                  
                                                                        komorní orchestr
  G. Rossini:  Stabat Mater pro sóla, smíšený sbor a orchestr
 
                                               Sólisté: Hana Škarková - soprán, Lucie Hischerová - alt,
             Tomáš Černý - tenor, Peter Mikuláš – bas
Čeští komorní sólisté, um. vedoucí Ivan Matyáš
Český filharmonický sbor Brno, dirigent Petr Fiala
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pátek 16. dubna                   Kulturní centrum Česká Třebová - velký sál v 19.30 hodin
P. Shaffer:   A M A D E U S
 
V ý ch o d o č e s k é   d i v a d l o   P a r d u b i c e
K o m o r n í   f i l h a r m o n i e   P a r d u b i c e
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pátek 23. dubna                   Kulturní centrum Česká Třebová - velký sál v 19.30 hodin
 
S V Á T E K   Z P Ě V U
 
Š t e f a n   M A R G I T A  - tenor
                                               K a t e ř i n a   E N G L I CH O V Á  - harfa
K a t a r i n a   B A CH M A N N O V Á  - klavír
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                      
Sobota 1. května                   Sál hostince U Coufalů Přívrat v 19.00 hodin
 
                                               Koncert pěveckého sboru BENDL Česká Třebová a
pěveckého sboru SCHOLA CANTORUM S. EUSEBIO          
Agrate Brianza, Itálie
Sbormistři: Mgr. J. Menšík, J. Kadavý ml. a S. Mapelli
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pondělí 10. května                Kulturní centrum Česká Třebová - velký sál v 19.30 hodin
 
KOMORNÍ  ORCHESTR  JAROSLAVA  KOCIANA rozšířený o dechovou sekci členů Filharmonie Hradec Králové
 
Program: J. S. Bach - Braniborský koncert č. 3, G dur
                                                                L. van Beethoven - Trojkoncert pro klavír, housle a        
                                                                                                a violoncello C dur, op. 56
                                                               B. Martinů - Symfonie č. 4
 
                                               Sólisté:  František Malý - klavír, Čeněk Pavlík – housle,
                          Evžen Rattay - violoncello
                       
Orchestrální sóla: Miluše Barvínková - housle
                 Jitka Nováková – housle
     Karel Hampl- housle
     Petr Poslušný - violoncello
                                                     Miluše Mimrová - cembalo
                                               Dirigent:   Bohuslav  M i m r a
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Předprodej vstupenek na všechny koncerty HFAB v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny. Pro předplatitele KPH platí na všechny koncerty HFAB při nákupu vstupenek, po předložení průkazky, 50% sleva. Permanentní vstupenku na všechny akce festivalu za pouhých 700,-- Kč je možné zakoupit v kanceláři Kulturního centra. Podrobnosti v přihlášce, kterou si můžete vyzvednout v KC nebo Inf. centru MěÚ. Hudební festival Antonína Bennewitze má své webové stránky www.bennewitz.cz.
 
==================================================================
 
Úterý 6. 4.                                                                           Malá scéna, začátek v 19.30 hodin
 
Divadlo Na Fidlovačce Praha uvádí:
J. Didionová  “ROK MAGICKÉHO MYŠLENÍ”
 
“Život se může změnit rychle. Život se může změnit bv jediném okamžiku. Posadíte se k večeři a život, jak jej znáte, skončí.”
To byly první věty, které si Joan Didionová zaznamenala několik dnů po smrti svého manžela – spisovatele Johna Dunna. Její strategií, jak ho “vzkřísit”, se stalo magické myšlení a zaklínadlem podmínková spojka pokud. K tvůrčí práci se vrátila až po devíti měsících. Autobiografické dílo Rok magického myšlení, které napsala za pouhých 88 dnů, se stalo nejen Knihou roku 2005, ale i čtenářským bestselerem.
S návrhem, aby Joan Didionová přepsala Rok magického myšlení  pro jeviště, přišel v říjnu 2005 broadwayský producent Scott Rudin. Světová premiéra se uskutečnila se vší parádou 29. března 2007 na Broadwayi. Následujícího roku se inscenace přestěhovala do Londýna a v srpnu sklízela úspěch na tradičních Slavnostních hrách v Salcburku. V současné době se monodrama Joan Didionové hraje také v Hamburku a italském Bolzanu.
 
V režii Jany  K a l i š o v é  hraje Eliška  B a l z e r o v á
 
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
Představení  n e n í  zařazeno do divadelního předplatného JARO 2010.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Čtvrtek 8. 4.                                                                       Malá scéna, začátek v 19.00 hodin
 
K o n c e r t   b ý v a l ý ch   ž á k ů
 
Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sobota 10. 4.                                                                KC - velký sál, začátek ve 14.00 hodin
 
N á h r a d a   o d p a d l é h o   p ř e d s t a v e n í !
 
FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU  (licenční pořad České televize 2006)
Zábavný pořad pro děti plný písniček  a čarování
 
Pořádá Pragokoncert Praha – sledujte podrobnosti na plakátech!
 
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Neděle 11. 4.                                                                  KC - velký sál, začátek v 19.00 hodin
 
S L A V N O S T N Í   V E Č E R
u příležitosti předání Cen Města Česká Třebová osobnostem roku 2009
 
Průvodní slovo:  Jan  Č e n s k ý
 
Program:                     Městské divadlo Brno uvádí
THE FANTASY MUSICAL GALA
                                  
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pondělí 12. 4.                                                                 KC- velký sál v 10.00 a v 11.45 hodin
 
„Nicholas Winton – Síla lidskosti“ – filmové představení pro školy
 
Pořádá Um. agentura AZT Praha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pondělí 12. 4.                                                                 KC – malý sál, začátek v 18.45 hodin
 
Politika v mediálním věku – beseda s Jiřím  Z a j í c e m
 
Pořádá místní skupina České křesťanské akademie – sledujte plakáty!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Úterý 13. 4.                                                         KC – velký sál v 8.00, 10.00 a v 11.45 hodin
 
„Nicholas Winton – Síla lidskosti“- filmové představení pro školy
 
Pořádá Um. agentura AZT Praha
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Středa 14. 4.                                                                       Malá scéna, začátek v 18.00 hodin
 
H U D E B N Í   B E S Í D K A
 
Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sobota 17. 4. – pátek 30. 4.                                                                           KC - výstavní síň
 
Výstava prací výtvarné skupiny  M A X M I L I Á N  při KC Č. Třebová
 
Vernisáž v sobotu 17. dubna 2010 ve 15.00 hodin v malém sále KC
V  krátkém programu vystoupí sk. Medvědi Č. Třebová
 
Otevřeno denně 8 – 12 a 14 – 17 hodin                                                       Vstupné dobrovolné
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Sobota 17. 4.                                                                      Malá scéna, začátek v 19.00 hodin
 
Absolventský koncert studentů konzervatoře Brno
 
Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Neděle 18. 4.                                                                    Malá scéna v 10.00 a ve 14.00 hodin
 
Loutkářský soubor ČTYŘLÍSTEK při KC Č. Třebová uvádí
O. Batěk: „O Peciválkovi“
 
Loutková pohádka pro nejmenší o třech dějstvích
 
Předprodej vstupenek v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Neděle 18. 4.                                                                KC - malý sál od 14.00 do 18.00 hodin
 
Taneční odpoledne s Malým tanečním orchestrem J. Borýska
 
Občerstvení zajištěno
Předprodej vstupenek s místenkou v Inf. centru MěÚ, zbývající 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Neděle 25. 4.                                                                       Malá scéna, začátek v 17.00 hodin
 
„S čerty nejsou žerty“ – pohádka
 
Uvádí DDM Kamarád Č. Třebová – sledujte plakáty!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pondělí 26. – středa 28.                                             Malá scéna vždy v 8.30 a v 10.00 hodin
 
„S čerty nejsou žerty“- pohádka
 
Uvádí DDM Kamarád Č. Třebová pro školy
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Úterý 27. 4.                                                                   KC – velký sál, začátek v 19.30 hodin
 
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ JARO 2010
 
Klicperovo divadlo Hradec Králové uvádí
M. J. Lermontov  „MAŠKARÁDA“
 
Svou slavnou tragédii ve verších napsal dvaadvacetiletý Lermontov v roce 1836, tedy pět let před tím, než byl na Kavkaze zastřelen v souboji. Cynický pohled na realistický svět petrohradské smetánky byl trnem v oku tehdejší cenzury, autor hru marně přepracovával, otištěna a uvedena byla až po jeho smrti. Maškaráda je však především velkým romantickým dramatem o lásce, žárlivosti a cti. Kníže Arbenin, muž vášní a temných stínů se směle řadí po bok Evžena Oněgina a dalších romantických hrdinů. Bývalý bezohledný dravec a hazardér žije nyní se svou krásnou mladou ženou Ninou a znuděně opovrhuje společností. K probuzení běsů jeho nitra, které se zdály být utišeny a zapomenuty, však stačí osudný maškarní ples a jeden ztracený náramek…- „Jste člověk, nebo démon?/ Já? - - Jsem hráč!“  
 
Režie:  Daniel  Š p i n a r
 
Na toto představení platí abonentní průkazky, zbylé vstupenky v omezeném počtu v předprodeji v Inf. centru MěÚ a 1 hodinu před začátkem u pokladny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Středa 28. 4.                                                                       Malá scéna, začátek v 18.00 hodin
 
H U D E B N Í  B E S Í D K A
 
Pořádá ZUŠ Č. Třebová – sledujte plakáty!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zájemci o pořady KC Česká Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu buď na internetové stránce KC – www.kcct.cz  nebo na adrese www.tickets-online.cz.
 
PROGRAM KINA SVĚT                                                       
 
P o z o r ! !  Od dubna změna začátků představení. Odpoledne v 17.30, večer ve 20.00 hodin.
 
Sobota 3. v 17.30 a ve 20.00 hodin                                                              Mládeži přístupno od 12 let
KNIHA PŘEŽITÍ (USA)
V nepříliš vzdálené budoucnosti, asi 30 let po konečné válce, prochází pustinami kontinentu, který býval Amerikou, osamělý muž. Všude kolem něj se nacházejí opuštěná města, rozpadající se silnice, sežehlá země – pomníky nedávné katastrofy. Civilizace neexistuje, zákony neplatí. Cesty patří gangům, které jsou schopny člověka zabít kvůli botám, kvůli hltu
vody… nebo prostě jen tak. Ale na tohoto poutníka nestačí…..   Titulky
 
Středa 7. ve 20.00 hodin                                                                                                          FK
DŮM K POVĚŠENÍ (Jugoslávie/VB/Itálie)
Režisér Kusturica reagoval svým filmem na článek v novinách, kdy skupina jugoslávských Romů byla zatčena italskou policií a obviněna z vykupování dětí z chudých romských rodin, které převážela ilegálně do Itálie a nutila je k žebrání, prostituci a krádežím. Kusturica ve filmu propojil dokumentární rovinu se symbolickou, ve které jsou protagonisté čistší, věří ve své sny a touží po šťastnějším životě.   Titulky
 
Pondělí 12. v 17.30 a ve 20.00 hodin                                                              Mládeži přístupno
NA SV. VALENTÝNA (USA)
Film přináší příběhy skupiny lidí z Los Angeles, jejichž osudy se protnou právě na den svatého Valentýna, kdy se každý z nich snaží najít lásku nebo řeší milostné problémy.   Titulky
 
Středa 14. v 17.30 a ve 20.00 hodin                                                               Mládeži přístupno
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ (ČR)
Troška nepraktické švandy
V lehké komedii režiséra Zdeňka Trošky, natočené podle slavné stejnojmenné knihy Miloslava Švandrlíka, sledujeme příběh slušného, ale do dnešního života se skoro nehodícího doktora Čeňka Dobeše.
Hrají: J. Šmíd, E. Holubová, J. Langmajer, T. Bebarová A. Stanková, O. Navrátil, B. Klepl….
 
Sobota 17. v 17.30 a ve 20.00 hodin                                                            Mládeži nepřístupno
SMRT ČEKÁ VŠUDE (USA)
Pochopíte, jen když tam budete.
Válečné drama režisérky Kathryn Bigelow, oceněné šesti Oscary, je zasazeno do války v Iráku. Elitní jednotka specializovaná na výbušniny se snaží obsadit město. Ocitáme se tak uprostřed nelítostných bojů, ale vnímáme i osudy jednotlivých vojáků.   Titulky
 
Pondělí 19. v 17.30 a ve 20.00 hodin                                                           Mládeži nepřístupno
NEBE, PEKLO…ZEM (Slovensko)
Mladá baletka Klára má před sebou úspěšnou kariéru. Seznámí se ale s charismatickým lékařem a tento vášnivý a zároveň bolestný vztah ji umožní poznat dvě hraniční polohy lásky - nebo i peklo - aby našla i zem…
Nový příběh pro ženy se Zuzanou Kanócz v hlavní roli. Můžete se také těšit na Jiřího Korna, Ivana Martinku, Dagmar Bláhovou a další.
 
Středa 21. ve 20.00 hodin                                                                                                                   FK
KATKA (ČR)
Film Heleny Třeštíkové je dalším unikátním časosběrným dokumentem, mapujícím čtrnáct let v životě mladé narkomanky a její marný zápas se závislostí.
 
Sobota 24. v 17.30 a ve 20.00 hodin                                                            Mládeži nepřístupno
SVÍTÁNÍ (USA)
Zemí se přehnala neznámá nákaza a přeměnila naprostou většinu všech obyvatel v upíry. Lidé teď patří mezi ohrožený, podřadný druh. Jsou nuceni se ukrývat před upíry, kteří je usilovně udržují na pokraji vyhynutí, aby se měli čím živit. Vědec Ed Dalton, který se odmítá živit lidskou krví, se snaží vytvořit umělou krevní náhradu. Času a naděje zbývá však velice málo - než Ed potká lidskou ženu Andrey, která mu pomůže k překvapivému objevu…   Titulky
 
Pondělí 26. v 17.30 a ve 20.00 hodin                                                              Mládeži přístupno
ŽENY V POKUŠENÍ (ČR)
Čtyřicátnice Helena, uznávaná odbornice na manželské problémy, jednoho dne zjišťuje, že se dostala do situace, jaké řeší se svými pacienty. Její doposud milující a milovaný manžel je přistižen in flagranti s mladší ženou a Helena brzy bezradně stojí na prahu nového života.
V režii Jiřího Vejdělka hrají E. Balzerová, L. Vlasáková, V. Kubařová, V. Dyk, J. Macháček, R. Zach…
 
Středa 28. v 17.30 a ve 20.00 hodin                                                 Mládeži přístupno od 12 let
BABYLON A. D. (USA/Francie/VB)
Šéf ruské mafie Gorsky (Gérard Depardieu), který má pod kontrolou celou východní Evropu, vydává velmi riskantní rozkaz: eskortovat nebezpečnou ženu Auroru z Ruska do New Yorku. Zkušený žoldák Toorop vybojoval už mnoho soubojů a přežil války, které devastovaly svět od počátku 21. století. Právě on musí mladou dívku a její sestru dopravit do cíle, v tichosti a hlavně bezpečně. Aurora se však během transportu chová podezřele. Proč?   Titulky
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Pokladna se otvírá 1 hodinu před začátkem prvního představení, vstupenky si můžete zakoupit až s měsíčním předstihem. Telefon do kina SVĚT je 465 532 281. Zájemci o filmová představení kina SVĚT Č. Třebová si mohou rezervovat vstupenky prostřednictvím internetu buď na internetové stránce KC – www.kcct.cz nebo na adrese www.tickets-online.cz.