Výstava Klenoty sbírky Josefa Gzíla otevřena                      
Vernisáž této velmi zajímavé a dlouho očekávané výstavy se konala ve výstavní síni KC 5.3. od 17 hodin. Výstava přináší vybraný soubor velmi vzácných obrazů charakterizujících sbírku, nebývalou jak svým rozsahem, tak i svou kvalitou. Sbírku, kterou nám závidí kdejaká krajská galerie  Jde přitom o obrazy, které nebyly prakticky veřejně vystavovány dlouhá desetiletí. Do sbírky Městského muzea Česká Třebová se dostaly podle přírůstkového katalogu v roce 1963, ale je otázkou, zda část této sbírky neskončila někde jinde.. Podrobně o tom pohovořila při vernisáži výstavy její kurátorka PhDr. Ludmila Marešová - Kesselgruberová. K výstavě vydalo Městské muzeum velmi pěkný katalog, kde je nejen seznam položek Gzílovy sbírky, ale i zajímavý text doplněný fotografiemi.  Jen tento katalog má velkou cenu, ukazuje, co všechno má naše Městské muzeum ve svém sbírkovém fondu. Městské muzeum si je vědomo jedinečnosti této sbírky a v její prezentaci chce jít dál, postupně připravit profesionální prezentaci celé sbírky tak, aby byla přístupná  vlastně pro celý svět. 
 
Výstava bude od zítřka otevřena pro veřejnost v obvyklou dobu od 9 - 12 a od 13 do 17 hodin.  Nutno dodat, že ve čtvrtek 11. března se od 17 hodin uskuteční komentovaná prohlídka výstavy. Bude to velmi zajímavé, neboť  vystaveny jsou obrazy, které mají velkou historickou a uměleckou hodnotu, jde o obrazy mistrů 19. a 20. století.
 
Přijďte se proto určitě podívat, je to jedinečná možnost vidět soubor obrazů, který dosud Městské muzeum nevystavovalo. Obsah a rozsah Gzílovy sbírky úzce souvisí se smutným osudem pana Josefa Gzíla. Vypsat ho - to by zabralo několik stránek. Byl to nejen obchodník, ale především milovník umění a vážený člověk.   Jeho sbírka  je ve fondu muzea velkou hodnotou a je dobře, že se nakonec po určitých peripetiích sbírka udržela v našem městě a našem Městském muzeu.
 
Jméno Josefa Gzíla by nemělo v České Třebové zapadnout. Po restituci majetku  darovala tuto sbírku obrazů včetně poloviny domu čp. 11 v Klácelově ulici (tedy majetek v hodnotě milionů korun) pro Městské muzeum vdova po Josefu Gzílovi paní Milada Gzílová. Dům míjíme v městské památkové zóně třeba i každodenně, druhou část daru - vystavenou část  sbírky  můžeme nyní vidět  na výstavě "Klenoty sbírky Josefa Gzíla" v Kulturním centru. Při jednání o darování se hovořilo i o tom,  že Městské muzeum se bude jmenovat Muzeum Josefa Gzíla.  Nemyslím, že se tak nyní stane, ale jistě by mecenáštví Josefa Gzíla zprostředkované jeho manželkou mělo být zmíněno po dostavbě a rekonstrukci budovy muzea na nějaké pamětní desce uvnitř staré části domu čp. 11.
Na vedlejší fotografii dům čp. 11 v 50. - 60. letech, kdy zde v I. poschodí Gzílovi bydleli, dole v přízemí sídlil "Pardubický obchod ovocem a zeleninou" (POOZ), vedoucím byl. pan Belis.