O mýtném na krajských silnicích se jednalo na ministerstvu                                

Pardubický kraj se stal pilotním regionem, ve kterém se uskutečnila studie proveditelnosti zavedení mýtného na silnicích II. a III. třídy, o jejíž závěrech v sídle kraje v polovině února jednali odborníci z oblasti silničního hospodářství. Výnosy ze zavedení mýtného budou sloužit výlučně k odstraňování poškození způsobeného nadměrnou zátěží z kamionové dopravy. Nejedná se o ekonomický profit, je to spíš regulační prvek sloužící k tomu, aby v krátké době nebyly silnice zdevastovány.

     Diskuze o možnosti zpoplatnění krajských silnic pro dopravu nad 3,5 tuny se nyní posunula o krůček dál, když se na ministerstvu dopravy uskutečnilo jednání ministra Gustáva Slamečky s předsedou Asocicace krajů ČR a hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem. Součástí jednání byla prezentace závěrů zmíněné studie, se kterou do Prahy přijel ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec a zástupci společnosti, která se spolupodílela na vypracování studie.

      Předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek, který zároveň řídí i její komisi pro dopravu, se seznámil se závěry studie a s ministrem Gustávem Slamečkou se dohodli na vzniku společné pracovní skupiny, která bude shromažďovat podklady k budoucímu rozhodnutí vlády a krajů v této otázce. Prezentace by se podle hejtmana Haška měla uskutečnit také na některém z dalších zasedání Rady Asociace krajů ČR, tedy před všemi hejtmany. „Jsem rád, že studie byla nyní prezentována, bude prezentována před dopravní komisí Asociace krajů, uvidí ji také všichni hejtmané a věřím, že vznikne pracovní skupina, která připraví do budoucna konsenzuální model fungování mýtného na krajské silniční síti,“ řekl po skončení jednání na ministerstvu Michal Hašek. Podle jeho názoru je příprava zavedení mýtného na krajských silnicích pro dopravu nad 3,5 tuny přibližně v polovině.  S výsledkem jednání na ministerstvu dopravy je spokojen i Jan Tichý, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice a zároveň místopředseda Komise pro dopravu Asociace krajů ČR. „Jsem rád, že myšlenku zavedení mýtného na silnicích II. a III. třídy pro dopravu nad 3,5 tuny si začínají osvojovat i další kraje, že pro tuto myšlenku byl získán i předseda Asociace krajů a že se zdá, že by se mohl nastartovat potřebný legislativní proces,“ konstatoval Tichý.

Podle názoru obou politiků, jak jihomoravského hejtmana Michala Haška, tak náměstka hejtmana Pardubického kraje Jana Tichého, by na proces přípravy zavedení mýtného na krajských komunikacích neměly mít vliv nadcházející volby a případné změny v politických reprezentacích. „Jsem přesvědčen, že na to, o čem jsme jednali s panem ministrem, volby mít vliv nebudou. To, že chceme získat maximum podkladů před rozhodnutím, zda se zavede mýto na krajské silnice, s tím počítáme, ať tady bude jakákoliv vláda. Koneckonců, ty debaty začaly ještě v době, kdy tady byla pravicová Topolánkova vláda a jako hejtmani jsme je bez problémů vedli,“ uvedl Michal Hašek. S jeho názorem se ztotožňuje i Jan Tichý: „Viděl bych to stejně jako v případě dofinancování železniční dopravy, kdy se celá věc naprosto odpolitizovala. Spíš bych viděl problém s některými dopravci, kteří po nezpoplatněných komunikacích objíždějí ty úseky, na kterých se platí. Ti se budou zavedení mýta bránit. Doufám, že ať budou na rozhodujících místech lidé z jakékoliv strany, že to budou lidé odvážní, kteří pochopí, že pokud tento krok neudělají, budeme mít v blízké budoucnosti silnice v takovém stavu, že je za naše prostředky nebudeme schopni opravit.“