VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY                    

 
„Naše legislativa neumožňuje vyhlášení místního referenda v místní části (v terminologii zákona o obcích v části obce) k jakékoliv otázce. Proto bych se přimlouval k zorganizování místní ankety, která vyjádří názor občanů Skuhrova. Rozhodně bych za této situace nepodmiňoval platnost ankety žádnou hranicí povinné účasti. Jakékoliv výsledky budou vypovídající o veřejném mínění v připojené obci, byť se zúčastní jenom část obyvatel. Zároveň doufám, že nám – členům zastupitelstva města bude také při nejbližší příležitosti představena zpracovaná dokumentace, včetně ročního měření povětrnostních podmínek a ekonomického rozboru, protože jsme zatím neměli příležitost posoudit smysluplnost investice, případně její silné a slabé stránky. Osobně mám velký problém s možným narušením krajinného rázu.“ 
Martin Netolický
 
 
Z jednání Zastupitelstva města Česká Třebová 29. 4. 2008                                                                      

 
Zastupitelstvo města souhlasí s přípravou projektového a investičního záměru „Výstavba 2 kusů větrných elektráren v lokalitě Skuhrov, Česká Třebová“ v textu dle přiloženého návrhu.
 
Zastupitelstvo města souhlasí s umístěním výrobny elektrické energie „2 kusy větrných elektráren v lokalitě Skuhrov, Česká Třebová“.
 
Zastupitelstvo města pověřuje přípravou projektového a investičního záměru „Výstavba 2 kusů větrných elektráren v lokalitě Skuhrov, Česká Třebová“ společnost TEZA, s.r.o., F.V.Krejčího 405, Česká Třebová, PSČ 560 02, IČ 620 61 739 s tím, že případnou výstavbu těchto elektráren bude společnost realizovat svým jménem a na svůj náklad.
 
Zastupitelstvo města souhlasí s přípravou projektového a investičního záměru „Výstavba 2 kusů větrných elektráren v lokalitě Kozlovký kopec, Česká Třebová“ v textu dle přiloženého návrhu.
 
Zastupitelstvo města souhlasí s umístěním výrobny elektrické energie „2 kusy větrných elektráren v lokalitě Kozlovský kopec, Česká Třebová“.
 
Zastupitelstvo města pověřuje přípravou projektového a investičního záměru „Výstavba 2 kusů větrných elektráren v lokalitě Kozlovský kopec, Česká Třebová“ společnost TEZA, s.r.o., F.V.Krejčího 405, Česká Třebová, PSČ 560 02, IČ 620 61 739 s tím, že případnou výstavbu těchto elektráren bude společnost realizovat svým jménem a na svůj náklad.