Obchodnice Aloisie Šillerová - 120 let od narození               

V dubnu letošního roku jsme si připomněli 120. výročí narození paní Aloisie Šillerové, bývalé majitelky mlékárny a obchodnice ovocem a zeleninou z domu čp. 42 na Starém náměstí. Je až k nevíře, kolik dnešních sedmdesátníků i starších spoluobčanů  dodnes vzpomíná, kterak jako děti chodívali k Šillerům s konvičkou pro  mléko.
Aloisie Šillerová se narodila dne 30. dubna 1890 v chalupě čp. 10 v Klácelově ulici v rodině zelináře Jana Matouška jako páté z osmi dětí. Mezi jejími  spolužačkami  z obecné i měšťanské školy bychom nalezli  např. Annu Flokovou, později provdanou za řezníka Aloise Laška z Hýblovy ulice či předčasně zemřelou Mařenku  Prosovou, dceru zdejšího pekaře, jejíž socha z bílého mramoru zdobí  zdejší hřbitov.  Když bylo Aloisii  deset let, zemřel jí tatínek. Tato smutná skutečnost předznamenala její další životní dráhu. Jako mladé svobodné děvče se vydala, jak bývalo tehdy zvykem do Prahy do služby. Po svém návratu, ale i před odchodem do Prahy, aby pomohla mamince Terezii uživit početnou rodinu, od dětství prodávala na náměstí pod podloubím ovoce a zeleninu. A zde také při práci poznala svého budoucího manžela, mladého tesaře ze Sloupnice Jana Šillera, narozeného 27. března 1886, za něhož se v roce 1919 provdala. Z manželství se postupně narodily dvě děti, v roce 1920 dcera Jiřina a po třech letech syn Jan. Snaha o obživu přiměla mladé manžele k založení vlastního obchodu v přízemí domu čp. 52 v Hýblově ulici, kde v roce 1919 Jan Šiller otevřel hokynářství. Odtud se po čase Šillerovi stěhovali do vlastní novostavby ve Sloupnici. Po požáru nového domku byli nuceni vrátit se zpět do České Třebové, do dnes již neexistujícího domu čp. 42 na Starém náměstí, kde si paní Aloisie Šillerová otevřela mlékárnu a venku pod podloubím zahájila prodej ovoce, zeleniny, drůbeže a zvěřiny, provozovaný společně se svým bratrem Janem Matouškem. Dodnes si pamětníci připomínají, jak rádi a se zaujetím sledovali paní Šillerovou při kuchání a porcování drůbeže. Hbité pohyby jejích rukou se prý daly přirovnat „ke skutečnému koncertu.“ Tehdy si totiž celou kachnu či husu ve Třebové koupil jen málokdo. A tak se vzal sekáček na maso s ozdobnou rukojetí, malý přenosný špalek, ocelová vidlice a už se porcovalo! Pro nákup drůbeže také k paní Šillerové čas od času zavítala v doprovodu služebné  paní E. Z. Rybičková, choť obchodníka,  či Marie Egertová, manželka nájemce nádražní restaurace. Tato skutečnost svědčila o letité oblíbenosti Šillerova obchodu.
Mlékárna Aloisie Šillerové  se původně nacházela v jednom z krámů boční fronty domu čp. 42, umístěné do Nádražní ulice. Teprve po čase, když v domě vznikl nový krám pod podloubím, vybudovaný z dosavadního průjezdu, naskytla se Šillerovým možnost přesídlit na náměstí, tehdy zvané Masarykovo.  Prodejna se nacházela ve druhém podloubí domu.  Přímo proti místu, kde se odedávna (cca od r. 1883) nacházelo sídlo pultového prodeje zeleniny Matouškových, rodičů paní Šillerové, kde ona sama, jak jsme si připomněli od dětských let prodávala.  V době otevření své prodejny však na místě rodičů, tedy přímo před krámem, prodávala ovoce a zeleninu  její sestra, slečna Anna Matoušková. Paní Šillerová se na ní obrátila s prosbou, zda by svůj stánek nemohla přemístit do prvního oblouku podloubí. Ráda by totiž stejný sortiment jako její sestra, který sama prodávala, měla přímo proti svému krámu. Anna však nechtěla ani slyšet a hájila se tím, že  toto je odedávna jejich místo. A tak nezbylo paní Šillerové nic jiného, než do prvního oblouku se svým zelinářským stánkem odejít sama. Nakonec na této skutečnosti však vydělala, neboť lidé navracející se z kostela či  korsa  se jako první  zastavili právě u ní a teprve potom u sestry Anny.
Nelehký život, prožitý od rána do večera za krámským pultem, plný existenčních starostí  o obchod i rodinu, se projevil na zdravotním stavu manželů Šillerových. Když již zdraví nesloužilo, předali v roce 1947 obchod s mlékem a mléčnými výrobky synu Janovi a odešli na odpočinek, kterému se však dlouho netěšili.
Zdraví a sil postupně ubývalo a dne 25 ledna 1949 se paní Aloisie Šillerová se svými blízkými navždy rozloučila. Pan Jan Šiller st. odešel za svojí manželkou o tři měsíce později, dne 12. dubna 1949.                                                                       Martin Šebela

 

Fotografie z archivu Martina Šebely - Svatební fotografie z roku 1919

Na snímku sedící. Vlevo její sestra Antonie, provd. Štusáková, manž. majitele knihtiskárny v Č T. -  Legitimační foto kolem 1940.   

Dobový inzerát a podloubí s mlékárnou v domě čp. 42 na Starém náměstí v České Třebové