Cena "Život pro ježky" pro Věru Malátkovou                 
Život pro ježky je cena za nejvýznamnější činy ve prospěch ježků v České republice je udělována k připomenutí památky Růženy Studené, zakladatelky péče o záchranu ježků v ČR. právě tuto cenu převzala v pondělí 1. března na výroční členské schůzi Krajského sdružení základních organizací  ČSOP Pardubického kraje, které se konalo v Ekocentru Podorlicko v České Třebové.
Pondělní schůze sdružení byla výjimečná právě udělováním ocenění.  V lednu tohoto roku schvalovala  celostátní  Ústřední výkonná rada ocenění nejaktivnějším členům –  dobrovolným ochranářům. Celostátně bylo uděleno 7 ocenění z toho 3 byly uděleny členům ČSOP v Pardubickém kraji. Ocenění „ Život pro ježky“ paní Věře Malátkové, předsedkyni  ZO Podorlicko v České Třebové, předala zástupkyně ústřední výkonné rady ČSOP paní Markéta Pecková.  Cena byla dosud vždy dělena za nejvýznamnější činy ve prospěch ježků v České republice, připomíná zakladatelku péče o ježky v ČR Růženu Studenou.  Věra Malátková pečuje již 10 let každou zimu o odchov malých ježků ve své záchranné stanici Charlie. Každoročně je zde přijato cca 30 ježků z regionu. Provádí přednášky o ježcích na školách. Připravila výukový program Bodlinka, který umožňuje školám, aby se staly centry ochrany ježků. Díky tomuto programu bylo zachráněno, odchováno a vráceno do přírody mnoho mladých ježků.  Věra Malátková je autorkou putovní výstavy Ježčí život a publikací Jak se postarat o malého ježka, Ježčí kuchařka, Ježčí deník. Na schůzi pak bylo ještě  předáno ocenění  ČSOP  s názvem „Svaz děkuje". Uděluje se členům ČSOP, kteří jsou významnými osobnostmi svých základních organizací a dlouhodobě se podílejí na péči o přírodu. Ocenění bylo předáno Mgr. Filipu Jetmarovi z Litomyšle, který pracuje v ZO Rybák Svitavy. Zasloužil se o ochranu lesních ekosystémů v okolí  přírodní rezervace Psí kuchyně a Králova zahrada a lučních ekosystému u Opatova.  Druhým oceněným je Jaroslav Trakal z Třemošnice, kterému  jeho zdravotní stav neumožnil  zúčastnit se výroční schůze. Cena mu bude předána v jeho současném bydlišti - domově důchodců. V Krajském sdružení pracuje 13 základních organizací a sdružení jim umožňuje společnou propagaci  a koordinaci činnosti. Sídlem sdružení je Česká Třebová a jejími členy jsou obě místní organizace ČSOP. V tomto smyslu je Česká Třebová v ekologické mapě našeho Pardubického kraje opravdu pojmem. (mm)

Nejbližší akce ZO ČSOP Podorlicko: přednáška Prof. RNDr. Pavla Kováře, CSc.