Honza Betlach se zaměřil na "ekologická WC".
Veřejný prostor (a nejen on) je totiž potřebuje.                   

Každý z nás již jistě měl tu čest navštívit při některé příležitosti chemické WC a pozná značku TOI  TOI. Jejich existenci docení zejména při  nějakých hromadných akcích, kde se schází spousta lidí a tato situace vyžaduje mimořádné řešení.  Jinou možností je tzv. "ekologické WC", které není přesně určeno pro tuto situaci, ale  pro umístění tam, kde  může být sice naléhavě potřebné, ale kde se nejedná o nějaké hromadné či masové využití v krátkém intervalu. Přitom i tento systém je možné v případě potřeby transportovat na jiné místo. Pracuje bez chemie, bez přívodu vody a bez kanalizace. Neznečišťuje povrchovou nebo podzemní vodu, ani půdu...

O jaký že jde princip?   Fekálie se buď přímo kompostují, nebo shromažďují a případně vysušují a kompostování probíhá někde jinde. V podstatě jde tedy o tzv. "suché" záchody. Kompostování probíhá na principu pilinové či rašelinové toalety. Fekálie se shromažďují ve vnitřním zásobníku s rašelinou či jiným suchým organickým materiálem (piliny, hobliny, slaměná řezanka, plevy, ...). Moč vsakuje do organického materiálu, což eliminuje tvorbu pachů. Po použití se přidá přiměřené množství materiálu (kvalitní rašelina nasaje 20-ti násobek vlastní hmotnosti, takže její množství v odpadu činí pouze cca 5%). Výsledný odpad se pak kompostuje a lze jej využít jako hnojivo na zahradě..  Jsou i jiné složitější technologie založené na vysušování, které vyžadují pak přívod elektrického proudu (na vysušování a odvětrávání). Tyto toalety se na první pohled neliší od běžného WC (nejde o žádné “kadibudky”). Pod podlahou je ale speciální jímka (kompostér), kde se fekálie mění na kompost....

Tolik hrubá informace. O "EkoWC" píšu především proto, že se u nás v České Třebové vznikl záměr výroby  takových zařízení díky Honzovi Betlachovi, který se na svých cestách po světě  setkal s mnoha typy takových zařízení a nyní přichází s možností jejich výroby, pronájmu,  a úklidového servisu   třeba v širším regionu. Takovéto EkoWC lze dobře umístit poblíž odpočívadel na cyklostezkách, parkovištích u silnic či dálnic, odloučených pracovištích, u chat či chalup a jistě i v mnoha dalších případech. Podle nabídky jde přitom o nízkou cenu, jednoduchou instalaci a  zajištění hygienického provozu....  Více jistě rád sdělí sám majitel firmy v dále uvedeném inzerátu  Má navíc k dispozici prototypy, se kterými se již letos před jarem prezentoval na Pekláku.....(viz obrázky)

Jsou i další důvody, proč psát článek o WC ve spojitosti s Českou Třebovou. V civilizovaném světě je totiž samozřejmostí, aby  existovala možnost využít takové zařízení všude tam, kde lidé pobývají třeba delší dobu. Proto máme např, WC na městském hřbitově, je součástí  areálu Peklák (i když nahoře byl nápis WC  a připojena šipka vedoucí do lesa). a  bylo by potřeba něco takového instalovat do Javorky. Řádné WC je sice v restauraci, kde je však určeno pro zdejší hosty. V sousedství se v letním hudebním pavilonu konají během léta třeba i celodenní kulturní pořady,  WC pro návštěvníky je možné pouze v restauraci. Ta má sice příjem ze zvýšené tržby, ale současně i náklady z vody a energie na WC. Pořadatel akce si samozřejmě může pořídit v sousedství další stánky, ale veřejné WC zde  zatím není a ani se neplánuje.  Také v odlehlých částech Javorky může WC chybět. Možná právě tam by se jedno "ekologické" někde vešlo, nebylo by třeba  kopat kanalizaci ani vodu a stálo by to jen pět tisíc Kč.

WC a Česká Třebová patřila k sobě již v devadesátých letech, kdy stavba WC byla doplňkovým  výrobním programem zdejších železničních opraven a strojíren. Pilotní výrobek tohoto typu stojí dodnes v ulici na Splavě. Tedy zatím stojí, protože se zde letos bude budovat pěší zóna a místo WC zde má být úplně jiný architektonický vodní prvek a pokud vím, tak zatím není  rozhodnuto o tom, že by se mělo přemístit na jiné místo ve městě, vyžaduje totiž připojení na vodu, kanalizaci a energie, což vůbec není jednoduché ani laciné, vyžaduje také stavební povolení. Když jsme besedovali s Honzou Betlachem o jeho nové aktivitě tak hned prohlásil, že neinstalovat takové WC jinak by byla obrovská škoda a hned navrhl místo, které  měl v zásobě a to prostor mezi parkovištěm u Billy a ulicí F.V. Krejčího v sousedství budovy TEZA. Musím uznat, že to je chytře vybrané místo, protože v Bille trvale nakupuje spousta lidí, jezdí sem třeba z okolí  a žádné WC  zde není. Posloužilo by přitom také cestujícím na blízkých frekventovaných autobusových zastávkách v školní jídelny v Habrmanově ulici a u Besedy. Pro ně je dnes zajištěna možnost využívat WC v restauraci Beseda, ovšem jen v době jejího otevření. Jan Betlach je současně podnikatel a je navíc ochoten napomoci s instalací či obsluhou, zvláště, pokud bude obdobný servis zajišťovat u dalších ekologických WC v rámci svého podnikání. Alespoň by se stávající zařízení využilo a přineslo by užitek. Střed města stejně nemůže dlouhodobě bez veřejných WC zůstat. Nakonec s ním počítá i stávající pouliční  informační systém. Zatím máme veřejně přístupná WC na nádraží, v OD Tesco, na Splavě. Veřejnost má ještě možnost využívat WC v restauraci u Naňků u Starého náměstí a v Besedě (v době jejich otevírací doby). S Honzou Betlachem jsme se shodli na tom, že by civilizované město mělo tyto možnosti spíše rozšiřovat všude tam, kde se dlouhodobě shromažďují lidé. Zatím si lze spíše všimnout toho, že na všech parkovištích rostou jako houby po dešti (ovšem podle předpisů) velmi málo využívaná stání pro invalidy (ač tvoří jen malé procento populace a mohou zcela klidně bez problémů zaparkovat i na místech neoznačených), ale zajistit WC ve veřejném prostoru, které by sloužilo vlastně všem  je problémem, do jehož řešení se nikdo nehrne. Jsou s tím jen problémy a náklady... V určitém smyslu tomu mohou napomoci i ekologická WC Jana Betlacha.   (mm)


Fotografie: WC ze Splavu letos z mizí a mohlo by být přemístěno na plochu mezi parkoviště Billa  a VDA (2. snímek)