Jak krotit dluhy - vydařená akce v Borku                             
Ve čtvrtek 11. března odpoledne připravilo Město Česká Třebová ve spolupráci se Základní školou praktickou  zajímavý pořad. Navázal na obdobné akce v minulosti, byl však úspěšnější, lze říci že se vydařil. Do tělocvičny ZŠ praktické přišli jak zástupci města, Naděje, médií, ale hlasně také občané z Borku se svými dětmi. Úvod patřil dvanáctičlennému pěveckému sboru, který zazpíval jak národní, tak populární písně. Ukázalo se, kolik je na zdejší škole nadaných dětí. Je velká škoda, že se jejich talent dále nerozvíjí a vedl k přemýšlení, co pro to udělat. Úspěchu nebude bez snahy rodičů, kteří se nespokojí pouze s posíláním dětí do školy nebo na akce Naděje, ale s aktivním vyhledáváním dalších možností, které jim město Česká Třebová v různé formě zajišťuje. Vždyť přímo v Borku už nyní působí některé zájmové útvary DDM Kamarád.

Hlavní téma akce bylo "Jak krotit dluhy" či ještě lépe jak konat, aby žádný takový problém ani nevznikl. To byl ovšem program určený především pro dospělé. Děti proto pracovaly pod dohledem učitelek v sousední učebně praktického vyučování a zdobily perníčky. Byly označeny čísly a po skončení akce anonymně ohodnoceny rodiči.  V tělocvičně školy pak v rámci takto koncipovaného programu zahráli žáci vyšších tříd ZŠ praktické inscenovanou situaci rodiny, ve které žádný z rodičů nepracuje, mají tři děti a ze sociálky získané peníze nedokáží pokryt jejich potřeby. Zahráli to opravdu dobře,  včetně působení levných půjček bez ručitele a toho, kam takové půjčky vedou - k exekucím a zabavením  majetku i sociálních dávek až na hrozivě nízké  nouzové minimum. Závěr z takové situace byl jediný možný: táta z této rodiny musel jít pracovat, sociální dávky  by rodinu po exekuci neuživily.

Proti tomuto "odstrašujícímu příkladu" pak byl uveden příklad druhý, popisující obdobnou rodinu, ve které ovšem  tatínek pracuje.  I když pobírá pouze minimální mzdu, situaci rodiny to podstatně zlepší, umožní  i nakupovat vybavení a  běžné potřeby. Vystoupila i paní Válková z Pardubic, která sleduje romskou problematiku v našem kraji a která radila přítomným maminkám, aby využily možnost umístit své děti do mateřských škol. Zde je dokážou připravit k nástupu do plnohodnotné základní školy, děti snadněji získají vzdělání a to je zvýhodní na trhu práce. Na podobné téma hovořila i vedoucí odboru školství a kultury p. Hana Hrdličková, která upozorňovala na velkou nabídku zájmové činnosti ve městě v rámci zájmových kroužků na školách, ZUŠ nebo v DDM. V kroužcích je ovšem třeba platit malý poplatek za péči o svěřené děti. Velkou nabídku mají také všechny sportovní oddíly ve městě. Zájem děti z Borku však není odpovídající a je to velká škoda. Rodiče byli také informováni o množnostech dávek sociálního odboru a především o zavedení  tzv. veřejné služby. Díky ní lze podstatně zvýšit příjem rodiny i když je dlouhodobě bez práce a nepobírá už ani podporu v  nezaměstnanosti, ale jenom sociální dávky. V průběhu února 2010 se přihlásilo na tuto službu 108 občanů, na březen je přihlášeno již 158 osob. Česká Třebová je městem, které tuto službu využívá  ve srovnání s jinými městy daleko nejvíce,  má totiž dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v okrese a největší romskou komunitu v kraji. Odpracuje-li přihlášený občan v měsíci 20 nebo až 30 hodin, získá podstatně vyšší sociální dávky, jednotlivec dostane až 3600 Kč. 

K uvedené problematice pak proběhla diskuze, vystoupil i vedoucí střediska Naděje Viktor Pešek, který  vyzval občany z Borku, aby dokázali přijít na služebnu Naděje ještě dříve, než se zapletou do nějakého problému s nesplácením půjčky. Zatím přijdou, až když čelí exekuci. Místostarostka Jaromíra Žáčková na konkrétním příkladu z  nabízené  "levné půjčky" ukázala, co vlastně dlužník  věřiteli zaplatí, pokud na takovou nabídku kývne a bez rozmyslu podepíše.  Hovořila i ředitelka ZŠ praktické Mgr. Iva Fikejsová.  Z jejího vystoupení bylo patrné, že pro rodiče žáků pořádá akce pravidelně ať společné s dětmi, nebo samostatné pro dospělé. To vše jistě posiluje vzájemnou důvěru a spolupráci, která je stále potřebnější.  Na závěr předvedly své velmi dobře připravené vystoupení také větší děti, vždy společně se svými učitelkami.  Při závěrečné "děkovačce" ocenila ještě ředitelka školy Petra Mika, žáka deváté třídy, která na sportovních hrách ZŠ praktických Pardubického kraje vyhrál závod v běhu na lyžích a  stal se přeborníkem ZŠ praktických Pardubického kraje. (mm)