Šibřinky v T. J. Sokol Česká Třebová                                   


V sobotu 6.3. 2010 místní sokolovna Na Skále ožila odpoledne i večer veselím, hudbou, tancem a dobrou náladou.
Odpoledne přišly děti s rodiči do nápaditě vyzdobeného velkého sálu. Sestry z Odboru  sokolské všestrannosti pro ně připravily soutěže, hry, sportovní zápolení a tombolu.  70 dětí se po celé tři hodiny dobře bavilo, s úrovní zábavy byli spokojeni i rodiče. Na večerní Šibřinky přišlo ke stovce hostů, z poloviny v maškarních převlecích.  Na úvod vystoupil známý třebovský cestovatel, bratr Honza Betlach, s uměním v lasování a práskání bičem.Předtančení připravila sestra Zora Janebová se svými sokolkami. Předvedené Country tance sklidily zasloužený úspěch. Zábavu rozproudila hudba Pepy Vaňouse, sál zvučel známými melodiemi do ranních hodin, opět nechyběly soutěže a tombola. Obnovené Šibřinky měly náramný úspěch. Velké poděkování patří všem členům Sokola, kteří se zasloužili o úspěch akce. Zvláště pak děkujeme sponzorům. Firma KKH, knihkupectví Paseka, Drumel a spol., Studio Eli, Komerční banka, Město Česká Třebová, Mika, J. Adamová, Z. Jindra, A. Kubíková, L. Novák, M. Poláková,  R. Steinmetz, , S. Štech
                                                                                                                              Lenka Strouhalová  jednatelka T.J. Sokol