Návštěva českotřebovských skautů v partnerském polském městě Olawa           


Ve dnech 19. 3. – 21. 3. 2010 navštívila skupina českotřebovských skatů ze střediska „Javor“ partnerské město Olawa v Polsku.
Důvodem naší návštěvy bylo naplánování společných akcí na tento rok, a to jak výměna skautů a Harcerů na letním táboře, návštěva Harcerů na „Pálení čarodějnic“, tak především návštěva českotřebovských skautů na oslavách „100 let polského skautingu“, které se uskuteční v srpnu v Krakově. Po našem pátečním příjezdu se nás ujala skupina polských Harcerů, která s námi strávila celé tři dny našeho pobytu. Nejdříve jsme si prohlédli město Olawa,  po kterém nás  čekalo setkání se členy jejich střediska. Večer jsme věnovali různým hrám a z důvodu jazykové bariéry především písničkám. V sobotu ráno nás přivítal střediskový vedoucí a jejich rada, se kterou probíhalo jednání o plánovaných akcích v dalším období. Zbytek dne jsme strávili prohlídkou krásného historického města Wroclaw plného památek. Večer nám Harceři připravili překvapení v podobě nácviku první pomoci při různých nehodách. Při zjištění, že naše jazyky jsou podobné, byl večer zakončen vyprávěním, písničkami a různými hrami. Po probuzení v neděli ráno nás čekalo ještě několik her, balení a příslib, že se v brzké době opět setkáme. Cestou zpět do České republiky jsme ještě navštívili vojenskou pevnost, která se tyčí nad městem Klodsko. Po návratu domů jsme zjistili, že víkend uběhl velmi rychle a již plánujeme návštěvu polských Harcerů na oslavách patrona skautů „Svatý Jiří“ a „Pálení čarodějnic“.                       III. chlapecký oddíl střediska Javor Česká Třebová