Dvacet let od založení Svazu důchodců v České republice                                     
Dvacet let od založeni  městské organizace v České Třebové                                 

Svaz důchodců byl založen v České republice na začátku roku 1990. Na doporučení ústředí v Praze, dopisem ze dne 17.1.1990 jsme také založili Svaz důchodců v České Třebové. Na jejím začátku byli při ustavující schůzi výboru dne 24.dubna 1990 tito členové: Bláha Břetislav, Bouchalová Milada, Dohnalová Františka, Havelková Věra, Holá Ludmila. Svaz důchodců zahajoval se 17 členy, postupně přibyli i další. Prvním předsedou výboru byl zvolen Břetislav Bláha. Ve své funkci  byl až do roku 1992.  Po něm nastoupil do funkce předsedy p. Zdeněk Havlíček. a po něm tuto funkci převzal František Rédl (do roku 1996). Od té doby, přesněji od 12.3.1996 se stala předsedkyní pí. Milada Hýblová, která tuto organizaci vede dodnes.
Náplň práce ustaveného výboru MO SDČR byla a je zaměřena na činnost pro seniory - především v oblasti kulturního a společenského života v našem městě.  V oblasti kultury zajišťujeme pro naše členy, kterých stále přibývá, zlevněné vstupenky na koncerty, do divadla, operety a vše, co naše Kulturní centrum pořádá a zajišťuje. Začali jsme pracovat se stovkou členů, nyní jich je trojnásobek. proto by měla být naše činnost co nejpestřejší. Již od vzniku organizace  je naší činností je zajišťování zájezdů (poznávacích i turistických) a to jak jednodenních, tak i vícedenních, týdenních v tuzemsku i v zahraničí.
Pořádáme také týdenní zájezdy (2x ročně) "za zdravím" na Slovensko do Podhajské s ubytováním v Patincích.
Na doporučení místostarostky ing. Žáčkové jsme navázali družbu s důchodci slovenského města Svitu, kde jsme byli již dvakrát jejich hosty a přitom jsme poznávali krásy Slovenska.
Naši členové se také zúčastňují zájezdů, rekreací a ostatních akcí, pořádaných ústředím SDČR v Praze,  a to v hojném počtu. Velmi si chválíme spolupráci s Městským úřadem. Snažíme se ovšem také pomáhat při různých akcích města, třeba družebních, hlídáme na výstavách a pod.
Výbor se schází jednou měsíčně, členské schůze pořádáme čtvrtletně. Výroční členská schůze se konala v sále Pod Skalkou ve čtvrtek 18. března.  Často nás navštěvuje ing. Jaromíra Žáčková a informuje nás o dění ve městě. Na schůze také zveme hosty různých profesí, počítáme s  jejich vystoupením,  přednáškami se zdravotní tématikou, navštěvujeme  akademii III. věku ve městě. Koncem každého kalendářního roku pořádáme předvánoční posezení s programem a tombolou, které se rychle ujalo. Pro ro naší organizaci SDČR máme plnou podporu od sociálního odboru MěÚ v České Třebové.                                                          Výbor SDČR