Českotřebovský deník 107/2010  (12.4.)                                 

Kondolence starosty města do polských partnerských měst                                                                   

Starosta města Jaroslav Zedník poslal v souvislosti se sobotní tragedií polského vládního letadla soustrastné  představitelům  partnerského města Olawa a také představitelům města Knurow, které je polským partnerským městem slovenského Svitu.  Vyjadřují velkou účast občanů našeho města v tragédii, která postihla polský národ...
 
K slavnostnímu vyhlášení cen města                                                                                                      

Nedělní slavnostní večer spojený s předáním cen města 11. dubna měl opět vysokou společenskou i kulturní úroveň jako v minulých letech. Přispěl k tomu jistě tradičně i Jan Čenský, filmové  medailonky,  květinová výzdoba a také objednaný kvalitní hudební pořad, který nás všechny zavedl  do světa  světových muzikálů. Předání cen města sleduji od samotného vzniku, tedy  již 12 let. Poprvé se obřad konal ještě ve staré radnici v roce 1999, bez veřejnosti, potom byl několik let součástí některého koncertu Hudebního festivalu Antonín Bennewitze. Od roku 2003 se pak již koná ve velkém sále Kulturního centra a je spojen komponovaným pořadem. S předáním se již tak nespěchá,  je dostatek času nejen na předání keramických "Kohoutů" ale i poděkování oceněným osobnostem. Od roku 2006 se účastní předání Kohoutů  profesionální moderátor, většinou Jan Čenský, ale jednou také Alexandr Hemala. Od stejného roku se také začalo s představením oceněných osobností  prostřednictvím předtáčeného videoklipu. Poprvé byl text namluven přímo Janem Čenským, v dalších letech pak již místními hlasateli. Letos byly celé videoklipy namluveny přímo osobním vyjádřením jednotlivých osobností.  Proti předchozím letům se tak videoklipy až neúnosně prodloužily,  část společenského večera věnovaná předávání se tím trvala více než hodinu a přitom ani nebyly dva připravené videofilmy pojednávající o kronikářce Marii Pechancové a partnerství s městem Svit ani využity, mají být prezentovány ve vysílání OIKTV. Autoři videoklipů jako by nepočítali s dalším devadesátiminutovým koncertem a ani s tím, že moderátor chce představit oceňované osobnosti dalším řízeným rozhovorem. Vždyť nakonec proto jsme si ho pozvali. A tak jsme se dozvěděli z filmu i rozhovorů řadu možná zajímavých podrobností, ale vlastně nikde nebylo souvisle a srozumitelně uvedeno, jaký byl skutečný důvod nominace a udělení ceny města.
 
Můj druhý postřeh k cenám města je směrován k vlastnímu výběru oceňovaných osobností nebo událostí. Současný systém směřuje výběr  oceňovaných takřka výhradně do oblasti sportu a kultury a přitom tyto dvě oblasti jistě zcela nevyplňují náš život. Považuji za potřebné systém rozšířit tak, aby zahrnul např. i další oblast sociální nebo práci ochránců přírody. I v této oblasti máme řadu skutečných osobností, které byly oceněné třeba na celostátní úrovni a třeba i opakovaně. V současném systému by je měla "najít" především rada města. Rozumím tomu, že z této oblasti nebude  v některém roce ocenění nebude uděleno, ale pokud se zde nikdo k ocenění nevybírá několik let za sebou, tak to považuji za chybu. Ve skutečnosti bylo v historii udělování "Kohoutů" toto ocenění směrováno do oblasti životního prostředí jen jednou v roce 2003, do sociální oblasti dosud  cena města udělena nebyla. Škoda také, že pravidelně neoceňujeme "Událost roku". V této souvislosti  by jistě měly být  oceněny oslavy 100 let gymnázia. Oceněny byly (potud v pořádku), ale jak bylo řečeno, tak jako součást "oblasti kultury". Tam patřilo vynikající studentské autorské divadelní představení, které bylo součástí oslav.
 
Doplňkovým programem cen města je ocenění starosty, které okruh oceněných osob rozšiřuje.  Tento instrument umožňuje řešit úkol ocenit osobnosti, které dlouhodobě působí v některé významné oblasti života města, obohacují život města. Toto ocenění tak získali např. představitelé partnerských měst  Agrate Brianza a Svit,  také regionální televizní stanice OIKTV a další osobnosti a vždy velmi správně. I toto oceněné  má vysokou prestiž a jejich nositelé si jej velmi váží.

Zaveďme ještě "Dvoranu slávy". Toto ocenění by bylo velmi vhodné pro ty osobnosti, které v minulosti naše město proslavili, dokázali vytvořit  více než ostatní a přitom nebyli díky dřívější době, kdy byl zcela jiný žebříček hodnot, nijak oceněni. Dnes už se dožívají zpravidla vyššího věku, nejsou již aktivní a jistě by si velmi cenili, kdyby  byli např. v souvislosti některým životním výročím  uvedení do pomyslné  "Dvorany slávy města Česká Třebová."   Dělají to  v řadě jiných měst a obcí, stalo se tak např. i v rámci letošního ocenění sportovců Pardubického kraje a jistě by stálo za úvahu tuto myšlenku realizovat také u nás. Navrhoval jsem to ovšem již několikrát a dosud jsem neuspěl.                                                        

Posledním postřehem je radost, že se slavnostního večera zúčastnil skutečně velký počet zastupitelů města a  při vyhlášení byl skutečně téměř zaplněný velký sál Kulturního centra. To velmi kontrastuje s prvními ročníky předávání Kohoutů, kdy se slavnost konala zpravidla před poloprázdným hledištěm např. při  vybraném koncertu Hudebního festivalu Antonína Bennewitze. Navíc tehdy po předání cen zpravidla ocenění sportovci hned prchali ze sálu, aby nemuseli poslouchat koncert vážné hudby.... (mm)

Prodám podsklepenou chatku s pozemkem 200 m2 v lokalitě Pod Habeší. Na pozemku voda a skleník.
Cena dohodou.   tel.: 739 713 815 

 

Aktuálně z víkendové juda                                                                                                                    

Dne 10.4.2010 se konal Velikonoční turnaj v Blansku a náš oddíl se zúčastnil s těmito medailovými výsledky:
Mláďata:    Jan Růžička, 35 kg, 1.místo
                 Antonín Kobza, 35 kg, 2.místo
                 Vít Škrkoň, 33 kg, 2.místo
                 Dominik Štusák, 33 kg, 3.místo
                 Dušan Provazník, 49 kg, 2.místo
                 Magda Klimešová, 31 kg, 3.místo
                 Valérie Latová, 41 kg, 3.místo Mladší žáci:
                 Tomáš Jasanský, 60 kg, 3.místo
Dne 10.4.2010 se konalo 2.kolo Krajského přeboru mladších žáků v Jičíně.  Tentokrát byla naším jediným bodovaným místem 5.pozice Karla Gregara ve váze do 38.kg.  Celkový stav po 2.kole pro nás znamená 13 bodů a na medailové příčky stále daleko ...
 
Proč město ustupuje od budování větrníku na Kozlovském kopci ?                                                       

Hlavním důvodem je negativní hodnocení vlivu stavby vysoké výkonné elektrárny na krajinný ráz. Negativní posudek byl součástí hodnocení vlivu stavby na životní prostředí. Negativní stanovisko také napsalo Město Litomyšl, Obec Semanín, Zemědělský půdní fond a  občanská sdružení působící v oblasti životního prostředí. Vzhledem k tomu, že v okolí jsou bez problémů postaveny jiné větrné elektrárny, bylo by jistě možné dlouhodobým procesem a nabídkou úprav projektu dosáhnout nakonec určité shody a souladu s předpisy.  Trvalo by to však dlouho a stálo by to další peníze. Přitom postupně klesá výhodnost a návratnost investice, což by zbytečně zatěžovalo město a městskou společnost Teza. Některé námitky lze skutečně považovat za úsměvné. tak třeba pro Město Litomyšl a její rezervaci UNESCO je nemyslitelný větrník na 11 km vzdáleném Kozlovském kopci téměř za obzorem, ale dva blízké větrníky u Janova se klidně točí a točí....  Také občané Kozlova nejsou v názorech na větrník jednotni. Převažuje zde však odmítnutí, snad až u 90% obyvatel.. Tak to sdělil i předseda osadního výboru p. Stránský na jednání městského zastupitelstva.....Z toho všeho vyplývá, že rozhodnutí zastupitelů ustoupit od stavby větrné elektrárny na Kozlovském kopci a zabránit současně i tomu, aby zde na velkých plochách nevznikly ani sluneční kolektory a fotovoltaické panely (změnou územního plánu) bylo správné.  Na stejné rozhodnutí ještě čekají ve Skuhrově, je k tomu však nutný závazný legislativní postup a tak je třeba počkat na červnové, nebo pravděpodobněji pak na zářijové jednání zastupitelstva. (mm)
 
Český svaz ochránců přírody PODORLICKO v České Třebové pořádá přednášku                                 

LIDÉ   VERSUS  PTÁCI
PŘEDNÁŠKA  Mgr. Jiřího Macha  člena České společnosti ornitologické o soužití lidí s ptáky bude doplněna 
praktickými radami v ochraně ptactva při nejrůznějších lidských činnostech.
Přednáška   se  koná  ve čtvrtek 15.4. v 17,00  v Ekocentru Podorlicko v České Třebové,  

Akce je podpořena Pardubickým krajem

 

 Markéta Šimáčková zve na besedu 
 ráda bych Vás touto cestou informovala o besedě, která proběhne v centru Grácie, Trstěnická 911, Litomyšl. dne 26. dubna od 17 hodin.  Na této besedě budu ukazovat formy léčení při bolestech hlavy, migrény, vysokém a nízkém tlaku, nespavosti, bolestech kolen, kyčlí  a všech meridiánů v těle a jiných komplikací. Dále dle zájmu budeme diagnostikovat příčinu Vašich potíží/ blokace čaker, meridiánů/, čtení z vašeho obličeje-jen pro zájemce/. Pozvěte všechny koho by to mohlo zajímat.  Beseda proběhne od 17 hodin a předpokládaný konec bude v 19 hodin.  Vstupné na 2 hod  100,. Kč. Nenechte si tuto zajímavou besedu ujít.

 

Dlouhodobě pronajmu byt 1 + 1 v České Třebové na Lhotce. Cena dohodou.
Kontakt 777 123 753, schwarzbach@schwarzbach.cz
 
Konference ISSS 2010 ("Internet ve státní správě a samosprávě").                                                         


Součástí této konference bylo i 12. zasedání rady Asociace krajů ČR. Vše se realizovalo v Kongresovém, výstavním a společenském centru "ALDIS" Hradec Králové. (Foto Luboš Kozel)

 Zásadní téma, internet, spojovalo účastníky 13. konference věnované elektronizaci státní správy, která se konala v pondělí 12. dubna v královéhradeckém Aldisu. Moderátorem konferenční akce, kde vystoupil vedle ministra vnitra Martina Peciny také hejtman Pardubického kraje a místopředseda Asociace krajů ČR Radko Martínek, byl tentokrát populární Václav Moravec. „Česká republika je průkopníkem v elektronizaci komunikace mezi občanem a orgány veřejné správy. Přestože s sebou nově rodící se systém přináší řadu komplikací, považuji internet ve veřejné správě za úžasného pomocníka,“ řekl před zcela zaplněným sálem Radko Martínek, který stál jako poslanec u zrodu elektronizace veřejné správy. „Úřady začínají mezi sebou spolupracovat, a to je náš cíl. Internet by měl lidem sloužit, nikoliv vytvářet bariéry mezi občanem a úředníkem,“ dodal. Letošní ročník ISSS se jako obvykle věnoval tématům které souvisejí s aktuálním stavem rozvoje e-governmentu v Česku a okolních zemích. Nechyběly  otázky spojené s budováním systému základních registrů, zkušenosti z provozu datových schránek včetně toho, co je ještě třeba dotáhnout do konce, stejně jako problematika konverze dokumentů, digitalizace a archivace dokumentů. Součástí programu byly odborné bloky věnované eTurismu nebo digitalizaci televizního vysílání. Se zájmem se setkala i diskuse o dalším rozvoje e-governmentu v programech politických stran.

 Pravidelnou součástí programu zůstává i vyhlášení výsledků oblíbených soutěží, jako jsou Zlatý erb, Eurocrest, Biblioweb či JuniorErb, a předání prestižních ocenění Český zavináč nebo Ceny ministra vnitra ČR za přínos v oblasti ICT ve veřejné správě.  Mezi oceněnými byla také (stejně jako v posledních letech) také Městská knihovna Česká Třebová, která získala ocenění  za nejlepší biblioweb v kategorii měst do 25 000 obyvatel. Ocenění převzala v pondělí 12.4. večer ředitelka městské knihovny Mgr. Gabriela Boháčková a starosta města Jaroslav Zedník.  (mag, zr)