Za Marií Preislerovou                                                             

Dnes v sobotu10. dubna 2010 dopoledne zemřela ve věku nedožitých 93 let paní  Marie Preislerová. Narodila se 25. srpna 1917 v Olomouci v rodině vojenského kapelníka. Její život byl spojen s divadelními prkny a světly ramp již od středoškolských studentských let na olomouckém Pöttingeu v třicátých letech dvacátého století, kdy v Olomouci působil pokrokový režisér Oldřich Stibor. Pod dívčím jménem Marie Černohorská se objevila v tehdejším Českém divadle v roce 1934 v Zelnerově Ptáčníkovi v roli hostinské, v Lehárově Giudittě  jako tanečnice Lolita. Vystřídala  řadu rolí, povětšinou v operetách, v roce 1936 odešla do Kladna, kam ji získala tamní ředitelka Štefa Langrová. Zde poznala svého kolegu, Františka Preislera, českotřebovského rodáka. Ten byl od roku 1935 kapelníkem Východočeského divadla,  pak ve stejné funkci právě v Kladenském divadle. S ním odešla Marie Černohorská pod dvou sezónách v r. 1939 do  Městského divadla v Plzni, kde působili společně po celou válku. Plzeňská éra se vyznačovala velkým množstvím nastudovaných titulů operních a operetních, František současně působil jako šéf zdejšího rodícího se symfonického tělesa.
V roce 1946 pak  byl povolán do čela opavské opery. Byla to teprve druhá sezona začínajícího souboru nedlouho po skončení války. S ním odešla také Marie již jako Preislerová. Kdyby se dnes mohla ohlédnout zpět i za touto érou, mohla by se pochlubit rolemi z klasického odkazu i postavami současných  komedií a her. V Opavě působili Preislerovi společně deset let a dokázali zde uvést opravdu světový a hlavně český repertoár. Hrály se tu, s výjimkou Libuše, všechny Smetanovy opery, ale kromě základních děl i téměř neznámá: Bendlův Starý ženich, Dvořákův Král a uhlíř, Fibichův Blaník, Hedy a Šárka, poprvé provedená Křičkova opera Jáchym a Juliána, Carská nevěsta Rimského-Korsakova. Preislerův Bludný Holanďan byl prvním poválečným Wágnerem u nás.
Od roku 1956 působil dvacet let František Preisler v Olomouci jako první dirigent opery. Po celou dobu svého působení v českých a moravských divadlech a divadelních orchestrech nezapomněl na Českou Třebovou, kam se svou manželkou pravidelně jezdil.  Spolupracoval s organizátory českotřebovského hudebního života, zajišťoval výpomoci pro koncerty Orchestrálního sdružení Smetana, jako vynikající klavírní doprovazeč  účinkoval na vynikajících koncertech o hudebních čtvrtcích. Hrával také v místním kostele na varhany. To platí zejména o době olomouckého působení manželského páru Preislerových. Během doby začala také éra televizní a i tam se Marie Preislerová  prosadila. Nelze neuvést třeba její působení v tehdy velmi populárním ostravském   seriálu "Dispečer", který byl uveden i v zahraničí.
Marie Preislerová se vrátila do Olomouce právě 30 let  po té, co zde začínala, do divadla, které tehdy neslo Stiborovo jméno (Dnes se jmenuje Moravské).  Režisér J. Jedlička ji tehdy  angažoval do titulní role Patrickovy komedie "Paní Savageová". V tehdejších kritikách bylo napsáno, že "M. Preislerová hrála s neobyčejným smyslem pro míru, vkus i volbu výrazových prostředků".  Snad to byla dokonce její nejlepší role , nejvyspělejší herecká kreace z poslední doby. V roce 1977 se rozloučila s olomouckou scénou, kyvadlo řasu to tak tehdy určilo. Po letech, které prožila po boku svého muže, který z olomouckého divadla také musel odejít přesně rok po svých šedesátinách, ač byl plný tvůrčích sil a tento odchod nenesl vůbec lehce. V závěru své umělecké kariéry byl ještě povolán k působení ve slovinském Mariboru.
Po odchodu na zasloužený odpočinek se také vrátil domů do rodné Třebové, kde je také pochován, zemřel předčasně v březnu 1983. Také Marie Preislerová, ač rodačka z Olomouce se na sklonku života přistěhovala do České Třebové. Od r. 2003  žila zde ve Třebové v domově důchodců, před rokem byla ve svých 92 letech postižena mozkovou mrtvící a díky tomu dále pobývala  v léčebně dlouhodobě nemocných v Žamberku. Její stav se však nezlepšoval. Svého o 8 měsíců staršího manžela přežila o 27 let.
Čest její památce!                                                                                                                                                                  (mm)
 
Fotografie:
1. Marie Preislerová v angažmá v Městském divadle v Plzni v době II. sv. války 
2. Marie Preislerová jako obyvatelka českotřebovského Domova důchodců
3. Společný snímek manželů Preislerových z roku 1982 z návštěvy na chatě Ing. Jiřího Preislera v Nových Hradech
    (při letním pobytu na Chatě Maxe Švabinského na Kozlovském kopci).