Českotřebovský deník 127/2010 (1.5.2010)                           
Širší pohled na problematiku našeho gymnázia středních škol vůbec. Nejde totiž jen o stravování                                        Situace kolem stravování a rozpočtu školy byla projednávána také ve středu odpoledne na radě města, ve čtvrtek jednal o problému v Pardubicích také starosta města Jaroslav Zedník s krajskou radní Ing. Janou Pernicovou  telefonicky  a domluvili se na tom, že krajská radní přijede do České Třebové  jednat o zdejších problémech podrobněji v pondělí ráno. Věřím, že se zde domluví  všechno důležité a  ještě v pondělí budou známy první výstupy z jednání. Už tento průběh vypovídá o tom, že vedení města  se snaží pro zdejší gymnázium udělat maximum.
Je třeba ovšem otevřeně přiznat, že právě letošní rok bude pro další rozvoj a rozsah gymnázia důležitý. Uvedu to v několika souvislostech: Gymnázium v České Třebové má ze všech okolních nejmenší spádovou oblast. Aby naplnilo svoji kapacitu potřebuje získávat (vlastně jako jediné z okolních) také např. z Ústí n. O., Litomyšle nebo Lanškrouna a okolí. Přirozenou spádovou oblastí např. ústeckoorlického gymnázia je  také Brandýs n.O., Libchavy, Sopotnice,  Dolní Dobrouč a částečně i Sloupnice a Choceň. Tam všude jsou úplné základní školy s devátými třídami. V blízkém okolí České Třebové takové školy nejsou. Co nám bude platné,  že naše gymnázium má stoletou historii, velkou tradici, pěknou a dostatečně  vybavenou školní budovu a kvalitní zázemí, nebude-li mít žáky. Pokud si dnes mohou vybrat, vybírají především školu bližší s minimálním dojížděním. Navíc dnes odebírá stále větší procento žáků z tzv. "měšťanek" osmitřídní gymnázium a z devítky pak již není o studium na  čtyřletém gymnáziu  tak velký zájem. Českotřebovské gymnázium láká studenty na kvalitní a velmi rozmanitou jazykovou přípravu,  se kterou opravdu nemůže soupeřit žádné gymnázium v okolních městech, snaží se zajistit pro žáky nyní navíc i studijní materiály, učebnice, má řadu dalších předností a aktivity, které jinde v okolí nenajdeme. Systém tří přihlášek však znamená, že dlouho nikdo neví, jak bude budoucí první ročník naplněn. Jinde na tomto webu  krajská radní Ing. Pernicová uvádí, že  letos vyjde z devátých tříd o 700 žáků méně než loni (!). Jistě se tím významně dále sníží i zájem o gymnázia. Na našem okrese jich je nyní sedm, tedy nadbytek. V žádném jiném okrese to tak není. Nikde přitom nepředpokládají, že o gymnázium přijdou, nikde se ho nechystají zrušit, ani v Králíkách, kde má největší problémy, ani v Letohradě, kde je soukromé, a kde vzniklo nejpozději. Vše v době, kdy bylo žáků dostatek a prosazovala se konkurence. Nyní se ukazuje, že o ni až tak nejde, dojíždět (i za lepší školou) jinam se nechce nikomu, stojí to peníze.
Loni nedopadlo přijímání do současného prvního ročníku gymnázia nejlépe, bylo přijato jen 16 žáků, a přesto kraj otevření třídy povolil. Projevilo se to snížením finančního rozpočtu školy, který se tvoří dle normativu na jednoho žáka (celkem to dělá téměř půl milionu korun). Zvláštní normativ je pro pedagogické a nepedagogické pracovníky, tedy úvazky vyučujících a THP a zvlášť pro provozní prostředky školy. Chybí-li od začátku studia  14 žáků v jedné třídě,  nemůže se to neprojevit chybějícími prostředky v rozpočtu a to jak např. v menším osobním ohodnocení učitelů, tak i v menším objemu provozních prostředků školy. Tento stav není jen pro jeden rok, bude nyní trvat po celou dobu, studia této "slabší" třídy, tedy nejméně čtyři roky. Do nového století existence tak vešlo třebovské gymnázium s napjatým rozpočtem. Optimisticky očekávejme, že letos bude zájem o studium ve čtyřletém gymnáziu větší, jinak se problémy rozpočtu gymnázia dále prohloubí a můžou vést i k tomu, že se třeba nová třída neotevře, nebo by muselo rozpočet školy dotovat město. Tak to dělají obce v případě, že trvají na otevření třídy s malým počtem žáků v malých obcích. V České Třebové se to neděje ani na základních školách, které také trpí velkým procentem žáků odcházejících z páté třídy do primy gymnázia. Přitom neotevřením třídy by se již  mohlo projevit ve vlivu na možnosti studia pro dnešní deváťáky citelně - pokud by chtěli studovat, museli by jinam do nejrůznějších měst v okolí dojíždět a Česká Třebová a zdejší gymnázium by ztratilo na svém kreditu opravdu hodně.
Pokles studentů středních škol se očekává i v dalších letech.   Trápí všechny školy a je to nutné řešit v celokrajském měřítku. Některých typů škol je zbytečně moc, není zde třeba otevírat tolik tříd. Vzpomeňme na nejrůznější "management čehokoliv". Už letos brzo na jaře proto přišla vydala Ing. Jana Pernicová, vědoma si populačního poklesu v současných devátých třídách,  výzvu obchodním akademiím  v kraji a také některým gymnáziím, kde je více paralelek, aby omezili počet otevíraných tříd.  To mohlo letošní situaci částečně vyřešit.  Výzva krajské radní byla ostře napadena krajskou opozicí (ODS),  vzniklo z ní zatím doporučení. Přitom o pohledu populace, který míří do středních škol se ví už dlouho a zatím proto předchozí krajská radní M. Málková nic neudělala. Nicméně je jasné, že pro příští rok bude přijata koncepce středního školství, která bude z popsané situace vycházet a jistě se bude také zabývat si počtem gymnázií v našem okrese a také na sousedním Svitavsku. Zde se často poukazuje na gymnázium v malinkém Jevíčku nelogicky otevírající velký počet tříd..
Toto všechno bychom měli mít na mysli, když nyní žehráme na nutnost změny školní jídelny pro gymnázium. Je to jistě řešitelné, dodáme-li do rozpočtu školy chybějící peníze. Může to udělat Město a tím zvýhodnit žáky jedné školy před ostatními, nebo i sami žáci, kteří by platili za obědy více (opět nepřijatelné, nelze dopustit, aby za stejný oběd platili žáci různých škol různou cenu) nebo zajistit kompromis, tedy to aby čtyři třídy nižšího gymnázia chodili na obědy na ZŠ Habrmanova  a ostatní starší potom "nahoru" na internát. To by stálo z rozpočtu školy méně, snadněji by se tyto prostředky ušetřily.  Je těžké žádat na kraji další změkčení  podmínek a tedy výhodu pro naše gymnázium a jeho upřednostnění před ostatními. Ve výše popsaných souvislostech, kdy je škol nadbytek a žáků nedostatek, by to byl jen další argument proto, aby se v nové koncepci středních škol kraje s naším gymnáziem nepočítalo. Už tak máme v rámci kraje jeden problém, spočívající v tom, že gymnázium sídlí v budově patřící městu a kraj nám musí platit nájem, který činí 750 tisíc Kč ročně.  Město se má za to za povinnost o budovu starat a hradit z nájmu všechny opravy a stavební úpravy, z rozpočtu kraje jdou jen prostředky na zajištění  provozu. I tak to je víc a tak by Pardubický kraj daleko raději provozoval školu ve své vlastní budově. Psalo se o tom  již cca před dvěma roky, tehdy jsem zastával názor, budovu na kraj nepředávat,  nelze se zbavovat majetku zdarma. Nyní názor měním hlavně díky tomu, že existenci gymnázia je třeba významně podpořit a jednak i proto, že se objevila možnost tzv. "dlouhodobé výpůjčky", kde bychom školní budovu z majetku neztratili a vzdali se jen nájemného za předpokladu, že bude školu kraj spravovat jako řádný hospodář. 
Ze souvislostí vyplývá, že problém stravování žáků není pro  gymnázium a jeho žáky fatální, je řešitelný a nemá vliv na kvalitu vyučování. Naopak, pokud bychom dále současným stavem zhoršovali ekonomickou situaci školy, dávali bychom zřizovateli, tedy Pardubickému kraji  argumenty pro to, že českotřebovské gymnázium je škola problémová, se kterou raději nepočítat. Nakonec žáci gymnázia se již dříve na internátě stravovali. Změna systému  by nebyla fatální ani pro ostatní školní jídelny ve městě. Ve městě se bude stravovat stále stejný počet žáků, pouze může dojít k přeskupení pracovníků tak, aby vše bylo zajištěno co nejvíce ekonomicky.  Ve skutečnosti by i to prospělo úsporami i našemu městskému rozpočtu.                                                          Milan Mikolecký

Do nového stánku s občerstvením v České Třebové přijmu prodavačku - důchodkyni. Nutný zdravotnický průkaz. Praxe v oboru vítána. Kontaktní telefon 728 305 483.

Prodám kompletní výčep. Zařízená dvojpípa, dva bajonety na sudy, trubky, termostat atd. Mokrý chlaďák 45 litrů. Kompresor. Cena dohodou - levně. telefon 728305 483

Arcibiskup Otčenášek dostal kostel z pardubického perníku                               

Pardubice/Hradec Králové – Tisíce lidí přišly do hradecké katedrály oslavit devadesátiny arcibiskupa Karla Otčenáška. Mezi hosty nechyběl ani zástupce Pardubického kraje Roman Línek, který druhému služebně nejstaršímu biskupovi na světě předal dar v podobě perníkového kostela Zvěstování Panny Marie v Pardubicích. K němu váže arcibiskupa Otčenáška vzpomínka z dob, kdy byl v Pardubicích za minulého režimu vězněný. „V padesátých letech minulého století strávil arcibiskup Otčenášek několik let za mřížemi v budově dnešního okresního soudu a před pár lety mi při společném setkání vyprávěl, že se zpoza okna své cely díval právě na tento kostel. To mu dávalo naději a sílu, že nakonec vše dobře dopadne,“ vysvětluje náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, proč jako dar zvolil právě motiv kostela Zvěstování Panny Marie, který se nachází mezi pardubickým hejtmanstvím a budovou okresního soudu.
Poděkování za občany na Pardubicku  Od Línka je kostel z perníku zároveň poděkováním za dosavadní činnost a duchovní službu jménem široké pardubické veřejnosti. Pardubický kraj spadá pod královéhradeckou diecézi, v níž arcibiskup Otčenášek dlouhá léta působí.  „Lidé z Pardubicka rádi dávají perník, který má evropskou chráněnou značku a je vyhlášenou pochoutkou nejen za hranicemi našeho kraje, ale také naší země,“ dodává Roman Línek. Perníková stavba pro arcibiskupa měří na délku půl metru a je vysoká tyřicet centimetrů.