Českotřebovský deník 131/2010  (5.5.)                                   

Před deseti lety bojovala Česká Třebová za zřízení pověřeného úřadu III. stupně                                  

Probíhala petice, na kterou se podepsalo přes 4000 občanů našeho města.  Velkým nepřítelem zřízení pověřeného úřadu v našem městě byl především "státní úředník" MUDr. Ivan Týče ve funkci tehdejšího přednosty Okresního úřadu.  Nevím z jakého popudu, ale prosazoval rozdělení původního okresu jen na tři části, nakonec byl rozdělen na šest obvodů. Tenkrát jsem jménem petičního výboru (pracoval ve složení Milan Mikolecký - Martin Netolický - Roman Roun - Marek Stránský) pozval k nám do České Třebové na besedu náměstkyni ministra vnitra Prof. Yvonne Streckovou, která nám nakonec svoji účast přislíbila. beseda se konala tehdy v zaplněném sále kina Svět v pátek 18. května 2000. Na besedě jsem tehdy paní náměstkyni předal naši svázanou petici. Její kopie je nyní uložena v městském muzeu. Podařilo se nám dosáhnout, že se aktivitám petičního výboru nakonec připojil také starosta města Jiří Pásek. I tak  nebylo dlouho jasné, zda se pracovníci odboru vnitřní správy na ministerstvu vnitra přikloní  k našemu názoru. Všechno se nakonec podařilo a tak je nyní Česká Třebová (podle abecedy dokonce jako první) zařazena mezi 15 městy s rozšířenou působností v Pardubickém kraji.  Jsem přesvědčen o tom, že bez našich aktivit bychom dodnes patřili do obvodu města Ústí nad Orlicí, byť by byly třeba Králíky poměřeným městem. Díky tomu byly do České Třebové přiděleny další prostředky na dobudování radnice, byl zde zřízen odbor dopravy, rozšířen sociální odbor, na zdejším MěÚ se vydávají pasy a občanské průkazy. Česká Třebová poprvé administrativně pod nikoho nepatří. Okres Ústí n.O. sice ještě existuje, ale jen jako evidenční jednotka, nikoliv jako jednotka veřejné správy. Řada okresních institucí byla zrušena, postupně se mění na územní pracoviště krajských nebo centrálních orgánů. Je dobře že se Česká Třebová stala pověřeným městem, patříme do dobré společnosti: vznikla např. asociace starostů pověřených měst. Kdybychom v této společnosti nebyli, neměli bychom důležité informace získané v přímém jednání získali bychom je až z druhé ruky. Prostě je lepší být přímo u zdroje informací bez prostředníka. Nyní po deseti letech se nový systém veřejné správy již zažil a možná nám ani nepřipadá, že byl dříve jiný, že o dění ve Třebové rozhodovali nikým nevolení úředníci z okresu...            (mm)
 
Návštěva  Prof. Streckové v České Třebové                                                                                           

Zaznělo v řeči paní Streckové:
Kompetence obecních úřadů pověřených výkonem státní správy (dále jen PoÚ) ještě nejsou stanoveny, řeší se, jsou na  to dva roky. Je to druhá etapa reformy, první etapa se nyní dokončuje - ta pojednává o krajích.  Reforma je nutná nejen pro EU, ale i pro nás, je moderní a bude-li uskutečněna, bude u nás nejvyšší míra samosprávy   (vůči státní správě) ze zemí EU.
Návrhy rozdělení na "správní okrsky" - oblasti působnosti PoÚ - zpracovávají pro MV ČR také některé vysoké školy, ministerstvo vnitra vypracuje mimo jiné z těchto návrhů k "celonárodní diskusi" 3 varianty. Abych řekl pravdu, nevím,  co si pod tím mám představit. Moc si neslibuju od té celonárodnosti - má v naší zemi spíše punc toho, že se tomu bude věnovat parlament a veřejnost bude odbyta s tím, že "dala poslancům mandát ve volbách". Což ovšem asi   není vina paní Streckové.
Pan Týče, přednosta Okresního úřadu Ústí n.O., ani paní Strecková jako státní úředníci nejsou těmi, kteří rozhodnou,  rozhodne Parlament. Oni pouze předloží varianty. Proto je myslím velmi dobře, že tu paní Strecková byla, protože je  teď o něco větší naděje, že na naše město bude pamatovat. Dostat se do návrhů ministerstva je dle mého názoru  80% úspěchu.
Pan Týče udělal chybu, když vypracoval inkriminovaný návrh na rozdělení okresu a konzultoval jej se starosty měst v  našem okrese, měl prý na reformu zaslat pouze názor a to pouze svůj vlastní.  Paní Strecková si, stejně jako pan Čepelka - starosta Ústí nad Orlicí, ačkoliv se jinak neshodli, neumí představit, že by Česká Třebová nebyla sídlem PoÚ.  Objevilo se prý kritérium, že z kterékoli obce správního okrsku má být do sídla nejvýše 12 km. Paní Strecková je osobně nakloněna většímu počtu okrsků. Paní Strecková chápe naši snahu, bere ji jako legitimní zájem občanů, prý je tato snaha jen poněkud předčasná. V čemž  se asi neshodneme.
Diskusní večer byl zahájen v 17:00, paní Strecková přijela asi v 17:40, ve stejnou chvíli přijela i paní Nedvědová, poslankyně PS PČR za ODS. Večer byl ukončen okolo 19:45. Paní Streckové byla panem Mikoleckým, hlavním iniciátorem petice, předána kopie její první verze s 3947 podpisy. Již nyní má petice o několik set podpisů více (asi 4200) a další budou jistě přibývat.  Marek Stránský
(Viz iČTZ 21/2000)
 

Dnes 5. května po deváté hodině ranní se venku v prostoru před  budovou ústecké Základní umělecké školy na okraji staveniště budoucího parku-náměstí konalo slavnostní zahájení letošního ročníku Kocianovy houslové soutěže. Všechny přítomné přivítal ředitel ZUŠ a soutěže PhDr. Tomášek, v Ústí nad Orlicí pak účastníky soutěže přivítal i ústeckoorlický starosta Richard Pešek. Soutěž probíhá v nové budově ZUŠ, další doprovodný program i v Roškotově divadle. Má velkou tradici, soutěží prošla řada významných houslistů.  Na sousedním staveništi se v tu chvíli nepracovalo. Za půl hodiny však ji na stoupili na práci opět dlaždiči firmy Sedláček a také kameníci další firmy řezající za velkého hluku kameny do suché zídky  pokračovali jako v jiných dnech v narušování školního vyučování sousední SZŠ. V kruhových květináčích rostou také od úterního večera první zasazené stromy. Opravdu docela "dospělé", jistě nebyly zadarmo.  Jsou zasazeny poměrně mělce a bez opěr, věřme že vydrží i větrné počasí a dobře se ujmou. 


Občanské sdružení LAXUS, kontaktní centrum Pardubice                                

Toto sdružení Laxus je neziskovou organizací a v Pardubickém kraji působí od 1.1.2007. Cílem tohoto sdružení je minimalizovat rizika spojená s užíváním drog. V programu je poskytován výměnny injekční program, krizová intervence, základní zdravotní ošetření, testování na hepatitidy a HIV, hygienický a potravinový servis a poradenství. Mimo Pardubice a to je důležité poskytuje Laxus tyto služby i ve větších městech regionu, jako např. Svitavsko (Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Polička, Proseč a Moravská Třebová), Ústecko-Orlicko (Česká Třebová, Žamberk, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Králíky a Letohrad), Chrudimsko a Pardubice (Chrudim, Přelouč, Chvaletice, Holice, Prochovice, Hlinsko a Skuteč). Do těchto regionů vyjíždí denně, na každé území připadají v plném provozu 2 výjezdy týdně. (Za uplynulý rok to bylo 337 výjezdů a program využilo 280 osob). V loňském roce proběhlo v kraji celkem cca 2000 kontaktů, bylo vyměněno 38.000 ks injekčních setů. V letošním roce (leden - duben) využilo již služeb centra cca 100 osob, proběhlo 750 kontaktů a bylo vyměněno 20.000 ks injekčních setů. Tuto službu zajišťuje cca 7 pracovníku, kteří mají vesměs vyšší ale ve většině případů vysokoškolské vzdělání.                                                       Foto Luboš Kozel - ředitel programu Ing. Jiří. Staníček
Pardubický kraj vyčlenil v letošním roce na činnost tohoto sdružení tyto částky:
470.000,- kontaktní centrum, 370.000,- terenní služby, 250.000,- ambulantní služby a 70.000,- na práci ve věznicích.
 

 
     Průměrný důchod v některých státech Evropy
Stát Průměrný důchod v € Dtto v Kč
Lucembursko 3 000 76 500
Norsko 1 760 44 880
Řecko 1 600 40 800
Dánsko 1 411 35 981
Švýcarsko 1 393 35 522
Itálie 1 141 29 096
Francie 1 108 28 254
Švédsko 1 060 27 030
Finsko 1 050 26 775
Island 1 046 26 673
Rakousko 1 026 26 163
Španělsko 877 22 364
Belgie 847 21 599
Německo 791 20 171
Německo-jiný pramen 980 24 990
Malta 615 15 683
Slovinsko 604 15 402
Velká Británie 460 11 730
Polsko 437 11 144
Česká republika 396 10 098
Portugalsko 354 9 027
Slovensko 351 8 951
Maďarsko 332 8 466
Chorvatsko 324 8 262
Estonsko 288 7 344
Lotyšsko 258 6 579
Litva 220 5 610
Rumunsko 177 4 514
Bosna a Hercegovina 171 4 361
Bulharsko 145 3 698
Albánie 55 1 403
Salóny krásy mají po slabších letech opět našlapáno                                             
Hradec Králové – Ekonomická krize, kterou výrazně pocítil v uplynulém roce sektor služeb, pomalu odeznívá. Potvrzují to především kadeřníci, kosmetické salóny a zařízení, které pečují o tělo a lidské zdraví. Majitelé kosmetických salónů v kraji dodávají, že se počet návštěv oproti loňskému roku zdvojnásobil. Jednou z hlavních příčin je fakt, že se s přibývajícími slunečními paprsky lidé více odhalují a služby krásy mají stále více v oblibě také pánové. „Zaznamenáváme nejen návrat klientek, které v posledních dvou letech omezily naše služby, ale přicházejí k nám i noví zákazníci, kteří se o nás dozvěděli od stávajícící klientely. Dokonce začínají chodit i pánové, momentálně tvoří pět až deset procenty klientely,“ vidí výrazné změny ve struktuře zákazníků Helena Vejsová, majitelka kosmetického salónu Mona L v Hradci Králové. „Obecně lze říci, že jsou nyní v kurzu dražší služby jako například prodlužování řas nebo thajské masáže,“ dodává Vejsová. Klientelu kosmetických studií přesto tvoří z větší části stále ženy. Ty chodí na kosmetiku či masáže v průměru jednou měsíčně. „Dopřávám si pravidelně kompletní masáž celého těla a obličeje, návštěva salónu je pro mě příjemnou relaxací, která mi dodá sílu na několik týdnů,“ přiznává Hana Marečková, zákaznice salónu Mona L a dodává, že i ona munulý rok omezila frekvenci návštěv více jak o polovinu.
  Kromě klasických služeb sílí poptávka po nových službách. Oživení trhu v oblasti péče o tělo odbornící připisují opadnutí psychologického tlaku, který hospodářská recese přinesla a pochopení žen, že s jejich atraktivitou sílí možnost uplatnění na trhu práce.  „Zaměstnavatelé mají možnost vybírat si z více adeptů a tak rozhoduje každá maličkost. Navíc krásně vypadající žena má i vyšší sebedůvěru, která je při konkurzech důležitým vnitřním faktorem,“ dodává odborník a personalista z komunikační agentury Commservis.com Tomáš Zdechovský.                                                                     Zuzana Ducháčová