Českotřebovský deník 141/2010      (15.5.)                             
Budoucí Pernerovo náměstí se připravuje - k dokončení zbývají necelé čtyři měsíce                               

 
 
Školy neotevřou  některé třídy - Gymnázium v České Třebové problémy nemá                                      

Otázce přijímacího řízení na střední školy v kraji se  věnuje sobotní MFD. Šest tříd na gymnáziích a obchodních akademiích se příští rok neotevře.  Podle článku 3 třídy ubudou na středních školách v Pardubicích, po jedné ubude v Chrudimi, Svitavách a v Přelouči. Krajská radní Jana Pernicová vydala doporučení, které bylo z části akceptováno. Ve Svitavách se to týká Obchodní akademie, škola  otevře jenom dvě paralelky. Podobně se tak stane  na obchodní akademii v Pardubicích a na gymnáziu v Přelouči (zde úplně zaniká čtyřleté studium). Ostatní vyčkávají. Zajímavý je postoj (internátního) gymnázia v malém Jevíčku, kde se neměla otevřít třída osmiletého gymnázia.  Dobrovolně se škola neomezí, pokusí se třídu otevřít, rodiče už s ní prý už počítali, i když v budoucí primě mají zatím podle MFD jen 7 zájemců. Málo zájemců o osmileté studium měli také např. v Žamberku. Zde bylo zajímavé, že se sem letos nehlásil ani jediný žák z Jablonného, odkud dříve do Žamberka pravidelně jezdili. Po výzvě se rodiče rozhodli  zřejmě neochuzovat tamní základní školu.  V České Třebové bude mít gymnázium standardně dvě nové třídy, jednu třídu osmiletého a jednu třídu čtyřletého studie. Podle všeho se loňský debakl, kdy se otevřela  třída  čtyřletého studia jen s 16 žáky opakovat nebude, již nyní je zájemců dostatek. Lze spekulovat o tom, že loňský úbytek zájemců způsobilo, že třebovské gymnázium si jako jediné v okolí dovolilo "luxus" přijímacích zkoušek. Letos se z toho všichni poučili a počet zájemců o studium podstatně vzrostl. Naplněno je také gymnázium Ústí n.O., kde z původních 80 přihlášek do čtyřletého studia zůstalo 30 zájemců, na střední zdravotnické škole  v Ústí nad Orlicí je ještě několik míst na oboru sociální činnost. Druhé kolo přijímacího řízení ve třech oborech bylo vyhlášeno také na VDA a  volná místa jsou  v různých oborech pro studium na SOŠ a SOU TO na Skalce . Novinkou pro studium na této škole je to, že na obor zámečník (strojní mechanik) vyhlásil Pardubický kraj motivační program. Předpokládá se, že výše stipendia bude od 200 do 500,- Kč měsíčně v závislosti na ročníku, prospěchu a chování žáka.  Druhá kola přijímacího řízení  v těchto dnech končí a tak budou čísla opět upřesněna. I tak bude možné na webových stránkách středních škol zjistit, kde a kolik volných míst stále pro studium přetrvává. Je to tím, že  z devátých tříd v kraji vychází cca o 700 žáků méně než loni a to je citelné snížení, největší v posledních letech.
Pořád tak mohou absolventi devítek vybírat, i když už je někde ke studiu přijali a  spekulovat. Díky současně platnému systému přijímacího řízení  budou mít školy definitivní počty žáků až tak koncem června a vlastně až 1. září při zahájení nového školního roku. V tuto dobu také doplní první ročníky středních škol někteří repetenti. Paradoxně i v tuto dobu ještě mohou žáci svůj záměr studovat na střední škole ještě "poopravit". Dotace středním školám se dávají jako dotace na žáka podle stavu žactva k 30. září.  (mm)
 
VOŠ  Gustava Habrmana připravila inovaci vzdělávacích programů VOŠ                                                                               

Vzdělávací programy po inovaci mají modulové uspořádání a výsledky vzdělávání jsou hodnoceny kreditovým systémem ECTS. Absolventům se díky získaným kreditům zvýší šance pro přijímání do zkrácených forem bakalářských studií. V současné době probíhá schvalovací řízení. bsolventi vzdělávacího programu Sociální práce VOŠ Česká Třebová  mají možnost absolvovat  zkrácené bakalářském studium na Rašínově vysoké škole v Brně. Výuka bude probíhat od října 2010 v České Třebové.
 
Budova ústeckoorlického nádraží byla prohlášena  potřetí a definitivně za kulturní památku                                                

 Podle informací, které zaslal Ing. Martin Kadrman,  bylo ústecké vlakové nádraží již počtvrté vyhlášeno kulturní památkou. Ministerstvo kultury vydalo meritorní rozhodnutí ve prospěch této historické budovy z roku 1874 v minulém týdnu. Nyní běží patnáctidenní lhůta, během níž se mohou účastníci řízení proti rozhodnutí rozkladové komise odvolat. Zatím tuto možnost odvolání již dvakrát využily České dráhy a našly ve stanovení MKČR nějakou procesní chybu. Nyní by mělo být toto prohlášení již definitivní. Budoucí využití historického objektu nádraží ale stále není jasné, zejména Město Ústí nad Orlicí se úporně brání uznat možnost využit tuto budovu  jako další potenciál pro zlepšení atraktivnosti města a ukazuje, že stále jen hledá cestu k tomu, aby bylo možné vystavět  budovou budovu nádraží.