Českotřebovský deník 144/2010  (18.5.)                                
Co se děje v Naději                                                                                                    

Rok 2010 je pro Naději rokem jubilejním. Je to již 20 let, co naše občanské sdružení vzniklo.Iniciátory byli tenkrát manželé Hradečtí, kteří  začali pomáhal prvním rumunským uprchlíkům, kteří se začali objevovat na našem území….
Od té doby se mnohé změnilo.od amatérské dobrovolnické práci hrstky nadšenců se NADĚJE proměnila v profesionálního poskytovatele sociálních služeb z celorepublikovou působností. Více informací o aktuálním dění, organizační struktuře a programech NADĚJE  se dozvíte na www.nadeje.cz. Tento rok je rokem oslav. a to i u nás v České Třebové. V roce 1997 naše pobočka slavila 10 let výročí a k této příležitosti jsme pro občany  připravili v Javorce Den NADĚJE, který navšívilo více jak 1200 lidí. Pro velmi dobré ohlasy jsme se rozhodli tuto akci zopakovat i letos a pozvat na ni i všechny možné partnerské subjekty, které nám v naší terénní sociální práci pomáhají.            V sobotu 19.6.2010 od 14hodin do 18 hodin v Javorce se tedy  můžete těšit  na mnoho zajímavého. Např. kvalitní „live“ hudební produkci, výborné občerstvení od Kavárničky U Tygra, atraktivní ukázky jízdy na koni v dámském sedle(jako v pohádce o Popelce)  z Jezdeckého klubu manželů Machových z Janova u Litomyšle s možnosti svezení, ukázky práce Městské Policie , Policie České Republiky a místních hasičů, dravci ze záchranné stanice Charlie, svezení na lodičkách okolo vodníka, adrenalinovou lanovku, ukázku šermířských soubojů skupiny Tartas, akční stanoviště fantasy klubu Mellon a mnoho dalších atraktivních aktivit, která budou rozeseta po celé Javorce od 14hodin do 18 hodin.Mateřské centrum Rosa si připravilo pro nejmenší pohádku Tomáše Běhala: Baba Yaga Pohádka o Jeníkovi a Mařence, kterak se v lese ztratili.(začátek v 15h)  Večer( od 20hodin) pak na oslavy naváže premiéra divadelní hry Don Quichotte v podání divadelních nadšenců z řad mladých lidí z České Třebové a okolí.  Vítaní jsou nejen jednotlivci, ale i celé rodiny, všechny generace. Vstupné se nevybírá. Přijďte se pobavit a strávit příjemné odpoledne s Nadějí. Každý soutěžící dostane sladkou cenu a navíc startovní průkazy budou slosovatelné.
V případě nepříznivého počasí proběhne koncert hudebních skupin v nedalekém Národním domě.  Rádi bychom poděkovali vedení Města Česká Třebová, které dlouhodobě a koncepčně podporuje práci našeho sdružení. . Viktor Pešek vedoucí pobočky


Barevné grafiky českotřebovského gymnázia od Borise Jirků                             

Loni při příležitosti 100 let gymnázia nechal Karel Šiller u pana akademického malíře Borise Jirků vyrobit 100 ks serigrafií s námětem gymnázia. Chtěl je prodávat v galerii při příležitosti oslav, ale bohužel toho moc neprodal.    V současné době má galerie Ještěr k dispozici  ještě několik desítek grafických listů, které by mohly být  výborným dárkem. Stojí pouhých 500 Kč a  to je cena, za kterou jinde nikde  tak vynikající grafiku od Profesora  Borise Jirků určitě nedostanete. Navíc začíná tradiční období abiturientských srazů. I pro jejich účastníky může být tato nabídka velmi zajímavá.  Každý grafický list je podepsaný, každý má své serigrafické číslo a je to taková ryze třebovská věc. byla by velká škoda, kdyby  měly zůstat v galerii bez užitku!
CYKLO GLACENSIS 2010                                                                                    

Region Orlicko - Třebovsko připravuje na dny 21. a 22. května ve spolupráci se Sdružením obcí Orlicko, mikroregiony Vysokomýtsko, Lanškrounsko, městy Choceň a Náchod, DSO Regionem Orlické hory a s okresem kladským 9. ročník mezinárodní cyklistické akce Cyklo Glacensis 2010. Tato akce zahajuje cykloturistickou sezónu v česko-polském příhraničí, koná se s finanční podporou zúčastněných regionů a Pardubického a Královéhradeckého kraje. Osobní záštitu nad letošním ročníkem opětovně přijal náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. „Organizátory Cyklo Glacensisu jsem rád osobně i finančně podpořil. Považuji ho za jednu z nejzdařilejších akcí pro veřejnost, která v posledních 20 letech na česko – polském pohraničí vznikla,“ uvedl nadšený cyklista Roman Línek.
"Cyklo Glacensis má veliký význam nejen pro propagaci cykloturistiky ale i pro vzájemné poznání Čechů a Poláků. Krásná příroda, kterou trasa 9. ročníku vede, je inspirací pro další výlety do přírody pro širokou cyklistickou veřejnost. Přeji pořadatelům i účastníkům akce krásné počasí a spoustu zážitků při výletu nejen za zdravím," připojil své přání radní pro cestovní ruch Pardubického kraje Miroslav Stejskal.
Akce se zúčastní 18 týmů startujících v pátek 21. 5. 2010 v 8 hodin ráno z osmnácti různých míst pořádajících českých a polských regionů - z českých měst se startuje z Ústí nad Orlicí, České Třebové, Brandýsa nad Orlicí, Chocně, Žamberka, Králík, Lanškrouna, Vysokého Mýta, Náchoda a Bačetína. V každém týmu pojede deset a více cyklistů a po různých trasách dojedou do cíle ve Starem Gierałtowie v Polsku. Každý účastník získá na památku tričko a štítek na kolo s logem Cyklo Glacensis.
Tradičně se k propagační jízdě připojují významné osobnosti veřejného života, v průběhu předcházejících ročníků se jí zúčastnili hejtmani a radní obou krajů, zástupci agentury CzechTourism, ministerští úředníci, předsedové mikroregionů a starostové příhraničních obcí a měst. Pravidelným účastníkem téměř všech 9 ročníků je v roli hejtmana, či dnes náměstka hejtmana Roman Línek. „Z Pardubic jsem jako cyklista zvyklý na rovinu. Při Cyklo Glacensisu to v česko-polském pohraničí ale bez kopečků nejde a tak se těším, že zde zanechám na každý kilometr více potu a energie než v rodných Pardubicích. Cyklo Glacensis je záběr, ale také legrace a setkávání s aktivními lidmi v malebných kulisách Orlických či v Polsku Bystrzyckých hor,“ popisuje své zážitky Roman Línek.
V cíli je na páteční večer 21. května 2010 pro všechny zúčastněné připraven společenský večer s prezentací činnosti českých i polských pořádajících regionů a zábavný program. Projekt je zrcadlově připravován i z polské strany. Očekává se, že se ke kmenovým členům startujících týmů připojí další dobrovolní cyklisté, kteří s nimi ujedou část trasy nebo s nimi dorazí až do cíle. Ve Starem Gierałtowie se předpokládá, že se sejde až čtyři sta cyklistů. Po společně stráveném večeru zde účastníci přenocují a následující den se vrátí do svých domovů. Všichni příznivci cykloturistiky, jste zváni k účasti!
 
Pomáháme, kdo pomůže nám?                                                                              

KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pardubice zahájilo v dubnu 2010 realizaci projektu na podporu integrace a zaměstnanosti osob pečujících o osobu blízkou v Pardubickém kraji. Projekt nabízí nejen vzdělávací aktivity, ale i přímou podporu při hledání pracovního místa. KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. představuje projekt „Pomáháme, kdo pomůže nám?“, (reg. číslo CZ.1.04./3.3.05/31.00296), který je financován z  Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Projekt bude realizován na území Pardubického kraje po dobu patnácti měsíců. Realizátorem projektu je KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. Pardubice spolu s partnerem, kterým je Městský úřad Česká Třebová. Vzhledem k vysoké míře zátěže a nízkému sebevědomí, které znesnadňují osobám pečujícím o osobu blízkou přístup na trh práce, vznikl tento projekt, který si klade za cíl nejen integraci, zvýšení motivace a zvýšení kvalifikace, ale především má pomoci cílové skupině znovu získat práci. Hlavními překážkami pro osoby pečující o osobu blízkou je nízké sebevědomí a sebedůvěra, komunikační bariéry a také omezené časové možnosti. Proto je projekt zaměřen na zvýšení motivace a zvyšování kvalifikace v oblastech, které pak cílové skupině umožní najít pracovní místo na zkrácený pracovní úvazek. Projekt vychází z již dříve provedené analýzy potřeb pečujících osob a zahrnuje dvě části. Tou první je individuální poradenství, motivace účastníků a přímá podpora při hledání pracovního místa, tou druhou jsou vlastní vzdělávací aktivity. Proběhne také série seminářů, která poskytne další zlepšení v komunikačních i sociálních dovednostech a schopnostech. Důležitou součástí bude i absolvování odborné praxe. Systém podpory je opravdu komplexní.  KŘIŽOVATKA handicap centrum o.s. bude i po skončení projektu vyvíjet aktivity pro cílovou skupinu a podílet se tak na vyšší zaměstnatelnosti těchto osob. O průběhu projektu, realizaci kurzů a seminářů, i o dosažených pokrocích účastníků, vás budeme průběžně informovat.  Projekt je nyní ve fázi výběru účastníků. Jste-li osobou pečující o závislého člena rodiny a chcete si zvýšit svou kvalifikaci, pak máte výbornou příležitost. V případě zájmu o vstup do projektu nebo o získání bližších informací, nás můžete kontaktovat: Manažer projektu: Petra Nováková, tel. 774 467 497, e-mail: projekty@krizovatka-hc.cz,