Českotřebovský deník 149/2010 (23.5.)                                  
Bacrie o.s. informuje - V Křivolíku opět ožije Pravěk                                          

Pravěká osada Křivolík bude v červnu opět několik dní zaplněna pravěkým životem. Nejdříve 12. června to budou Brány otevřené, které návštěvníky pozvou zpátky do pravěkého života jedné osady. V Křivolíku bude možno spatřit různé řemeslné techniky a práce spojené s příchodem léta. Připravovaný sobotní program bude zaměřen tak, aby se návštěvník mohl přímo podívat na praktické využití pravěkých technologií v životě osady, také bude připraven program pro děti, zajímavosti z dobové kuchyně a občerstvení. Další otevřenou akcí v Křivolíku bude tzv. „týden pro školy“, který bude probíhat v termínu 14. - 18. června. Na osadě bude připraveno několik zážitkových aktivit pro mladé lidi vedoucí k hlubšímu poznání života našich předků. Účastníci se setkají s výrobou a použitím nástrojů doby kamenné, zpracováním textilních materiálů, tkaní látek, zpracováním dřeva a dále metalurgickými dílnami z doby bronzové a železné. Po tomto, více než nabitém programu, se Bacrie chystá během léta k vytvoření dalšího zázemí v Křivolíku a dále přípravy nových zajímavých projektů, které by měly být prezentovány už v září na největší akci na osadě -  Festivalu živého pravěku. Ten je plánován podobně jako minulý rok a bude probíhat s účastí většího množství spřátelených skupin a příznivců, kteří oživí pravěkými řemesly a technologiemi Pravěkou osadu Křivolík.                                                                                     (Bacrie, o.s.)

 

Českotřebovský kohoutek je nejbližší akcí, které se bude sdružení Bacrie účastnit                                  

V rámci našeho programu bude předvedeno i spuštění a plavba na rekonstrukci pravěkého člunu z jednoho kusu kmene- monoxylu. Zakončíme tímto experiment, který probíhal přerušovaně od února letošního roku a vyžadoval desítky hodin práce. Monoxyl byl vyráběn za pomocí replik pravěkých nástrojů a byl dlabán ručně z jednoho kusu javorového kmene. Na akci bude pro veřejnost samozřejmě možnost si plavbu vyzkoušet.
 Hejtman obdaroval maturanty, dostali podkovu pro štěstí                                                                

Česká Třebová (21. 5. 2010) - V obřadní síni Staré radnice převzalo v pátek 21. května šest desítek absolventů českotřebovského gymnázia maturitní vysvědčení.  Slavnostní  vyřazení zahájila místostarostka Jaromíra Žáčková. Bývalý středoškolský učitel Radko Martínek, dnes hejtman Pardubického kraje, popřál studentům ke složení první důležité životní zkoušky a předal jim perníkovou podkovu pro štěstí.  
„Považuji za důležité, abyste si vybrali takový obor, který vás baví a naplní vaši profesní dráhu,“ pozdravil hejtman maturanty. „Ať budete kdekoliv, nezapomínejte, kde jste vyrostli a studovali. Ze zkušeností vím, že vše je řešitelné, ale jedno vím jistě, bez vzdělaných lidí se Pardubický kraj neobejde,“  apeloval hejtman na studenty, aby se po studiích vrátili zpět do rodného kraje.  (mag)

 

Sociálním službám schází jasná pravidla                                                                                                

Česká Třebová (21. 5. 2010) –  Hejtman Radko Martínek dlouhodobě spolupracuje s  týdenním stacionářem A – Centrum v místní části Lhotka. Péči o osoby se zdravotním postižením v tomto zařízení považuje hejtman Pardubického  kraje za mimořádnou. „Obdivuji všechny, kteří se o postižené starají, proto musíme docílit, aby jejich práci nezatěžovala existenční nejistota nebo zbytečné statistické výkazy,“ řekl při páteční pracovní návštěvě stacionáře.
Po prohlídce moderního zařízení ředitelka Eva Ostruszková poukázala na některé nedostatky zákona o sociálních službách. Uvedla, že platná legislativa neúměrně zvyšuje administrativu, a to dokonce pracovníkům v přímé péči, kteří by se výhradně měli věnovat zdravotně postiženým. Nejsou  jednoznačně stanovena pravidla financování od státu a kraje. „V letošním roce,  poprvé za třináct let činnosti stacionáře, jsme již na začátku roku znali výše dotací od Ministerstva sociálních věcí a od Pardubického kraje, což je velká a podstatná změna. V minulých letech jsme se dozvěděli jejich konečnou výši třeba až v říjnu. Ovšem za situace, že jasná pravidla pro financování chybí, je i tak těžké stanovit  rozpočet, dodržet ho a vůbec plánovat. Nepříznivý stav je také důsledkem toho, že se financováním zabývají dvě instituce, kraj a ministerstvo. Bylo by žádoucí, aby se rozhodovalo pouze na kraji,“ míní Eva Ostruszková.
Občanské sdružení poskytuje sociální služby osobám se zdravotním postižením.V   českotřebovském A  - Centru  nabízejí týdenní pobyt s ubytováním od roku 2006 díky Radku Martínkovi,  který sehnal podstatnou část financí na opravu a přistavění patra  budovy bývalé mateřské školy.  Cílem je začlenění handicapovaných osob ve věku 16 až 64 let  do běžného života.  (mag)  Foto L. Kozel
 
Terminál, první krok k jednotnému systému dopravy v kraji                                                             

Česká Třebová (21. 5. 2010) – Multifunkční dopravní terminál před českotřebovským nádražím  zvýší komfort pro cestujícíma výrazně pomůže s řešením dopravní infrastruktury v České Třebové i v Pardubickém kraji. Uvedl to hejtman Radko Martínek při páteční pracovní návštěvě České Třebové.  
 „Do České Třebové, významného železničního uzlu,  svedeme autobusovou dopravu z východní části regionu.  Přes švýcarské fondy se pokusíme získat peníze i pro Pardubice, kde plánujeme také modernizaci. Pak bychom měli obě klíčová centra připravená pro integrovaný dopravní systém,“ sdělil hejtman. Výstavbu dopravního  centra na Bezručově náměstí považuje za jednu z nejsmysluplnějších akcí hrazených z evropských peněz. „Je to skutečně vynikající projekt,“ potvrdil předseda krajského Klubu zastupitelů ČSSD a českotřebovský zastupitel Martin Netolický. „Je třeba ocenit, že město dává ze svých zdrojů více jak 130 milionů korun, za něž by mohlo pořídit věci, které by možná občané České Třebové více přivítali. Tento projekt je ukázkou výborné spolupráce města a kraje,“ dodal Martin Netolický.
Multifunkční dopravní terminál v České Třebové bude dokončen v září letošního  roku. Na stavbu přispěla   Evropská unie částkou 140 milionů korun. (mag)  Foto Luboš Kozel