Pět let spolupráce s italským městem Agrate Brianza         

Může se zdát neuvěřitelné, ale od podpisu smlouvy o spolupráci s našim italským partnerským městem Agrate Brianza uplyne v letošním roce již pět let. To je vhodný okamžik k bilancování toho, co naše spolupráce přinesla občanům našeho města.
Ve výčtu se zaměřím zejména na výjezdy našich občanů do Agrate Brianza. Ti, kteří dění ve městě sledují, vědí, že Italové do České Třebové přijížděli zejména v době konání Týdne sportu, kdy se zapojili do přátelských sportovních utkání. V posledních letech jsme zástupce všech našich partnerských měst zvali v měsíci září v rámci Dnů partnerství, kdy se nám díky projektům schváleným Evropskou unií podařilo uhradit většinu nákladů z těchto financí. Ceníme si toho, že tyto partnerské akce také každoročně podpořil i Pardubický kraj ze svého rozpočtu. Nemalou měrou nám pomohli i občané našeho města, kteří nabídli pro členy delegací bezplatné ubytování a zajištění snídaní. Díky jim a zapojení dalších obyvatel našeho města se nám podařilo připravit vždy zajímavý program, kde jsme mohli ukázat, jak se žije v České Třebové.

 

2004
V roce 2004 navštívilo naše město několik představitelů italského města Agrate Brianza v čele se starostou města panem Adrianem Polettim a českotřebovskou rodačkou paní Helenou Lipenskou, která celé jednání tlumočila. V té době mělo vedení Agrate vybraná tři města v České republice, která navštívili. Již při prvním setkání bylo zřejmé, že Česká Třebová je „jejich krevní skupina“.
2005
Dne 24. 6. 2005 na Starém náměstí za přítomnosti cca tisícovky našich občanů a cca 200 občanů z Agrate Brianza oba starostové podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci.  Tím bylo odstartováno mnoho výměnných akcí, kdy měli naši občané příležitost k navázání osobních přátelství s obyvateli tohoto našeho partnerského města.
Podpisu smlouvy v našem městě předcházela návštěva naší skupiny v Itálii. Dne 31. 5. 2005 odjela do Agrate Brianza delegace čítající cca 200 občanů, složená ze zástupců vedení města, zastupitelů, podnikatelské sféry, sportovních, kulturních, církevních, školských a sociálních institucí, aby zde byla přítomna podpisu smlouvy o spolupráci mezi našimi městy. Prezentovali se zde zástupci kulturních skupin Triarius, Maxmilián, pěvecký sbor Bendl, swingový orchestr, skupina ŠUTR, mažoretky, sportovci – basketbalisté, fotbalisté, hokejbalisté. Své umění zde předvedl i Jan Betlach. Téhož roku v prosinci Česká Třebová předvedla v Agrate tradiční betlémy a zvyky spojené s Mikulášem a vánočními svátky.
2006
V roce 2006 se na pozvání italských učitelů skupina dětí z parnické školy zúčastnila mezinárodní konference v italském městě Spoleto na téma školních rad a školních parlamentů a také na téma partnerství mezi občany (31. 5. – 1. 6. 2006).
Koncem  května vyrazila do Agrate na kolech skupina cyklistů pod vedením Milana Čechala, které následovali mladí fotbalisté (ti již v autobuse) společně s kandidátkami do soutěže Miss Agrate Brianza. 27.7.2006 odcestovala do Itálie čtveřice českotřebovských horolezců, aby se svými italskými protějšky zdolala alpský masiv Monte Rosa. Akce se uskutečnila při příležitosti oslav 30. výročí od založení  agratského horolezeckého klubu. Od jara roku 2006 se mezi učiteli základních škol připravoval společný projekt pro spolupráci mezi základními školami. Jejich výsledkem byly každoroční výměny dětí, poznávání rodinného a školního života u nás a v Itálii. V průběhu let se v italských rodinách vystřídalo cca 100 dětí ze základních škol a dalších 22 studentů gymnázia navázalo kontakt v průběhu minulého školního roku. Byl navázán i osobní kontakt mezi ředitelkami mateřských škol.
2007
Na sklonku zimy přijeli na krátkou návštěvu italští lyžaři při příležitosti zahájení provozu areálu Peklák, aby navázali kontakty se členy SKI klubu (únor). V květnu reprezentovala naše město v Agrate delegace složená z mladých sportovců – gymnastek, volejbalistek, fotbalistů, oddílu karate a zástupců SKI Klubu. Českotřebovští mykologové zde jednali o mezinárodním semináři, který se konal v září téhož roku v České Třebové. Poté 27. června 2007 přijela do Č. T.  delegace složená z mladých fotbalistů a gymnastek v doprovodu dalších zástupců sportovních a kulturních skupin. Někteří rodiče mladých fotbalistů k nám přijeli dokonce na vlastní náklady. V červenci k nám přijelo na soukromou návštěvu 10 italských rodin – rodiče s dětmi, které se zúčastnily školní výměny. Bylo až dojemné slyšet v letním vedru u potůčku v Javorce, že Česká Třebová  je lepší než Praha.
V říjnu 2007 do Agrate vyjela skupina složená z členek Sportovního klubu  (mažoretky), žáků ZUŠ, folkové skupiny, Triaria, zástupců SOŠ a VOŠ. Dále se zúčastnily kuchařky, které v Agrate připravily české buchty a koláče jako ukázku české kuchyně.
2008
V lednu  při příležitosti slavnostního otevření agratské knihovny se uskutečnila výstava prací Ladislava Šicha, která vhodně doplnila nádhernou rekonstrukci této historické budovy.
10. července dorazili na kolech na agratskou radnici Monika Simonová a Pavel Veit, kteří zde byli přijati starostou města a vřelého přijetí se jim dostalo i ze strany občanů našeho partnerského města. V říjnu vystoupil pěvecký sbor Bendl se třemi dalšími pěveckými sbory v kostele a dále se zde představila taneční skupina Step klub Pěší zóna.
Žáci parnické školy, kde dlouhodobě fungují výměny žáků mezi našimi základními školami, se rozhodli, že ve spolupráci se svými italskými kamarády vstoupí do programu adopce na dálku. Učitelky z partnerské školy mají  s tímto programem velké zkušenosti a našim dětem zprostředkovali adopci nyní 6leté indické holčičky. Žáci tehdejší osmé třídy prokázali díky této spolupráci soucit a pochopení s dětmi, které nemají možnost žít stejným životem a vzdělávat se jako oni.
2009
Tento rok  byl ve znamení komunálních voleb v Itálii. Starosta Agrate Brianza pan Adriano Poletti skončil druhé volební období v této funkci a při té příležitosti obdržel mimořádné ocenění starosty města Česká Třebová za rozvoj přátelství mezi našimi městy. Novým starostou byl zvolen pan Ezio Colombo. Ředitelem pro spolupráci byl zvolen pan Alfredo Bosisio. V létě naše město navštívil současný honorární konzul, pan Giorgio Aletti s chotí, který nastoupil do funkce po panu Karlu Beranovi. Ten byl často přítomen v Agrate v době návštěv českotřebovských delegací.  V říjnu roku 2009 měli obyvatelé Agrate možnost shlédnout divadelní představení „Láďo, ty jsi princezna“ v podání dětí z DDM Kamarád, mladí volejbalisté zde odehráli odvetné utkání, fotokroužek zde osobně prezentoval své práce na tradiční výstavě a úspěch sklidila hudební skupina Kloaka.
Všichni známe úsloví „mladý Ital zpívá a tančí“. V rozporu s tímto prohlášením je pravidelná účast cca stovky občanů různého věku včetně dětí a mládeže, z našeho partnerského města na uctění památky dne obětí nacismu a dne boje proti násilí, rasismu, antisemitismu a xenofobii (27. ledna). Při příležitosti každoročního uctění výročního dne osvobození koncentračního tábora v Osvětimi organizují naši přátelé návštěvu některého z míst spojených s tragediemi II. světové války. Je to povahový rys, který je překvapující, vzhledem k tomu, že málokdo z našich občanů zná tento historický fakt. Návštěvy těchto míst (Mauthausen, Osvětim apod.)  jsou organizovány ve spolupráci s pamětníky nebo potomky obětí těchto tragických událostí. Ne vše, co bylo možno realizovat, bylo realizováno. Bohužel žádný student z našeho města nevyužil nabídky majitele architektonického studia, pana Cesare Cavenaga, na absolvování jednoroční bezplatné stáže v Miláně od 1.9.2005, sešlo také z investičního záměru firmy OMV Ventura Tubes.Z výše uvedeného vyplývá, že spolupráce mezi našimi městy je pravidelná, za účasti všech, kdo mají zájem se zapojit do společných aktivit.
V průběhu společných akcí – zejména při Dnech partnerství - si vyměnili své zkušenosti i pracovníci českotřebovského stacionáře, organizace Naděje, sociálních služeb, muzea, knihovny, kulturního centra apod. Do aktivit v našem městě se zapojili zejména sportovní oddíly, mateřské a základní školy, gymnázium, mateřské centrum ROSA, Dům dětí a mládeže Kamarád, ZUŠ, kulturní a charitativní organizace a skupiny, organizace Svazu ochránců přírody, Junák - organizace skautů a skautek,  fotografický kroužek při gymnáziu, Český červený kříž a další. Tato spolupráce je určena zejména dětem a mládeži, ale i ostatním aktivním občanům našeho města. Může být dobrou motivací pro studium italštiny, ale kupodivu většina Italů je schopna komunikovat také v angličtině nebo francouzštině. Dále dává našim občanům možnost k navázání osobních přátelství. Díky  návštěvám, kdy je ubytování Třebováků zajištěno v rodinách, mají naši občané možnost poznat běžný život v italských rodinách. Ti, kteří pohostinnost agratských rodin zkusili na vlastní kůži, vědí, že jejich prvotní obavy rychle vystřídala spokojenost ze vstřícnosti hostitelů. Obvykle ti, kteří pláčou při odchodu do rodin, pláčou na konci pobytu, kdy se obdarováni loučí u autobusu. A to je naše gemellaggio.
2010
Italský víkend zažila Česká Třebová a Přívrat ve dnech 30. 4. - 2. 5. 2010.  Spolu s italským starostou přijel pěvecký sbor Schola cantorum, který hostoval na Hudebním festivalu Antonína Bennewitze  společně se sborem Bendl. V rámci přivítání si  v malém sále Kulturního centra oba starostové měst Česká Třebová a Agrate Brianza připomněli páté výročí trvání vzájemné spolupráce.