Klavírní recitál Jirky Kadavého                                            

Recitál Jiřího Kadavého přilákal  ve čtvrtek 13. května do Malé scény velký počet příznivců dobré klavírní muziky. Určitě nelitovali, protože se konal VELKÝ KONCERT  jednoho klavíristy, který, ač byl na jevišti Malé scény se svým klavírem osamocen, předvedl výkon hodný Mistra a ještě si celý koncert sám uváděl, výborně a sympaticky.   Nejdříve Sonáta f moll Johanese Brahmse  - velká více než čtyřicetiminutová "kláda". Celé samozřejmě zpaměti, opravdu nejen technicky  zvládnuté, ale navíc důkladně prožité.  A vynikající výkon pokračoval i po přestávce pěti preludii Claude Debussyho a další zvlášť dobře uvedená preludia Sergeje Rachmaninova. Zvlášť poslední dva (durové) kusy každého musely vzít u srdce.  - Koncert skončil a potlesk jako by neměl konce - na jevišti už nebyl klavírista sám, s kytičkou nebo pozorností přišly celé zástupy gratulantů ...
Recitál  přednesl Jirka Kadavý o den dříve také v Kroměříži, kde působí na konzervatoři a potřetí jej uveden jako absolventský koncert na VŠMU v Bratislavě. Přejme mu stejný úspěch, jako měl ve čtvrtek doma v Malé scéně!
 

Jiří Kadavý se narodil 26.9 1983 v Ústí nad Orlicí. Hře na klavír se věnuje od šesti let, kdy začal navštěvovat Základní uměleckou školu v České Třebové, nejdříve ve třídě Jany Frišové, od druhého ročníku pak Miluše Mimrové. V roce 1999 složil úspěšně přijímací zkoušky na Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži a ve třídě MgA. Vandy Jandové zakončuje studia na této škole v roce 2005 provedením Klavírního koncertu a moll Roberta Schumanna za doprovodu symfonického orchestru konzervatoře. Ve stejném roce mělo publikum České Třebové možnost vyslechnout tento koncert za doprovodu Komorního orchestru Jaroslava Kociána pod taktovkou MgA. Bohuslava Mimry v rámci hudebního festivalu Antonína Benewitze. V současné době zakončuje Jiří Kadavý magisterké studium na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě ve třídě doc. Ivana Sajana v oboru hra na klavír. Od roku 2007 souběžně studuje druhý hlavní obor - dirigování sboru ve třídě Ondreja Šaraje, lekce orchestrálního dirigování u Mariána Lejavy. V průběhu své interpretační činnosti dosáhl úspěchů na mnoha soutěžích - přehlídky ZUŠ - rok 1996 (2.místo v oblastním kole), rok 1999 (S.místo v ústředním kole), laureát Mezinárodní Smetanovské klavírní soutěže (2001), finalista Mezinárodní klavírní soutěže Beethovenův Hradec (2003), čestné uznání v Přehlídce konzervatoří ČR (2005). Je taktéž účastníkem interpretačních klavírních kurzů u doc. Aleny Vlasákové (ČR) a mistrovských interpretačních kurzů u renomovaných klavíristů jako Frederique Lagarde (Francie), Paul Sulda (Rakousko) a Drahomíra Billigová (Itálie). Aktivně se věnuje čtyřruční hře - jako klavírní duo s Pavlou Martinů již dvakrát vystoupil na Mezinárodním festivalu J.N. Hummela v Bratislavě a rakouském Eisenstadtu, věnuje se komorní hře, korepetici, spolupracuje s Komorním orchestrem Jaroslava Kociána a od roku 2008 je členem a příležitostným dirigentem pěveckého sboru Bendl v České Třebové. Právě díky tomuto tělesu zakončil v letošním roce úspěšně bakalářské studium v oboru dirigování sboru na VŠMU v Bratislavě. Celý sbor provedl přímo v Bratislavě téměř hodinový náročný program a získal nejvyšší možné ohodnocení. Již osmým rokem se Jiří Kadavý věnuje také pedagogické činnosti - od roku 2002 vyučuje na Základní umělecké škole v České Třebové obor hra na klavír a od roku 2009 taktéž na konzervatoři P .J. Vejvanovského v Kroměříži.

 

Nelze nesrovnávat fenomenální výkon Jiřího Kadavého na svém recitálu v Malé scéně (ale třeba i v dalších jeho koncertech) s osudem "zázračného dítěte"  Lukáše Vondráčka, kterého jsme měli možnost sledovat v České Třebové na několika vystoupeních.  Výše uvedený "hudební životopis Jirky Kadavého svědčí o poctivém přístupu k muzice, o širokém záběru a co cílevědomém vlastním přístupu, který stále a systematicky rozvíjí svou hudební i lidskou stránku osobnosti. neměl od útlého věku "statut zázračného dítěte" a s tím i manažery, které by jej zavedli na pódia a záře reflektorů. To ale nic nemění na tom, že Jirka Kadavý má daleko víc jiných předností -  je nejen vynikající muzikant, klavírista, ale i pedagog, sbormistr a také moderátor s širokým rozhledem, který dokáže poutavě své skladby uvádět a o muzice třeba i hodiny vyprávět. To je spousta kladů do jeho hudebního života, které mu můžeme my všichni ostatní jenom závidět. Ale také moc přát, protože  za tím vším, že neuvěřitelná spousta práce a hodin (nejen) u klavíru, odříkání.  Jeho výše uvedený "hudební životopis"  ukazuje cílevědomost jeho působení, které k naší velké radosti vzniklo na českotřebovské základní umělecké škole. A věřím, že Jirku Kadavého velké sály ve světových metropolích teprve čekají.... (mm)