LUXUSNÍ  ADRESA                                                              


 25.května 2010 vyšel v Orlických novinách pod titulkem „GHETTO  NA LUXUSNÍ  ADRESE MĚSTA?“ článek o ubytovně v bývalém hotelu Padevět. Jedná se o ubytovací zařízení, ve kterém v současné době mezi „normálními“ lidmi, bílými rodinami a zaměstnanci OHL , kteří nám staví tak překrásný terminál a tím patřičně "zluxusňují" tuto adresu , bydlí v naprostém klidu a pokoji také pár rodin sociálně slabších a několik rodin  o odstín tmavších než ostatní.Tito lidé získali toto bydlení na základě inzerátu , kde bylo nabízeno 25 garsonier na dlouhodobý pronájem.Já tuto ubytovnu provozuji a bylo mě nad slunce jasné , že čekat tady na turisty je naprostý nesmysl (tolik toho na koukání v našem městě není) a čekat na cizince je ještě větší utopie , protože na našem nádraží s luxusním terminálem za 300 milionů korun přece žádný pořádný vlak ani nezastaví.Nápad na dlouhodobé pronájmy byl nakonec ten nejreálnější. V telefonním hovoru se nemohu ovšem ptát případného zájemce  o ubytování jakou má barvu pleti a není-li snad sociálně slabší, aby nepožadoval třeba případné příplatky na bydlení nebo sociální dávky od města.Uznáte snad sami , že to je další utopie.Rekonstrukce Padevětu stála 20milionů korun a po patnáctiletém chátrání je konečně ve stavu , aby na „luxusní“ adrese města ostudu tento objekt nedělal. Všichni ubytovaní se v naší ubytovně řídí přísným ubytovacím řádem, jsou pod  10hodinovou kontrolou správce a 24 hodin denně monitorováni kamerovým systémem se záznamem.To co se děje v ulicích nebo na budoucím „luxusním“ náměstí je mě naprosto jedno.Od toho tu přeci máme státní policii a městské strážníky.Jen pro zajímavost rekonstrukce Padevětu začala dávno před tím , než se o nějakém terminálu vůbec začalo mluvit.V závěru bych chtěl popřát všem, kteří bydlí na „luxusních“adresách kolem nádraží i Vám , kteří budete v budoucnu využívat terminál, aby těch vlaků brzdilo v našem městě co možná nejvíce a aby jste nedopadli jak v luxusní hospodě, kde nikdy nepoteče pivo.                                                    Vladislav Fater